Boşanma davalarında yoksulluk nafakası

Aile mahkemesinde yargılaması yapılan boşanma davalarında en merak edilen ve en önemli konulardan biri de nafaka konusudur. Nafaka Yoksulluk ve İştirak nafakası olarak ikiye ayrılır. Nafaka ;anlaşmalı boşanma davasında boşanma protokolünde eşler arasında talep edilecek ise mutlaka miktar yönünden açık bir şekilde belirtilmelidir. Boşanma protokolü tarafların her biri açısından ileride herhangi bir hak kaybı meydana gelmemesi için boşanma avukatı tarafından hazırlanması en doğru işlem olacaktır. Çekişmeli boşanma davasında nafaka dilekçelerde belirtilebilir. Çekişmeli boşanma davası devam ederken Aile Mahkemesi Hakimi geçici olarak tedbir nafakasına hükmedebilir.

Yoksulluk nafakasının şartları

Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraftan malî gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir. Nafaka yükümlüsünün kusuru aranmaz. Aile avukatı, Mahkeme Hakiminin taraflardan biri lehine yoksulluk nafakasına karar verebilmesi için belirli şartların gerçekleşmiş olup olmadığını kontrol eder.

Aile Mahkemesinin boşanma davalarında yoksulluk nafakasına hükmetmesi için taraflardan birinin veya taraf avukatı olan boşanma avukatı tarafından talep edilmiş olmalıdır. Aile Avukat, talebinde örneğin; müvekkile dava tarihi tarihinden itibaren ………TL Tedbir Nafakasına, kararın kesinleşmesinden itibaren Yoksulluk Nafakası olarak devamına şeklinde talep edilmesi gereklidir.

İstemde bulunan taraf daha az kusurlu olmalıdır. İstemde bulunan taraf boşanma yüzünden yoksulluğa düşme tehlikesi ile karşı karşıya bir duruma gelmesi gerekir. Yoksulluk nafakası; nafakayı ödeyecek tarafın maddi gücü ile orantılı olmalıdır. Ayrıca hukukun diğer dallarında hizmet veren ceza avukatı, ağır ceza avukatı ve bilişim suçları avukatlarımızı arayarak diğer hukuki çözümlerimizden de yararlanabilirsiniz.

Yoksulluk nafakası hangi hallerde kaldırılır?

Ödenmesine karar verilen yoksulluk nafakası ,alacaklı tarafın yeniden evlenmesi ya da taraflardan birinin ölümü hâlinde kendiliğinden kalkar; alacaklı tarafın evlenme olmaksızın fiilen evliymiş gibi yaşaması, yoksulluğunun ortadan kalkması ya da haysiyetsiz hayat sürmesi hâlinde mahkeme kararıyla kaldırılır. Tarafların malî durumlarının değişmesi veya hakkaniyetin gerektirdiği hâllerde iradın artırılması veya azaltılmasına karar verilebilir.

Editör: Haber Merkezi