1912 (1328) Yılında Kurşunluda doğdu. Mehmet Ali Akın bey ve Hatice hanımın oğludur. İlköğretimini eski adı Karacaviran olan nahiyesinde tamamladıktan sonra. öğrenim hayatına Kastamonu muallim mektebinde devam etti. Baba mesleği olan ticaret, manifatura, çiftçilik, tarım, hayvancılık mesleklerine meraklı olduğu için öğrenim hayatını yarıda bırakarak memleketine geldi. Mehmet Ali AKIN’ın tek erkek çocuğu olması sebebiyle baba mesleğini devam ettirdi.

Enise Akın’la evlendi Leman, Neriman, Keriman, Mehmet Ali, Emetün ve Mevlüt isimlerinde çocukları dünyaya geldi.

Modern tarımın öncüsü oldu Kurşunlu’ya ilk Traktör’ü getirerek karasabanla sürülemeyen tüm boz araziler işlenerek yarayışlı ürün verir hale getirildi.

Kurşunlu’daki ticareti geliştirmek amacıyla nakliye aracı olan Kamyonu getirerek ilçede üretilen malları dışarıya ilçenin ihtiyacı olanları kurşunlu ya nakletmeğe başladı.

Bu arada siyasetle uğraşmağa başladı. 2 dönem il genel meclis üyeliğinde bulundu.

Kurşunlu halkının büyük sevgisi ve isteği ile Bağımsız aday olarak seçime girdi %69 oy oranı ile 1965–1969 1969–1973 yılları arası 2 dönem Belediye Başkanlığı görevinde bulundu.

O dönemde çıkartılan Kurşunlu dergisine verdiği beyanda şunları söyledi. ”Kurşunlu Kazasının her bakımdan örnek hizmetlerinin mükemmel ve mütekâmil olması yolunda bütün imkânsızlıklara rağmen mevcut imkânları en iyi şekilde kullanmak ve değerlendirmek azim ve kararındayız yaptıklarımızı kâfi görmüyor olanca gücümüzle çalışmaktayız”, diyerek çok sevdiği memleketinin insanlarına hizmet için yola koyulduklarını beyan ediyor.