banner198

Adil yargılanma hakkı titizlikle uygulanmalı

Çankırı Barosu Başkanı Avukat İdris Şahin 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla bir basın açıklaması yaptı.

Adil yargılanma hakkı titizlikle uygulanmalı
banner145

Çankırı Barosu Başkanı Avukat İdris Şahin “5 Nisan Avukatlar Günü” dolayısıyla bir basın açıklaması yaptı. Şahin’in açıklaması şöyle:

“Türkiye Barolar Birliği ve Çankırı Barosu, Anayasa hükmü haline getirme mücadelesi vermiş olduğu hukukun üstünlüğü ile onun değişik bir anlatımı olarak kabul ettiği hukuk devleti ilkelerine gönülden inanmaktadır. Varlık nedeni olan bu ilkelerin doğal sonucu, demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti Türkiye Cumhuriyetine sarsılmaz bir inançla bağlıdır.

Avukatlarımız, her gün, hukukun doğal sonucu “adil yargılanma hakkı”nın gerçekleşebilmesi için yüzlerce duruşma salonunda, binlerce dava sırasında mücadele vermektedirler.

Her dava için ısrarla savunduğumuz aşağıdaki ilkeleri, son günlerde kamuoyunda tartışılan ve gözümüz gibi sakınmak zorunda olduğumuz yargıya zarar verebilecek boyutlara ulaşabileceğini üzülerek ve endişe içinde izlediğimiz uygulamalar karşısında, bir kere daha kamuoyu ile paylaşmak gereğini duymuş bulunmaktayım.

- Mahkemeler, delillerin hukuka uygun yöntemlerle toplanmasını özenle ve istisna tanımadan denetlemelidirler. Bu bağlamda ellerindeki yetkilere dayanarak verecekleri kararlar ile kolluk güçlerini ve savcılık makamını cesaretle yönlendirmelidirler.

- İddianamelerde iddia konusu suç ve kişiler dışında olaylara ve suç konusu olay ve kişilerle ilişkisi olmayan belgelere yer verilmemesini sağlamalıdırlar.

İddianamelerde yasaya ve hukuka uygun olarak olaylar ve deliller, şüpheli ve sanıklarla tek tek ilişkilendirilmelidir. Toptancı ithamlar ile gereksiz ve tartışmaya açık konulardaki değerlendirmelerin, davalar ile korunduğu iddia edilen değerlere zarar verebileceği gözden uzak tutulmamalıdır.

- Makul sürede yargılanma hakkına ilk celseden itibaren özen gösterilmelidir.

- Tutukluluk bir önlemdir. Her şüpheli ve her sanığın talepleri ve durumları, tek tek ve iddia olunan her suç dolayısıyla ayrı ayrı gerekçeli olarak titizlikle değerlendirilmelidir. Bu konuda verilecek kararlar kamuoyunu tatmin etmelidir.

- Tutuklama kararı verilmiş sanık ve şüphelinin varlığı halinde, soruşturma evresinin, kısa sürede dava açılması ile sonlandırılmasına özen gösterilmesi sağlanmalıdır. Mahkemeler bu konuda uzayan tutukluluk süresinde önlemler alarak savcılık makamını yönlendirme güç ve yetkisine sahip bulunmaktadırlar. Bu yolla tutuklamaların yargısız infaz haline dönüşmesine engel olunmalıdır.

Kovuşturma evresinde, tutuklama kararı varsa ilk duruşma gününün tayininden itibaren aynı titizlik, bizatihi mahkemeler tarafından gösterilmelidir.

- Ceza soruşturma ve kovuşturmasının, toplumda baskı ve yılgınlık vasıtası olarak kullanılmasına yargı makamı mutlaka engel olmalıdır. Mahkemelerimiz bu tür emellere âlet olmamalıdırlar. Davaların yılgınlık yaratabilecek biçimde algılanmamasına özen gösterilmesini sağlamalıdırlar. Toplumun tümünde yargıya güvenin temel koşulu bu konuda gösterilecek tarafsızlık ve bağımsızlığa bağlı bulunmaktadır. Yargının saygınlığı ancak bu yoldaki kararlı tutum sonucunda pekiştirilebilecektir.

- Gizli tanıklık gibi savunma hakkını ihlal ve bertaraf edebilecek uygulamalara zorunlu hallerde ve istisnaen başvurulmalıdır. Bu gibi durumlarda, hüküm, hiçbir şekilde savunma hakkı kısıtlanarak elde edilen delillere dayandırılmamalıdır. Kamuoyunun bu yönde düşünmesine, yılgınlığa sevk edilmesine mahkemelerimiz izin vermemelidirler.

Basın ve yayın organları ile özel ve resmi kişiler, tek kelime ile herkes, kesin hükümle mahkûmiyet kararı verilinceye kadar sanığın masum sayılacağı ilkesine uymalıdırlar.

Bütün topluma, sanıklar hakkında adil yargılama yapıldığı konusunda hiçbir tereddüde yer verilmeyecek şekilde güven verilmelidir. Haklarımız ve beden bütünlüğümüz konusunda mahkemelerden başka sığınacak bir yerimiz yoktur; mahkemeler hepimizindir, mahkemeler de hepimizin olduğu duygusunu bizlere tartışmasız olarak vermelidirler.

Evrensel hukuk kuralları olarak uzun mücadelelerden sonra kabul edilmiş “adil yargılanma” ilkesinin sayın hâkimlerimiz ve mahkemelerimiz tarafından özenle uygulandığını öngörmekle birlikte, bu ilkeleri bir kere daha yinelemekte yarar bulunmuştur.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.”

Avukatlar Günü kutlaması Büyük Otelde…

Öte yandan, Çankırı Barosu,  5 Nisan Avukatlar Günü  Pazar gününe rastladığı için bu yıl 4 Nisan Cumartesi günü kutlama kararı aldı.

 

Bu karara göre, Cumartesi (yarın) günü Baro Başkanı Av. İdris Şahin başkanlığındaki Baro Yönetimi ve avukatlar  saat 15.00’de Atatürk Anıtına çelenk sunarak saygı duruşunda bulunacaklar. Aynı günün akşamı da gün münasebetiyle Çankırı Barosu tarafından bir yemek düzenlenecek.

 

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER