banner198

Kişinin İsim ve Soyisminin Dava Yoluyla Değiştirilmesi

İsim ve soyismimizin, karakterimizin en önemli unsurlarından olmalarına rağmen; karakterimizin bu çok önemli unsurlarını kendi seçme özgürlüğümüz kural olarak yoktur.

Kişinin İsim ve Soyisminin Dava Yoluyla Değiştirilmesi
banner145

Kişinin İsim ve Soyisminin Dava Yoluyla Değiştirilmesi

İsim ve soyismimizin, karakterimizin en önemli unsurlarından olmalarına rağmen; karakterimizin bu çok önemli unsurlarını kendi seçme özgürlüğümüz kural olarak yoktur. Biz sadece doğarız ve bizim adımıza karar verebilme yetkisi bulunan ebeveynlerimiz veya kurumlar tarafından bize verilen isim ve soyisimlerimizle nüfus kaydediliriz.

Sıklıkla görüldüğü üzere birçok insan isim veya soyisminden memnun olmayabilmektedir. Bazen ise kişi esasında kendi isim veya soyisminden memnun olsa dahi, mesleğinden dolayı ismini veya soyismini değiştirmek isteyebilmektedir. Örneğin bir ses sanatçısı, sahnede ve meslek hayatında kendi ismini kullanmak yerine sahne isminin kullanılmasını tercih edebilir.

Bu ve benzeri hallerde, isim ve soyismini değiştirmek isteyen kişilerin isim değiştirme davası veya soyisim değiştirme davası açması mümkündür. İsim değiştirme davası açmak isteyen kişilerin, alanında uzman bir Ankara avukat ile anlaşması tavsiye edilir.

İsim değiştirme davasının mahkeme tarafından kabul edilebilmesi için, haklı nedenlerin var olması ve ispatlanması gerekmektedir. Örneğin kişi kendisini kayıtlarda yer alan adıyla özdeşleştiremediğini, isminin kişiliği ile tezat oluşturduğunu veya sosyal yaşantısında kendisine farklı bir isim ile hitap edilmekte olduğunu iddia ediyorsa, bu iddiasını tanık veya mesajlaşma ekran görüntüsü delillerine dayanmak suretiyle ispat edebilecektir. Genellikle bu tip davalarda tanık delilinden yararlanılmaktadır.

İsim değiştirme davasında haklı sebeplerin varlığının aranacağını belirtmiştik. Haklı sebepler ifadesinin içinin doldurulması gerekmektedir. Burada hakime bir takdir yetkisi tanınmış olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır ancak Yargıtay’ın geçmiş tarihlerde vermiş olduğu emsal kararlar da bir hayli yol göstericidir.

Yargıtay kararlarında görüldüğü üzere yargısal uygulamalarda haklı sebep olarak kabul gören nedenlerden bazıları şunlardır:

  • Kişinin sosyal çevresinde sahip olduğu isimden farklı bir isim ile tanınıyor olması,
  • İsim veya soyismin gülünç olması veya herhangi bir başka sebeple alay konusu edilmesi,
  • Kişinin babası ile iletişiminin bulunmaması, aralarında husumet bulunması vb.
  • Kişinin isminin bir başkasıyla aynı olması ve bunun sonucu olarak toplumda yanlış anlaşılmalara maruz kalması, örneğin kişinin azılı bir suçlunun ismini taşıması,
  • Kişinin isim veya soyisminin yanlış anlaşılmalara sebebiyet vermesi ve bu durumun gündelik yaşamını etkileyecek nitelikte sonuçlarının olması,
  • Türk vatandaşlığına girmiş olan kişinin Türk ismi almak istemesi,
  • Din değiştirmiş kişinin mensup olduğu dine uygun bir isim almak istemesi,
  • İsim veya soyismin genel ahlaka, milli veya dini değerlere veya örf ve adetlere aykırı olması

Haklı sebeplerin yalnızca bu saydıklarımızla sınırlı olduğunu söylemek de doğru olmayacaktır. Hakim, durumun gereklerine göre haklı bir sebebin mevcut olduğu

Güncelleme Tarihi: 15 Ağustos 2022, 21:45
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER