banner198

İdris Şahin; Köklü bir yargı reformuna ihtiyaç var.

Çankırı Barosu Başkanı Av. İdris Şahin Yeni yargı yılının açılışı sebebiyle yazılı bir basın açıklamasında bulundu.

İdris Şahin; Köklü bir yargı reformuna ihtiyaç var.
banner145

Yeni yargı yılının açılışı sebebiyle yazılı basın açıklamasında bulunan Çankırı Barosu Başkanı Av. İdris Şahin  gittikçe ağırlaşan yargı sorunlarının acilen çözülmesi gerektiği, bunun için de köklü ve kalıcı bir yargı reformuna ihtiyaç duyduklarını ifade etti.

Şahin açıklamasında şu konulara değindi;

Yeni yargı dönemine başlarken, önce başta savunma mesleğinin mensubu biz avukatlar ve hakim ve savcılarımız ile adliyemizin özveriyle çalışan, emeklerine her zaman saygı duyduğumuz tüm çalışanları için başarılı verimli ve uyumlu yeni bir dönem olmasını diliyorum.

Her fırsatta dile getirdiğimiz gibi yargının gittikçe ağırlaşan sorunlarının acilen çözülmesi gerektiği, bunun için de köklü ve kalıcı bir yargı reformuna ihtiyacımız olduğu açıktır. Ağır işleyen yargı mekanizmasının düzeltilmesi, yenilenmesi gereken yasal mevzuatın geciktirilmeden yaşama geçirilmesi, güvence altına alınması gereken yargı ve yargıç bağımsızlığının ve tam anlamıyla hukuk devleti olmanın gereklerinin sağlanması gerçek bir yargı reformuyla mümkündür.

Böyle bir hukuk ve yargı reformu yargının tüm unsurlarının katılımıyla mümkündür. Hakim ve savcılarımızın, savunma mesleğinin mensuplarının ve onların örgütü olan Baroların ve Barolar Birliği'nin, akademik çevrelerin ve bilim adamlarının, Adalet Bakanlığının ortaklaşa çalışmasıyla ortaya çıkacak ve kamuoyunda da tartışılacak bir yargı reformu bizce ülkemizin en acil gereksinimidir.

Değerli meslektaşlarım, mesleğimizin sorunları her geçen gün artarken ve savunma mesleğinin yürütülmesi güçleşirken, yeni bir Avukatlık Yasası'nın hazırlanması da gerekmektedir.

Bugün ülkemizde 60 Hukuk Fakültesi'nde hukuk eğitim ve öğrenimi verilmeye çalışılmaktadır. Ne yazık ki pek çok hukuk fakültesi yeterli öğretim üyesine sahip değildir. Zaten sayıca bu kadar fazla Hukuk Fakültesi'nde yetkin hukuk öğretiminin gerçekleştirilmesi mümkün değildir. Hukuk fakültelerinden her yıl 5000 öğrenci mezun olmakta ve bu öğrencilerin büyük çoğunluğu avukatlık mesleğini seçmektedir.

Hukuk Fakültesi'nden mezun olmak avukat olmak için yeterlidir. Çünkü bu haliyle avukatlık stajı sadece bir yıllık süreyi doldurmaktan ibarettir.

Çankırı Barosu olarak bizim önerimiz, staj öncesi ve staj sonrası sınav yapılması ve mesleğe girişte bir barajın olmasıdır. Çağdaş hukuk normlarının yürürlükte olduğu bütün ülkelerde de uygulama böyledir. Avukatlık Yasası'nda var olan sınav koşulu kaldırılmıştır. Yeni avukatlık yasası bu düzenlemeyi de içermelidir.

Aynı zamanda hukuk eğitiminin niteliğinin ve niceliğinin değiştirilmesi zorunluluğu da açıktır.

Değerli meslektaşlarım, bizler için önemli bir diğer sorun da CMK'dan doğan sorunlardır. 1993 yılında CMUK nda yapılan değişiklikle şüpheli ve sanıklara müdafi tayini sağlanmış ve bu devrim niteliğindeki çok önemli yasa değişikliği adil yargılanma hakkının sağlanmasında büyük yarar sağlamıştır. 2005 yılında yeni bir Ceza Kanunu ve Ceza Muhakemesi Kanunu yürürlüğe girmiş ancak her iki yasa da bugüne kadar birçok kez değişime uğramıştır. Bugün gelinen noktada özellikle yeni bir Ceza Usul Yasası'na ihtiyaç olduğu görülmektedir. Ne yazık ki CMK kısa sürede eskimiş, pek çok sorunu beraberinde getirmiş ve yürürlüğe giriş amacını sağlayamamıştır. Özellikle yasanın eksiklerinden ve yanlış uygulamalarından kaynaklanan sorunlar büyük hak ihlallerine ve mağduriyetlere neden olmuştur. Bunun en çarpıcı örneklerinden bir tanesi iletişimin denetlenmesinde, bir diğeri de gözaltı ve tutukluluk hallerinde yaşanan büyük mağduriyetlerdir.

Değerli Meslektaşlarım, sorunlarımız çok ve karmaşık ancak çözümsüz değil. Yargı yılının açılış gününde sizlerle hepsini tek tek paylaşmamız mümkün değil. Ancak hepimizin geleceğe umutla bakması ve ülkemizde hukuk devletinin, hukukun üstünlüğünün, yargı bağımsızlığının, adil yargılanma hakkının, demokrasinin tam anlamıyla yaşama geçirilmesi bizlerin kararlı mücadelesi ile gerçekleşebilir.

Bu anlamda karamsar olmamamız gerektiğini ancak uzun ve zorlu bir mücadele vermemiz gerektiğini düşünüyorum. Bu duygularla yargının tüm unsurları olan Yargıçlarımız, savcılarımız ve savunma mesleğinin mensubu Avukatlarımızın, adliyenin özveriyle çalışan tüm mensuplarının yeni yargı yılını kutluyor ve saygılar sunuyorum.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER