Balkan Harbi Önce Namaz Sonra İnfaz

ÖNCE NAMAZ SONRA İNFAZ
1913, 2. Balkan harbinden