Balkan Harbi Önce Namaz Sonra İnfaz

Türk ve Sırpistan-Karadağ ordularının mevzilerini gösteren harita. 1. Balkan Harbinden 1912 Kumanova