banner198

ÖZEL HABER! Bunun adını siz koyun!

Çankırı İl Genel Meclisi Denetim Raporu yayımlandı ve bakın ortaya nasıl bir komedi ve bu komediyi oynayanların fotoğrafları ortaya çıktı!

ÖZEL HABER! Bunun adını siz koyun!
banner145

Aşağıdaki rapor Çankırı İl Genel Meclisi Denetim Raporudur. Ve bu rapor 10 Nisan 2009 Cuma günü İl Genel Meclisi oturumunda okunmuştur. Gelin okunan rapordan ÇANTUR – Çankırı Turizm Ticaret A.Ş. ile ilgili olan bölümü hep birlikte değerlendirelim:

Okunan rapordan…

“ÇANTUR  (Çankırı Turizm Ticaret A.Ş) da İl Özel İdaresinin %96,61 hissesi bulunmaktadır. Şirketin 2008 yılında hiçbir ticari faaliyeti görülmemektedir.

ÇANTUR A.Ş Çavundur Kaplıcalarında mevcut olan oteli kiraya vermiş ve kira geliri elde etmektedir.

ÇANTUR A.Ş  2008 Yılı gelir-gideri aşağıdaki şekildedir:

GELİRLERİ:
Kira ve su  geliri:                                            39.023,90 TL
Faiz geliri:                                                       56.233,66 TL
Diğer olağan gelir ve karlar                                  63,65 TL
Toplam gelir                                                    95.321,21  TL

BANKA  MEVCUDU:                                 377.419,27 TL

GİDERLERİ:

1-GENEL YÖNETİM GİDERLERİ:              44 .405,34 TL

Muhasebeci giderleri                              4.493,88 TL
Yönetim Kurulu Giderleri                 17.002,21 TL
Denetim Kurulu Giderleri                   3.258,23 TL
Büro Personel Giderleri                       16.477,29  TL
Haberleşme Giderleri                                336,00 TL
Oda aidatları                                               529,48  TL
Genel Kurul Giderleri                                 491,01 TL
Kırtasiye ve Noter Giderleri                      516,77 TL
Vergi Resim ve Harçlar                             723,10 TL
Taşıt Ssigorta Giderleri                               17,14 TL
Dava İcra Giderleri                                     410,00 TL
Diğer Giderler                                             150,23 TL.

Aktifte kayıtlı bulunan demirbaşların toplamı 15.782,93 TL olmasına rağmen, aynı demirbaşlar için  27.614,65 TL birikmiş amortisman ayrılmış olduğu detay mizanda görülmektedir. 11.831,72 TL fazla ve yersiz amortisman ayrıldığı görülmektedir. Gerçek durumun araştırılarak düzeltilmesi gerekmektedir.

Muhasebe kayıtlarında bina amortismanı gözükmesine rağmen aktifte kayıtlı bina gözükmemektedir. Hala inşaat devam ediyor gözükmektedir. Dolayısı ile İl Özel İdaresinin ruhsatı ve yapı kullanım izni olmayan bir binayı kiraya vererek kullandırdığı gibi bir durum ortaya çıkmaktadır. Durumun araştırılarak düzeltilmesi gerekmektedir.

Şirketin 1 adet 18 AH 803 plakalı aracının olduğu görülmektedir. Hiçbir ticari faaliyeti olmayan şirketteki bu aracın sigorta, vergi vb masraflarından ve aracın çürümesinin önüne geçilmesi amacı ile ivedi olarak elden çıkartılması şirketin menfaatine görülmektedir.

Hiçbir ticari faaliyeti olmayan şirkette yıl sonu itibarı ile 2 adet personelin çalıştığı ve bunlara  16.477,29 TL maaş ödendiği görülmektedir.

Şirketin 377.419,27  TL parasının bankada tutulması yerine şirketin kuruluş amacına uygun bir alanda değerlendirilmesi gerekmektedir.

Çankırı İl Genel Meclisi Denetim Komisyonu

Ahmet Çelik -Üye   
Cihan Sezer-Üye                  
T.Rüştü Özgür-Üye
Mahir Özdemir-Başkan Yardımcısı                                         
Osman Canbaz -Başkan”

BELGE NE DİYOR?

