banner198

Kesinleşmiş Ceza En Fazla Kaç Yıl Ertelenebilir?

Kesinleşmiş cezanın ertelenmesi hususunda hükümlü, kişisel sebeplerle infazın ertelenmesi başvurusunu yalnızca iki kez yapma hakkını haizdir.

Kesinleşmiş Ceza En Fazla Kaç Yıl Ertelenebilir?
banner145

Kesinleşmiş Ceza En Fazla Kaç Yıl Ertelenebilir?

Kesinleşmiş cezanın ertelenmesi hususunda hükümlü, kişisel sebeplerle infazın ertelenmesi başvurusunu yalnızca iki kez yapma hakkını haizdir. Cezanın ertelenmesi, hükümlünün her bir başvurusu için en fazla 1 sene olmak üzere toplamda 2 senelik süre için uygulanabilir. Bu husus, ilgili kanunun 17. Maddesinde hüküm altına alınmıştır. Kesinleşmiş cezasının infazını ertelemek için başvuruda bulunacak kişi, en fazla 1 senelik süre için erteleme talebinde bulunabilir. Hükümlünün infazın ertelenmesi talebi kabul edildiği takdirde erteleme süreninin tamamlanmasının artından bir ikince kez infazın ertelenmesi müracaatında bulunabilmesi mümkündür.

Birden Fazla Mahkûmiyet Halinde Cezanın Ertelenmesi

Hükümlü hakkında verilen her bir ceza, bir diğerinden münferit bir biçimde mevcudiyetini korur. Bu husus, İnfaz Kanunu ile düzenleme altına alınmıştır. Fakat, kişi hakkında birden çok cezaya hükmedilmişse cezaların içtiması yani toplanması gerekir. İçtima sonucunda mevcut olan toplam ceza miktarının infaz erteleme şartları açısından değerlendirilmesi gerekir. Söz gelimi; kişi hakkında işlediği bir suç nedeniyle 2 yıl, bir başka suç nedeniyle de 1 yıl 9 ay hapis cezasına hükmedilmişse, hükmedilen toplam ceza miktarının 3 yıl 9 ay olması nedeniyle cezanın ertelenmesi mümkün değildir.

Bu noktada önemle ifade edilmesi gereken bir diğer husus; hükümlü hakkında denetimli serbestlik yasağının uygulanması esnasında bir yeni hapis cezası kesinleşirse de yine mevcut cezaların toplanması gereklidir. Elde edilen toplam ceza miktarı, infaz erteleme şartları açısından değerlendirilerek kişinin, kesinleşen cezanın ertelenmesi kurumundan yararlanıp yararlanamayacağı tespit edilir.

İnfazın Ertelenmesi Hangi Hallerde Mümkün Değildir?

Yasaya göre, belirli hükümlülerin cezanın ertelenmesi kurumundan yararlanabilmesi mümkün değildir. İnfazın ertelenmesinin mümkün olmadığı haller şu şekilde sıralanabilir:

  • Cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar sebebiyle hükümlü olanlar,
  • Örgüt faaliyetleri kapsamında işlenen suçlar nedeniyle hüküm olanlar,
  • Mükerrirlere özgü infaz rejimi uygulanmasına karar verilenler,
  • Tazyik ya da disiplin hapsinden ötürü hükümlü olanlar.

Ceza İnfaz Kurumundaki Hükümlüler İçin İnfaza Ara Verme Başvurusu

Ceza infaz kurumunda bulunan hükümlüler, savcılığa başvurmak suretiyle infaza ara verilmesi talebinde bulunabilir. Fakat, cezaevindeki kişilerin infaza ara verilmesi talebinin müspet karşılanması için belirli şartların varlığı aranır. Bu şartlar şu şekilde ifade edilir:

  • Yükseköğrenimini tamamlamak için,
  • Ana, baba, eş ya da çocukların vefatı yahut bu kişilerin malulüllükleri ya da sürekli hastalıkları sebebiyle ailenin ticari faaliyetlerini ifa edebilmesinin ya da tarım topraklarının işlenebilmesinin olanaksız hale gelmesi,
  • Kişinin hastalığının devamlı tedaviyi gerektiren bir hastalık olması,
  • İfade edilen hallere benzer, mecburi ya da acil durumların olması.

Ceza infaz kurumundaki kişi hakkında cezanın infazına en çok 1 seneyi geçmeyecek sürelerle ve sadece 2 kez ara verilebilir. Bu itibarla, cezaevindeki kişilerin cezasının infazına ara verilme süresi en fazla 2 yıldır. Ceza infaz kurumundaki kişilerin cezasının infazına ertelenmesi hususunda İstanbul ceza avukatından hukuki danışmanlık almak, hatalı veya ihmali işlemler nedeniyle hak ve zaman kaybı yaşanmaması adına önemlidir.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER