1887 (1303) Yılında eski ismi Karacaviran olan ilçemizde dünyaya geldi. Süleyman Efendi ve Emetün hanımın oğludur. Hayatı boyunca memleketi insanlarının refah yaşaması için kendi hayat çizgisinden örneklerde vererek onlarında kalkınması için çalışmış. Ticaret tiftik, deri, manifatura,canlı hayvan ve modern ziraat işleri ile uğraşırken;

Kurşunlu’nun kalkınmasına daha çok katkıda bulunmak amacıyla ilçemizin 3. Belediye Başkanı seçilerek 1951–1956 yılları arası bir dönem görev yapmıştır. Fakirin fukaranın yanında onların sıkıntılarını kendi sıkıntısı gibi hissetmiş, öküzü ölene, öküz, atı olmayana at vermiş. çalışmayı kendine temel prensip edinmiş Kazmanın küreğin olmadığı yerde tırnakları ile toprak işlemiş.

Şimdi Çiftlik veya Bağyanı’da denilen mevkideki boş araziyi ıslah ederek, Meyvecilik ziraat’ inin öncüsü olmuş, kurşunluda ilk meyveciliği özellikle elma üreticiliğini gerçekleştirmiş. Bağcılığa” önem vermiş üzüm yetiştiriciliği, hatta kavun ve karpuz yetiştiriciliğinde bulunmuştur.

Hayvancılığa yaylacılığa çok önem vermiş. Büyük Göl dediğimiz alanın su bendi ve kemerlerini yaptırmış. Su tutulmasını sağlayarak hayvancılığın gelişmesine katkı sağlamış.

Belediyece 1952 yılında inşasına başlanan eski adı Aynalı kahve olan. Şu andaki Gençlik derneği lokali binasının yapımında belediye bütçesinin inşaat harcamalarında yetersiz kaldığından. M.Ali AKIN’ın katkılarıyla tamamlanmıştır.

Çarşı Hacı Recep Cami”nin yapılışında büyük katkıları olmuştur.

İçme suyu İhtiyacı için su deposu yaptırarak Sarıkaya mevkiindeki bulunan su” rezervlerini burada topladı.

Kurşunlu ilçe merkezinden demiryolları istasyonuna kadar olan yol boyunu Akasya ağaçları ile ağaçlandırdı.. Şimdi E–80 karayolunun geçmesi ile bu ağaçlık yol kaybolmuştur.

Akpınar önü mevkiin de un öğütülmesi amacıyla su değirmeni kurdu.

Dolu dolu geçen bir hayattan sonra1959 yılında 72 yaşında hayata veda etmiştir. Çok sevdiği memleketinde ebedi istirahatgahında yatmaktadır.