Balkan Harbi Önce Namaz Sonra İnfaz

Savaşta telef olmuş Türk toplarını çeken Atlar. 1. Balkan Harbinden 1912 Kumanova