Çankırılı Başbakan Dr. Refik Saydam

Dr. İbrahim Refik Saydam, 8 Eylül 1881 günü İstanbul Fatih’te, Hacı Hasan Mahallesi, Çırçır Caddesi 11 numaralı evde doğdu. Babası; Çankırı'nın Çerkeş kazası, Karacaviran nahiyesinin Dolap köyünden Uzunömürlüoğlu Abdurrahman Ağanın oğlu Hacı Ahmet Efendi'dir.