Yıl 2001

Türkiye’de devletin elinde ki araç sayısı 125 bin

Almanya 15 bin,

İngiltere 12 bin,

Japonya’da devletin elindeki araç sayısı 10 bin….

Almanya’da son 30 yılda maden kazasında ölenlerin sayısı 3 kişi, bizde sadece Soma faciasında şehit olanların sayısı 300’ü aşkın…

İnsanı Yaşat ki Devlet Yaşasın…

Yıl 2001

Türkiye’nin elinde özel 19 adet uçak var.

Kanada 17,

Almanya 14,

Portekiz 3 ….

Soma’da maden faciasında şehit olan kardeşlerimizin yatlarından katlarından vaz geçtik 150 Euro’luk gaz maskeleri bile yoktu.

İnsanı Yaşat ki Devlet Yaşasın…

Evet bu veriler 13 yıl öncesine ait.

Siz 13 yıl sonrasında değişen bir şey görüyor musunuz?

Kişi başına düşen milli gelir 15 bin dolar olmuş, bunlar hikaye…

Adaletli bir gelir dağılımı var mı?

Bakın istatistiklere 2002-2014 arası fakir ile zengin arasındaki makas daralacağına artmış.

Yani refah payından orta kesim pay alamamış yine pastayı zenginler götürmüş.

Ne diyelim…

İnsanı Yaşat ki Devlet Yaşasın…

Bu ülkede ölecek olanlar “fakir insanlarsa” kimsenin kılı kıpırdamaz.

Devlet  gariban vatandaşını  işverenin insafsızlığına teslim etmiştir.

Çünkü bizim devletimiz, sadece “devlet yöneticilerini” koruyabilmek için örgütlenmiştir.

Maden kazalarında binlerce insanımız can verdi.

Ama devletimiz sadece seyretti.

Nerde ILO sözleşmesi, bilen duyan var mı?

Ne gezer….

Bu ülkeyi yönetenlerin birinin kılına halel gelse hep beraber ayağa kalkarlar, önlem üzerine önlem alırlar ama sıra halka geldi mi başlarını çevirip bakmazlar bile.

Bunların bütün sloganları, bütün nutukları “devlet,vatan,bayrak” üstüne, insandan bahsedenine rastladınız mı hiç?

Bu ülkeyi seksen yıldan beri yönetenlerin nutuklarına bir bakın kaç kere “devlet” demişler, kaç kere “insan” demişler.

İnsanına değer vermeyen, yaşaması için hiçbir önlem almayan devlet insanını yaşatamaz.