Çankırılı Başbakan Dr. Refik Saydam

Uzun soluklu titiz bir araştırmanın sonucu ortaya çıkan fotoğraflar Dr. Refik Saydam’ın anlaşılması ve gelecek kuşaklara taşınması anlamında önemli bir belge niteliği taşımakta. Son olarak kökleri Çankırı’ya dayanan Refik Saydam’ın adının kurduğu Hıfzıssıhha Merkezi’nden kaldırılmasını ise üzüntüyle karşılıyor bu yanlış ve haksız kararın yeniden gözden geçirilerek merkeze eski adının tekrar verilmesini yetkililerden talep ediyoruz.