Çankırılı Şair Zeki Ömer Defne’ye Dair

Memleketimizin yetiştirdiği önemli şairlerden biri olan öğretmen Zeki Ömer Defne’nin, kırk yaşına kadar yayımladığı şiirlerin sayısı yirmiyi bulmaz bile…

Kendisini, Güney Amerika’da yetişen ve 60-70 yılda bir defa çiçeğini veren Puya bitkisine benzeten şairimiz, çocukluk yıllarını ve meslek hayatının bir kısmını geçirdiği Çankırı’yı hiçbir zaman unutmamış, Çankırı için de şiirler yazmıştır.

1948’de “Resimli Türk Edebiyatı Tarihi Ansiklopedisi’nde Nihat Sami Banarlı tarafından ilk kez değeri belirtilen Defne’nin, Cumhuriyet Devri Türk Edebiyatı Bölümünde yer alan “Zeki Ömer Defne bölümünü” aynen aktarıyorum:

Şiirlerini bir kitapta toplamamış olmakla beraber, muhtelif mecmualarda yayınlanan âşık tarzı şiirleriyle ve bilhassa büyük Erzincan zelzelesi felaketi için söylediği “bu memleket ağlar” isimli bir ağıtı ile haklı bir sevgi ve şöhret kazanan Zeki Ömer Defne, âşık tarzı söyleyişine yeni değerler katan münevver Türk şairlerindendir. Zeki Ömer’in şiirlerinde yalnız sırrına iyi varılmış bir halk söyleyişinin değil, Türk halkının, Türk köy kızlarının eliyle işlenmiş bütün güzel şeylerin ve bunların hepsinin üstünde halkın en güzel eseri olan öz Türk dilinin ince ve sıcak halk tabirlerinin; saz şiirinin çeşitli ve hünerlinin, yarım kafiyeleri-rediflerinin, kafiyelerinin; yüksek zümrenin zevkine ve hatırasına arz edilmiş, zengin bir resmigeçidi vardır.

Onun bu tarz manzumelerin bir parça uzun oluşu, şairin halk söyleyişinin yardımcı unsurlarından, kafiye ve rediflerinden aldığı ilhamın bolluğunda ve hisli ruhunun her duyguyu dile getirmek isteyen coşkunluğundadır. İsminin biraz iddialı olmasına rağmen “Bu memleket ağlar” şiiri bu iddialı başlığa yakışacak bir güzelliktedir.

Gözlerde kalmadı merhem Erzincan!

Arzun can değil mi, verem Erzincan!

Zeki Ömer Defne’nin 2 kardeşi vardı.  Kız kardeşi Hatice (Takkeci) , erkek kardeşi Mesut Ömer Defne’dir.
Sayfada yayınladığım 3 kardeşi bir arada gösteren tek fotoğraf, ilk kez tarafımızdan yayınlanmaktadır.(©)

Fotoğrafı temin eden Mustafa Niran Binici’ye teşekkürler.

Doç. Dr. Mesut Ömer DEFNE (1914-1955)

Mesut Ömer, 1914 yılında Çankırı'da doğmuştur. 1927 yılında Kastamonu Muallim Mektebi Tatbikat kısmını tamamlamıştır. Aynı yıl parasız yatılı sınavını kazanarak Kastamonu lisesine kayıt olmuş ve 1935 yılında bu liseyi bitirmiştir.

1935 yılında Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü Orman Fakültesine girmiş ve bu fakülteden 1939 yılında mezun olmuştur.

1939-1943 yılları arasında askerlik görevini yapmış ve Orman Genel Müdürlüğünde görev almıştır. 29.03.1943 tarihinde Orman Fakültesi Orman Entomolojisi ve Koruma Kürsüsüne asistan olarak atanmıştır.

1950 yılında hazırladığı "Batı Karadeniz Bölgesindeki Göknarların Zararlı Böcekleri ve Mücadele Metodları" adlı tezi ile Doktor unvanını kazanmıştır. 1951-1952 yılları arasında Almanya'da Münih Üniversitesi Orman Fakültesinde çalışma alanı ile ilgili bilimsel çalışmalarda bulunmuştur.

Yurda döndükten sonra 1954 yılında "Türkiye'de Otlak ve Otlatma İşlerini Tanzim Yolu ile Ormanların Korunması Problemi Üzerinde Araştırmalar" konulu doçentlik tezini vererek Doçent unvanını almıştır.

Doç. Dr. Mesut Ömer Defne 1955 yılında vefat etmiştir.

(©) Yayın hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.


YORUM EKLE
YORUMLAR
nihan
nihan - 4 yıl Önce

ailedeki asalet nasilda belli

bora erdem
bora erdem - 4 yıl Önce

ziller çalacak... sizler derslerine gireceksiniz bir bir dizeleriyle başlayan şiirin şairi. kendisini unutmadık!