banner198

Çankırı Ziraat Odası Başkanlığı Çiftçiler Günü Basın Bildirisi

Çankırı Ziraat Odası Başkanlığı Çiftçiler Günü Basın Bildirisi

Çankırı Ziraat Odası Başkanlığı Çiftçiler Günü Basın Bildirisi
banner145

80 ülkeden 115 tarımsal organizasyonun üye olduğu, dünyadaki 600 milyon çiftçiyi temsil eden ve Birliğimizin de Yönetim Kurulunda yer aldığı Uluslararası Tarım Üreticileri Federasyonu (IFAP) tarafından 1984 yılında Hindistan’da alınan karar doğrultusunda, her yıl 14 Mayıs günü tüm dünyada “Dünya Çiftçiler Günü” olarak, çeşitli etkinlikler ile kutlanmaktadır.

 

Tarım, Türkiye için sosyal ve ekonomik bakımdan en önemli ve stratejik sektörlerin başında gelmektedir. Tarım sektöründe yapısal sorunların çözümlenmesi, üretim ve verimliliğin artırılması, çiftçilerimizin gelirlerinin istikrara kavuşturulması ve kırsal refahın artması, tarım sektörü politikalarının istihdam ve sosyal politikalar içinde yer alması ve tarım ürünlerimizin dünya pazarlarına erişiminin teşvik edilmesi, tarımsal kalkınmada önemli yol almamızı sağlayacaktır.

Tarım, temel ihtiyaç maddelerinin üretildiği bir sektör olmasının yanı sıra, diğer sektörlere hammadde temini, tüketim harcamaları ve ihracattaki payı gibi özellikleriyle, sektörün sosyoekonomik açıdan sahip olduğu önemini artırmaktadır. Son yıllarda, iklim değişikliği, küresel ısınma, gıda güvenliği ve güvencesi konularının sık sık gündeme gelmesi ve tarım ürünlerindeki arz ve talep dengesinin değişmesi ile dünyanın tarıma olan ilgisi giderek artmaktadır. Bu süreçte bizim de dünya tarım üretiminde ve pazarlarında yerimizi almamız gerekmektedir.

Tarımda gelişme isteniyorsa, ürün ve girdi fiyatlarında istikrar sağlanmalıdır. Tarımda istikrarın bozulması demek, ekonomik krizin ve istihdamdaki sıkıntıların çözümünün uzaması demektir.

Biz Çiftçiler olarak ülkemizin gıda güvencesinin sağlanması, toplumun, gençlerimizin ve çocuklarımızın sağlıklı ve kaliteli beslenmesi, sanayimizin ihtiyacı olan hammaddelerin üretilmesi ve tarımımızın uluslararası alanda rekabet edebilecek doğrultuda sürdürülebilir bir şekilde gelişebilmesi için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.

Süt ve et fiyatlarında ve üretiminde istikrar sağlamak için işletmelerde, işletme düzeyinde bölgesel üretim planlamaları yapılmalı, büyükleri kuralım derken küçüklerin yok olmasını engelleyici tedbirler alınmalıdır.

Bilindiği gibi hububat hasat sezonu önümüzdeki günlerde başlayacaktır. Bu yıl rekolte beklentisi geçen yılla aynı seviyededir.

TMO’nun alım merkezlerini artırması, hızlı ve peşin alım yapması gerekmektedir.

TMO’nun belirleyeceği müdahale fiyatı üretici maliyetleri göz önüne alınarak açıklanmalıdır.

Tarımda çalışan nüfusun önemli bir bölümü gizli işsiz durumundadır.

Tarım, işsizliğin daha da artmasını önleyerek, sosyal riski azaltmaktadır. Ancak tarım sektörüne destek olunmadığı takdirde, tarım bu yükü taşımayacağı aşikardır. Bu nedenle çiftçilerimizin alım gücünü artırmak, borçlarını daha kapsamlı olarak yeniden yapılandırmak, girdi maliyetlerini azaltmak üzere gereken önlemler alınmalıdır.

Çiftçimiz için en büyük sorun, mazot, gübre ve tarım ilaçlarının maliyetlerinin yüksek olmasıdır.Çiftçimize verilen tarımsal desteklerin artırılması gerekmektedir.Beklentimiz hiç değilse KDV oranlarının düşürülmesidir.

 

-Ekonomik sıkıntıların, üretimle aşılacağı bilincinden hareketle, tarımın tüm alanlarında ki üretime büyük önem verilmelidir. Kurulan Tarımsal Kalkınma Kooperatiflerine verilen kaynaklar arttırılarak çiftçilerimiz bu yolla desteklenmeli hayvancılığın geliştirilmesi için yem bitkileri, damızlık hayvan destekleri arttırılmalı, mera ıslah çalışmalarına ağırlık verilmeli, hayvancılık ve süt entegre tesislerinin artırılması konusunda ki çalışmalar hızlandırılmalıdır.  

-Üretimde verimliliği arttırmak için; girdilerin daha etkin kullanılmasını, modern yöntem ve araçların kullanımının yaygınlaştırılmasını, tarımsal eğitim, yayım ve danışmanlık hizmetlerinin daha etkin hale getirilmesini ve gelişen tarımsal teknolojinin uygulanması sağlanmalıdır.  

-Köylerimiz ve kırsal alanın alt yapısının tamamlanması veya modernize edilmesi suretiyle, köylerimizde ki yaşam kalitesi yükseltilmeli, kırsal alanlar daha iyi yaşanabilir hale getirilmelidir.  

 

Çiftçilerimizi ilgilendiren yasa taslakları mutlaka  çiftçinin tek yasal meslek kuruluşu olan Türkiye Ziraat Odaları Birliğinden görüş alınarak hazırlanmalıdır.

Bu gün Dünyanın bir çok ülkesinde tarımsal üretimin ve üreticilerin hatırlandığı, tarımsal sorunlarımızın görüşüldüğü ve çiftçi için bayram havasında geçen bir gün olmasını diliyoruz.            

Başta Çankırı Çiftçisi olmak üzere, Tüm Çiftçilerimizin Dünya Çiftçi Günü'nü kutlar, bol bereketli ve kazançlı bir hasad yılı geçirmelerini temenni eder,

 

Sevginin, fedakarlığın, bağlılığın eşsiz temsilcileri olan annelerimizin de Anneler Gününü kutluyorum.

 

 

Nejat GAMZELİ

TZOB Yönetim Kurulu Üyesi

Çankırı Ziraat Odası Başkanı

 

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER