Asıl adı Ahmet Abduşoğlu’dur. Ilgaz’ın Aşağıdere Köyünde 1890 yılında dünyaya gelmiştir. Küçük yaşta babasını kaybettiği için annesi tarafından tahsil için İstanbul’a Fatih Medresesine gönderilir. Ahmet Efendi Fatih Medresesinden Mantık, Hadis ve fenni ilimler diplomalarını alır. Memleketi Ilgaz’a gelir, burada altı yıl imam hatiplik yapar. Bir müddet sonra devlet memurluğu görevinden ayrılır ve kendini talebe yetiştirmeye adar. Tarikat silsilesi Seydişehirli Hacı Abdullah Efendiye uzanır.

Ilgazlı Hacı Baba, Çankırı Yapraklı ilçesinden yetişmiş Şeyh Mustafa Tuhti Efendi’nin halifesidir. Mustafa Tuhti Efendi de icazetini Devrekâni ilçesinde metfun, Nakşibendi Şeyhlerinden Hacı Merdan Efendi’den almıştır.

Ahmet Efendi’nin bilinen iki risalesine ilaveten bazı el yazmaları da vardır. Bunlardan “Leta’ifu Cemi’il Cesed, Miftah’üş Şekave, Şaşkınlar Sineması” ve 1969 seçimlerinde aday olan oğlu için kaleme aldığı “Muhterem Efendi ve Ağalar” hitabıyla kaleme alınan yazılarıdır. Şeyh Ilgazlı Hacı Ahmet Efendi 8 Aralık 1975 tarihinde vefat etmiştir. Mezarı Ilgaz Cendere köyünde bulunmaktadır.