banner198

Çankırı Barosu: Danıştayın kararı eşitlik ilkesine aykırı...

Çankırı Barosu Danıştay 8. Dairesinin tartışmalı kararını eşitlik ilkesine aykırı buldu.

Çankırı Barosu: Danıştayın kararı eşitlik ilkesine aykırı...
banner145

Çankırı Barosu Daniştay 8. Dairesi'nin tartışmalı kararını eşitlik ilkesine aykırı buldu.  Çankırı Barosundan başkan İdris Şahin imzasıyla yapılan basın duyurusu şöyle;

 

Bilindiği üzere, YÖK 21 Temmuz 2009'da yaptığı değişiklikle kendi alanları dışında üniversite tercihi yapan öğrencilerin karşılaştığı 0.3 ve 0.8'lik katsayı farkını azaltmıştı. Danıştay 8. Dairesi, YÖK‘ün “Üniversiteye Giriş Sistemi”nde eşitliği sağlayan ve katsayı farkını azaltan uygulamasının yürütmesinin durdurulmasına karar vermiş bulunmaktadır..

 

Hukuk devletinin bir gereği olarak “Yargı Kararlarının Bağlayıcılığı” tartışma konusu yapılamaz. Ancak, yine “Hukuk Devleti”nin bir gereği olarak, yargı mercilerinin de , katsayıyı dayatmak suretiyle, belli bir oranı uygulama hususunda,  zorlama anlam ve kapsamı yüklemek yetkisi ve imkânı bulunmamaktadır.

 

Danıştay’ın bu kararı; Anayasa’nın  10. maddesinde düzenlenen “Eşitlik İlkesi”ne aykırı olduğu gibi, Türkiye’nin de imzaladığı “Avrupa  İnsan Hakları Sözleşmesi”’nin Ek 11. protokolde “Eğitim Hakkı” üst başlığı ile düzenlenen 2. maddesi ve Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin 7. ve 26. maddeleriyle ve önceden aynı daire tarafından verilmiş kararlarla çelişkilidir. Şimdiki tutum değişikliğini anlamak da mümkün değildir. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 26. maddesi “Herkes eğitim hakkına sahiptir… Teknik ve mesleksel eğitim herkese açıktır. Yüksek öğretim, yeteneklerine göre herkese tam bir eşitlikle açık olmalıdır.” hükmü ile insanların “Eğitim Hakkı”nın yanında “Eğitimde Fırsat Eşitliği”ne de vurgu yapmaktadır.

 

İdari yargının, hukuksal denetim yetkisi dışına çıkarak yerindelik denetimi yapmasına yol açacak bu kararın, “Hukukun Genel İlkeleri”ne aykırı olduğu tartışmasızdır. Yargı, idarenin yerine geçerek nasıl karar alması gerektiği hususunda bir belirlemeye gitmemelidir. Oysa Danıştay, vermiş bulunduğu karar ile belli bir katsayıyı dayatmak suretiyle yerindelik denetimi sahasına girmiştir ki, bunu tasvip etmemiz mümkün değildir.

 

Sayısı milyonlarla ifade edilen gencin, “Yüksek Tahsil Görme Hakkı”,Danıştay’ın bu kararı ile gasp edilmektedir. “Eğitim Sistemi” ve nitelikli meslek lisesi mezunu peşinde koşan ‘İş Sektörü’ de bu karar sonucunda felç olma durumu ile karşı karşıyadır.

 

Verilen bu karar ile meslek liselilerin kendi alanları dışında bir bölüme girme hayalleri, bir başka bahara kalmıştır. Meslek Lisesinin “Elektrik Bölümü”nden mezun olmuş bir öğrenci, “Elektrik Mühendisliği”ne giremiyor ise; eğitimde büyük bir eşitsizlik söz konusudur.

 

Danıştay’ın bu olumsuz kararı, Anayasa`nın temel hak ve özgürlüklerini düzenleyen maddelerine aykırı olduğu gibi, Türkiye’de lise seviyesindeki 4 milyon öğrencinin yaklaşık %35’inin de geleceğini karartıcı nitelik taşımaktadır. Toplum vicdanının bu karar ile rahatsız olduğu kanaatindeyiz.

 

Ülkenin her önemli meselesinde, düşüncelerini kamuoyu ile paylaşan Çankırı Barosu olarak, Danıştay kararının da, yukarıda açıkladığımız ölçüler dahilinde, Çankırı kamuoyunu rahatsız ettiğini saygıyla bildiririz.

 

 

Çankırı Barosu Başkanı

Av. İdris ŞAHİN

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER