Çankırı Devlet Hastanesinde 'sadece arada 3 lira (!) fark var" denilerek basite alınan devlet zararının 1 milyon lirayı aşan alacağı tahsil edilmeye başlandı. Çankırı Postasının habercilik başarısı bir kez daha tescillendi.

Çankırı Postası Haber Merkezimizin gündeme getirdiği ve ısrarlı haber takibi ile peşine düştüğü Çankırı Devlet Hastanesinde yolsuzluk ve usulsüzlük dosyasında devletin uğradı zararla ilgili ödeme yapılandırmaları neticesinde meblağ netleşmeye başladı.  Devletin yaklaşık yasal faiziyle birlikte 1 milyon lira tutarındaki alacakları ilgili sağlık çalışanları tarafından ilgili banka veznesinden tahsil edildi.

Beceriksiz idarecilerin mevzuata aykırı usulsüz bir şekilde uyguladıkları riskli fark ücreti nedeni ile devletin uğradığı maddi zararın Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından tespit edilmesinin ardından ilgili sağlık çalışanlarına geçtiğimiz ay rücu işlemi başlatılmıştı.  İtiraz ve yasal prosedürlerin sonunda şahısların ödemelere ilişkin itirazları reddedilerek devletin alacaklarına ilişkin ödemenin resen tahsiline başlanıldı.  Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik uyarınca 18 kişiye ödemeleri peşin, 36 ve 60 ay vade şeklinde taksitlendirme imkanı sağlandı. 18 kişinin toplamda yasal faiz ile birlikte 1 milyonu geçen bir meblağda yapacakları ödemelerin ilk taksitleri müdürlük hesabına yatırıldı.

Basın toplantısında kamuoyunu kandıranlar hala o koltuklarda oturuyor!

Çankırı Postası Haber Merkezimizin büyük bir habercilik takibi sonucu Çankırı gündemine bomba gibi düşürdüğü sağlıkta bir dizi yolsuzluk ve usulsüzlüklerle ilgili yargıya taşınan olaylar hakkında Sağlık Sen Başkanı Tuna Dinç sözde basın toplantısı düzenlemişti. İddiaları yalan olduğunu ve her şeyin mevzuata uygun olduğunu utanmadan sıkılmadan kamuoyu önünde dillendiren şahısların böylece yalan ve manipilasyonları bir bir suratlarına şamar gibi çarptı. Basın toplantısında sözüm ona Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Kadir Barak 'sadece arada 3 lira (!) fark var" diyerek rakamları ufaltmış, hem sendika yöneticisi hem hastane mutemeti Yakup Özcan kamuoyu önünde hesaplamayı yapamamıştı. Devletin yönetici atayarak hastaneyi emanet ettiği isimler, devletin hakkını gözetmek yerine usulsüzlüğü savunmuştu. Bütün baskı ve yıldırma politikasına rağmen Haber Merkezimizin ısrarı ile devletin kaybı ödenirken, usulsüzlüğü savunan idarecilerin hala koltuklarında oturuyor olmasını kamuoyunun takdirine sunuyoruz.

petshop
Editör: Haber Merkezi