Balkan Harbi Önce Namaz Sonra İnfaz

Osmanlı Ordusu ağır ağır geri çekilirken Mitrovico çarşısında Müslüman tebaa, büyük ihtimal Payitahta doğru büyük göç için hazırlık yapıyor.1. Balkan Harbinden 1912 Mitrovico