Çankırı Karatekin Üniversitesi'nden çok konuşulan tasarruf genelgesi!

Kiraz üreticisi günlük 2 bin TL’ye işçi bulamıyor Kiraz üreticisi günlük 2 bin TL’ye işçi bulamıyor

Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Genel Sekreterliği Fakülte Dekanlıklarına gönderdiği yazıyla “ Kamu Binalarında Tasarruf Hedefi ve Uygulama Rehberinde belirtilen hususlara” yönelik önlemler alınmasını istedi. Bu kapsamda akademik ve idari personele gönderilen yazı ile şahsi olarak kullandıkları elektrikli su ısıtıcıları, çay ve kahve makineleri, ısınma amaçlı elektrikli ısıtıcıların kaldırmalarını istedi.

İlgi yazıda geçen ifadeler şu şekilde:

“Kamu kaynaklarını verimli kullanmak ve enerji maliyetlerinin kamu üzerindeki yükünü azaltmak üzere 15/08/2020 tarih ve 2019/18 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanununa göre Kamu Binalarında Tasarruf Hedefi ve Uygulama Rehberinde belirtilen hususlara tüm idari ve akademik birimlerimiz tarafından uyulması önem arz etmektedir. Bu bağlamda biriminizdeki akademik ve idari personelin şahsi olarak kullandıkları elektrikli su ısıtıcıları, çay ve kahve makineleri, ısınma amaçlı elektrikli ısıtıcıları var ise bunların kaldırılması gerekmektedir.” bilgisi paylaşıldı.

Editör: Ercan Şeker