Belgeyi hep birlikte okuduk. Belge Çankırı İl Genel Meclisi Denetim Komisyonu raporu olarak 10 Nisan 2009 Cuma günü Meclis oturumunda
27 üye ve basın mensuplarının huzurunda okundu!

Ben, Çankırı yerel basınını bugüne kadar yapmış olduğu icraatlerle “kör” olarak saptamıştım! Ancak bu olayla birlikte, bundan böyle bu duruma ilaveten “sağır” olduklarını da somut olarak ortaya koyduklarını bir kez daha görmüş oluyorum!

Çankırı yerel basınını layık olduğu yerde bırakalım ve tekrar sözü edilen rapora dönelim:

Biz; ilk olarak düzenlenen rapora konu olan ÇANTUR – Çankırı Turizm A.Ş.’yi kurumsal olarak ele alalım ve bakalım nelerle karşılaşıyoruz!

ÇANTUR - Çankırı Turizm A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeleri:

Aziz Murat Pınar (Halen Çankırı Vali Yardımcısı)

Hasan Yıldız (Halen Çankırı İl Özel İdare Genel Sekreteri)

Bahar Duman (Halen İl Özel İdare Mali İşler Müdiresi)

Kurşunlu Kaymakamı (Tüzük gereği görevde kim bulunuyorsa)

Ilgaz Kaymakamı (Tüzük gereği görevde kim bulunuyorsa)

Yukarıda belirtilen Yönetim Kurulu Giderleri olarak 17.002,21 (On yedi bin 2 lira 21 kuruş) TL yıllık ödeme yapılmış!

Kimlere! Halen Vali Yardımcısı Aziz Murat Pınar, Hasan Yıldız, Bahar Duman, Kurşunlu ve Ilgaz Kaymakamı olarak görev yapanlara!

Neyin karşılığı! Sadece ve sadece kağıt üzerinde olan bir şirketin yönetim kurulu üyeliklerinden dolayı!

İsimlerini verdiğimiz toplam 6 kişi, oturdukları yerden, tabelası olmayan bir şirketten yıllık 3 bin lira dolayında maaş alıyorlar(mış)(!)

Gelelim aynı şirketin Denetim Kurulu üyelerine!

ÇANTUR – Çankırı Turizm A.Ş. Denetim Kurulu Üyeleri

Hüsnü Ünal (Ticaret Borsası Başkanı)

Osman Uslu (MHP Kurşunlu İl Genel Meclis Üyesi)

Yine kağıt üzerinde koca yıl boyunca tek bir iş yapmayan şirketin Denetim Kurulu üyeleri Hüsnü Ünal ve Osman Uslu da toplam 3.258,23 (üç bin iki yüz elli sekiz lira 23 kuruş) TL ücret almışlar!

Neyi mi denetlemişler? Yorum yapmaya gerek yok… Şimdilik konuyla ilgili olarak açıklama kendilerinden gelir diye bekleyelim

Ve biz yine okunan rapora dönelim…

ÇANTUR – Çankırı Turizm A.Ş.’de Büro Personel giderleri olarak 16.477,29 (On altı bin dört yüz yetmiş yedi lira 29 kuruş) TL ücret de kağıt üzerindeki şirketin (sonradan öğrendiğimiz) iki personeline ödeniyor!

Bu personel nerede çalışıyor diye soracak olursanız, halen İl Özel İdare binasında hizmet veriyormuş! Kime, hangi konumda, nasıl bir hizmet verdiği konusu ilerleyen günlerde “yetkililerce” açıklanır diye bekleyelim!

Muhasebeciyi de unutmayalım!
Yine denetim raporuna bakarsak, tabelası olmayan, hiçbir iş yapmayan şirketin defterlerini tutan muhasebeci de yıllık olarak 4.493,88 (dört bin dört yüz doksan üç lira, 88 kuruş) TL ücret alıyor! Muhasebecinin ücretine bir diyeceğimiz yok ama, kağıt üzerindeki şirketin kazandığı paranın kaynağını bilince yine de bu miktar hiç de yabana atılacak bir rakam olmasa gerek! Acaba Muhasebeci rolü kimin üzerinde?

