banner198

Şarta Bağlı Vasiyetname Düzenlemek

Kişinin ölümünden sonra malvarlığının ne şekilde tasfiye edileceği, bu konuda bir ölüme bağlı tasarruf yapılmamışsa miras hukuku hükümlerine göre belirlenir.

Şarta Bağlı Vasiyetname Düzenlemek
banner145

Şarta Bağlı Vasiyetname Düzenlemek

Kişinin ölümünden sonra malvarlığının ne şekilde tasfiye edileceği, bu konuda bir ölüme bağlı tasarruf yapılmamışsa miras hukuku hükümlerine göre belirlenir. Ancak kişi, ölüme bağlı bir tasarruf ile malvarlığının nasıl tasfiye edileceğine dair bazı beyanlarda bulunabilir. Vasiyetname de sözlü, yazılı veya resmi şekilde yapılabilen bir çeşit ölüme bağlı tasarruftur. Kanuna göre, her türlü sözlü ve yazılı irade beyanı vasiyetname olarak kabul edilemez. Yalnızca kanuna ve usule uygun olarak düzenlenen bir vasiyetname, murisin iradesine uygun şekilde sonuç doğurur.

Bunun yanında vasiyetname düzenleyen kişi, vasiyetname ile arasında soybağı bulunmayan çocuğunu tanıyabilir ve hatta vakıf kurabilir veya mevcut olan bir vakfa bağışta bulunabilir.

Ancak kanunda ve vasiyetnameye ilişkin uygulama kurallarında vasiyet bırakacak kişiye vasiyetname düzenlemeye ilişkin olarak sınırsız bir özgürlük alanı tanındığının söylenmesi mümkün değildir. Vasiyetname nin nasıl düzenlenmesi gerektiği, sınırları, türleri, vasiyetnameye ilişkin olarak Yargıtay tarafından verilmiş olan kararlar, ispata ilişkin kurallar, iptal ve geçersizliği için gerekli koşullar oldukça keskin sınırlarla çizildiğinden dolayı oldukça detaylı bir incelemeden geçirilmesi gerekmektedir. Bu nedenle zorunlu olmasa da mutlaka düzenleme aşamasında bir miras avukatı ile görüşüp hukuki danışma hizmeti temin edilmesi gerekmektedir. Çünkü Yargıtay tarafından vasiyetnamelere dair verilmiş olan kararlar dikkate alınacak olursa çok sıkı şekil şartlarına tabii tutulmuş olan vasiyetnamelerin iptaline karar verildiği ve vasiyetname düzenleyen kişilerin usuli sebeplerle yerine getirilmediği sıklıkla görülmektedir.

Vasiyetname düzenlemek isteyen kişi, hangi türde vasiyetname düzenlemek istiyor olursa olsun:

  • 15 yaşını tamamlamış olmalı,
  • Ayırt etme gücüne sahip olmalı,
  • Vasiyetname şarta bağlı düzenlenmiş ise, bağlı olduğu şarta aykırı olmamalı ve bu şart hukuka ve genel ahlaka aykırı olmamalı,
  • Vasiyetname türünün kanunda belirtilen şekil şartlarına uygun olmalı,

Vasiyetnamenin çeşitli koşul ve yüklemelere bağlı olarak düzenlenmesi mümkündür. Tabii ki ölüme bağlı tasarrufun sonuçlarının doğduğu andan itibaren, her ilgili tarafından vasiyetnamede belirtilmiş olan bu koşul ve yüklemelerin yerine getirilmesi talep edilebilecektir.

Belirtmek gerekir ki şarta bağlı olarak düzenlenecek olan vasiyetname de mirasbırakana tam anlamıyla irade özgürlüğü tanınmamaktadır. Ancak vasiyetnamede yer alan koşul ve yüklemelerin hukuka ve ahlaka aykırı olmaması gerekmektedir. Bu koşul ve yüklemelerin bağlandığı tasarruflar da geçersiz olacaktır.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER