Çankırı’nın bir dönemine ışık tutan Çankırı Türk Ocağı kitabı çıktı.

Cumhuriyetimizin 100. Yılında, Türk Yurdu yayınlarından Çankırı’nın bir dönemine ışık tutan dev eser çıktı. Kuruluşunun 99. Yılını yaşayan “Çankırı Türk Ocağı” hakkında çıkan ve 1924-1931 yılları arası Çankırı’nın içtimai hayatını da ele alan eser Prof. Dr. Mehmet Serhat Yılmazın kaleminden çıktı.

Çankırı’nın en eski ve faal STK’sı -

Çankırı için çok anlamlı ve değerli tarih kitabı hakkında Türk Ocakları Genel Başkanı Prof. Dr. Mehmet Öz’ün değerlendirmesi şu şekildedir:  “1912 yılında kurulan ve İstanbul’un 1920 Mart ayında işgali üzerine faaliyetlerine ara verilen Türk Ocakları, Ocaklıların bütün güçleriyle içinde yer aldıkları ve destekledikleri Millî Mücadele’nin zafere ulaşmasından sonra hızla yeniden faaliyete geçmiş, şubeler açılmıştır. İşte bu şubelerden biri de 1924 yılında kurulan Çankırı Türk Ocağı’dır. Cumhuriyet’imizin kurucusu aziz Atatürk’ün destek ve teşvikleriyle yurt sathında faaliyet gösteren Ocak şubeleri içinde müstesna bir mevkii olan Çankırı şubesinin bu dönemdeki faaliyetleri hakkında değerli meslektaşım ve Kastamonu Türk Ocağı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Serhat Yılmaz’ın arşiv belgeleri, basılı dergi, gazete, kitap vb. kaynakların yanında konuya dair yapılmış araştırmalardan oluşan zengin bir kaynakçaya dayalı olarak kaleme aldığı bu eser Cumhuriyet’imizin 100. Yılında, kuruluşunun 99. Yılını idrak eden Çankırı şubemiz için çok anlamlı bir armağandır. Prof. Dr. Mehmet Serhat Yılmaz bu eserde, Çankırı şubesinin faaliyet gösterdiği adreslerden, kongrelerine, yönetici ve üyelerinden yürüttüğü çok çeşitli faaliyetler olmak üzere bir döneme ışık tutmuştur.”

Eserin yazarı Prof. Dr. Mehmet Serhat Yılmaz, K.Ü. İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümünde görev yapmakta olup İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanlığı görevini yürütmektedir. Yılmaz, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi Bilim Kurulu üyesi ve Kastamonu Türk Ocağı başkanıdır. Yılmaz, kitap hakkında şu bilgileri vermiştir: “Bu çalışmada, Çankırı Türk Ocağının 1924-1931 yılları arasında kuruluş ve faaliyetleri ele alınmıştır. II. Meşrutiyet’in ilanından sonra öncelikle İstanbul olmak üzere pek çok yerde çeşitli siyasi, kültürel ve sosyal amaçlı dernekler kurulmuştur. Çankırı da, cemiyet faaliyetleri bakımından bu anlamda zengin bir muhit olmuş, Cumhuriyet’in ilk yıllarında Himaye-i Etfal Cemiyeti, Tayyare Cemiyeti ve Muallimler Birliği gibi dernekler de Çankırı’da teşkilatlanmış ve faaliyet göstermiştir. Çalışma üç bölümden oluşmaktadır. Girişte, Osmanlı Devleti’nin son dönemindeki fikrî gelişmeler ele alınmış; Türk Ocaklarının kurulması, faaliyetleri ve 1908-1923 yılları arasında Çankırı’daki cemiyet ve dernekçilik hareketlerinin tarihî arka planı verilmeye çalışılmıştır. Birinci bölümde Çankırı Türk Ocağının kuruluş ve faaliyetlerine değinilmiş, ikinci bölümde Ocağın emlak ve eşyası ile tasfiye süreci ele alınmıştır. Üçüncü ve son bölümde ise, Çankırı Türk Ocağı başkanlarına ve mensuplarına ilişkin bulabildiğimiz biyografik bilgilere yer verilmiştir. Bir döneme aydınlatmaya çalıştığım eserin Çankırılılara hayırlı olmasını temenni ederim.”

Çankırı Kültür Evi Törenle açıldı! Çankırı Kültür Evi Törenle açıldı!

Çankırı Türk Ocağı Başkanı Ali Harmancı ise “Uzun zamandır hayalini kurduğumuz bu eseri Çankırı’mıza kazandırmaktan büyük gurur duyuyoruz. 1924-1931 yılları Çankırı’sının sosyal ve fikir hayatını gözler eren eser de emeği geçen  kıymetli hocamız Prof. Dr. Mehmet Serhat Yılmaz’a, Türk Ocakları Genel Başkanı Prof. Dr. Mehmet Öz’e, Türk Yurdu yayınlarına ve hemşerimiz Kadir Çimen’e emekleri ve katkıları için teşekkürlerimi sunarım. Bu değerli eseri tüm Çankırılıların ve tarih sevenlerin mutlaka okumasını tavsiye ederim.”

Bu değerli esere kitapseverler, Türk Yurdu Yayınları ve Çankırı Türk Ocağı adresinden ulaşabilmektedirler.

Editör: Haber Merkezi