ŞİMDİ GELELİM; OKUNAN RAPORUN
EN “FACİA” BÖLÜMÜNE!

“Muhasebe kayıtlarında bina amortismanı gözükmesine rağmen aktifte kayıtlı bina gözükmemektedir. Hala inşaat devam ediyor gözükmektedir. Dolayısı ile İl Özel İdaresinin ruhsatı ve yapı kullanım izni olmayan bir binayı kiraya vererek kullandırdığı gibi bir durum ortaya çıkmaktadır. Durumun araştırılarak düzeltilmesi gerekmektedir.”

Bu ne demek?

Elimdeki bilgilere göre bu paragrafı sizler adına açayım:

Hani Kurşunlu’yu geçtikten sonra, E-80’in sol tarafında “Kurşunlu Thermal Kaplıcaları” diye bir tabela görürsünüz ya! Yani sizin Çavundur Kaplıcaları olarak bildiğiniz o tesisler var ya!

Evet işte… Oradan bahsediyor yukarıdaki fotoğraf! Yani yukarıya koyduğum kocaman devasa binalardan bahsediyor!

Fotoğrafa iyice bakınız! Sonra da yukarıdaki paragrafı bir kez daha okuyalım!

Ne yazıyor: “Muhasebe kayıtlarında bina amortismanı gözükmesine rağmen aktifte kayıtlı bina gözükmemektedir!”

Çüüüüşşşşşşşşşşş!

Devam ediyor: “Hala inşaat devam ediyor gözükmektedir! Dolayısı ile İl Özel İdaresinin ruhsatı ve yapı kullanım izni olmayan bir binayı kiraya vererek kullandırdığı gibi bir durum ortaya çıkmaktadır”(!)

Bir daha çüüüüüüüüşşşşşşşşş!

Allah Allah!

Ne diyor bu rapor Allah aşkına!

RAPOR şunu demek istiyor herhalde!

Siz diyor; gelirden amortisman kesiyorsunuz, ancak kestiğiniz amortismana ait bina kayıtlarda yok!

Şirketin kayıtları hala inşaatın devam ettiğini gösteriyor!

BAŞKA BİR ŞEY DAHA DİYOR RAPOR:
İnşaatı devam eden binanın ruhsatı ve yapı kullanma izni yok! Ancak siz bu binayı müstecire bedel karşılığı kiraya vermişsiniz! Ve kiraya vererek bu binayı kullandırıyorsunuz, diyor!

Ve ben de ne diyeceğimi bilemiyorum!

Neden derseniz, ben yazınca ahalinin “yetkilisi” de “etkilisi” de bozuluyor! Hatta hatta "süzgeçler" de bozuluyor! Daha da öteye gideyim "özel dostlarım" bile bozuluyor!

Onlar bozulmaya devam etsin! Ben yazmaya devam edeceğim! Hem de durmaksızın!

Sanmayın ki bu durum, benim çok yetenekli olmamdan kaynaklanıyor!

Çankırı'da "gazeteci" kimliğiyle dolaşanlar benim gündeme getirdiğim konuların hiç değilse bir kısmını yazsalar ben de "sıradan bir gazeteci" olarak yaşayıp gitsem!

Ama ne mümkün! Yazmayanlar; bu işleri yapanlarla güzel güzel geçinecek, ama iş bize gelince suratlar şişecek,  tavırlar konulacak, hatta hatta reklamlarımıza "engel" konulacak! Yani, baskılar bize, pastalar yazmayanlara!

Uzun lafın kısası; Bu olay bana yıllar önce ulusal basında Çankırı ile ilgili çıkan bir “yolsuzluk” haberini hatırlattı!

Ne dersiniz?

Bu durumu “hangi model” ile adlandıralım!

Önerilerinizi ve düşüncelerinizi e-mail:vedatbeki@mynet.com adresine bekliyorum.

Saygılar...

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER