banner198

Bu tasarı Belediyeyi düşürür!

Gençlik ve Spor Kulüpleri Kanun Tasarısı Bakanlar Kuruluna gönderildi. Tasarı kanunlaştığı takdirde kulüpler Dernekler Masası kapsamından çıkartılıyor.

Bu tasarı Belediyeyi düşürür!
banner145

Spor kulüpleriyle ilgili yapısal değişiklikleri öngören kanun tasarısı, Bakanlar Kuruluna gönderildi. Yeni tasarıya göre, belediyelerin profesyonel branşlara kaynak ayırması yasaklanıyor. Tasarının dikkat çeken diğer maddesi ise, farklı illerdeki kulüplerin birleşmesinin önünü açıyor.

Taslak kanunlaştığı takdirde kulüpler, İçişleri Bakanlığı bünyesindeki Dernekler Masası kapsamından çıkartılıyor.

Konu ile ilgili açıklamada bulanan Bakan Başesgioğlu, yıllardır beklenen bu kanun tasarısı üzerinde uzun süredir çalışıldığını, kanunun yasalaşmasıyla birlikte kulüplerin kurumsal olarak daha güçlü bir yapıya kavuşacaklarını söyledi.

Kanunun sporda gelişen ihtiyaçlara daha hızlı cevap verebileceğini ifade eden Bakan Başesgioğlu, ''Tasarı Bakanlar Kuruluna sunuldu. Ondan sonra da TBMM'de komisyonlarda yapılacak tartışmalarla daha olgun bir hale getirilecek'' diye konuştu.

Söz konusu tasarıda, gençlik ve spor alanında faaliyet göstermek için gençlik kulüpleri ile spor kulüplerinin organları, görev, yetki ve sorumlulukları, uyacakları usul ve esaslar, bunlara yapılacak her türlü yardımın şekli ve şartları ile denetlenmelerine ilişkin hususların düzenlenmesi amaçlanıyor.

Özerk federasyonlar da denetleme yapabilecek...
Kulüpler, GSGM çatısı altına girdikten sonra faaliyet gösterecekleri spor branşına göre, ilgili federasyonun denetimine tabi olacak.

Tasarının “denetim” başlığı altındaki 14. maddesinde, kulüpler, yönetim yerleri, tesisleri, işletmeleri ve her çeşit eklentileriyle defterleri, hesap ve işlemleri, spor eğitimi çalışmaları, spor faaliyetleri ve diğer hususlar bakımından genel müdürlükçe ve taahhüt ettikleri spor dalı itibariyle de ilgili spor federasyonu tarafından denetleneceği yer aldı.

Belediyelere "Profesyonel" yasağı...
Belediyeler ve bunlara bağlı iktisadi işletmeler, profesyonel kulüpler ve sporcularına kaynak aktaramayacak ve yardımda bulunamayacak.

Gençlik ve Spor Kulüpleri Kanun Tasarısının “yardım şekilleri” başlığı altındaki 16. maddesinin 4. bendinde, “Belediyeler ile belediyelere bağlı iktisadi işletmeler, spor kulüplerinin profesyonel spor branşlarına ve bunların profesyonel sporcularına her ne ad altında olursa olsun kaynak aktaramazlar ve yardımda bulunamazlar” ifadeleri yer aldı.

Öte yandan, mevcut yasayla kurulmuş ve GSGM ile TFF tarafından tescil edilmiş olan gençlik ve spor kulüpleri, faaliyet gösterecekleri alana göre tercihlerini yaparak, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içerisinde gençlik kulübü veya spor kulübü olarak ilde valilik ve ilçede de kaymakamlıklara tescillerini yaptırarak, durumlarını uygun hale getirecekler.

Kulüplerin birleşmesi...
Kanun Tasarısının ikinci bölümünde yer alan “Kulüplerin tüzel kişilik kazanması” başlığı altındaki 4. maddenin 7. bendiyle kulüplerin birleşmesi ve bulundukları il ve ilçelerin değiştirilmesi sağlanıyor.

Tasarının 7. bendinde, “Kulüpler, genel kurula iştirak eden üyelerin ¾’ünün kararı ve genel müdürlüğün izni ile kulüp merkezini bulunduğu il veya ilçeden, başka il veya ilçeye nakledebilir veya başka bir yerdeki kulüple birleşeceği gibi faaliyet gösterdikleri spor dallarından bir veya birkaçına ait mal varlıklarını başka kulüplere devredebilirler” ifadesi yer aldı.

Tasarı kanunlaştığı takdirde
Çankırı Belediyespor'un Belediye'si düşer!
Bakanlar Kurulunun önünde olan tasarı, TBMM'de yasalaştığı takdirde Çankırı Belediyespor'un "Belediye"si düşer! Bugünkü kulüp Çankırıspor tabelası altında faaliyetine devam eder. Ancak bugünkü şartlar göz önüne alındığında bu durum da, yeni oluşacak olan Çankırıspor'un uzun vadeli yaşaması da bilinmez bir maceranın başlangıcını oluşturur!

Bütün bu gelişmeler bakalım önümüzdeki süreçte nasıl bir hal alacak? Bir yandan Bakanlar Kurulundan TBMM'ye gidecek olan tasarı, öbür yanda Çankırı Belediyespor'un tasarı ile gerçekleşecek olan yeni yasa karşısındaki durumu. Bakalım Çankırı'nın dinamikleri yeni duruma nasıl bir reçete çıkartacaklar?

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER