Çankırılı Hocalar Gönüllü Oldu

Sel nedeni ile ayakta kalan hemen hemen hiçbir ev yok. Ayakta kalanlar ise kullanılmayacak halde.