ÖZEL HABER: Çankırı’da Alparslan Türkeş ( İstasyon) Caddesi, 100 yıl öncesi ve 100 yıl sonrası değişimi ile fotoğraf karelerine yansıdı.

Çankırı’nın Alparslan Türkeş ( İstasyon) Caddesinin yaklaşık 100 yıl önceki fotoğrafı ile şimdiki fotoğrafı arasında değişimi sizler için görüntüledik.

Çankırı’nın en işlek caddelerinden biri olan Alparslan Türkeş ( İstasyon) Caddesinde o yıllarda postane binası henüz yapılmamıştı. Karatekin parkının olduğu alan ise Çankırı Cezaevi olarak hizmet veriyordu. Yüksek duvarlarla çevrili cezaevi, 1982 yılında yıkılarak bugünkü halini aldı. Cezaevinin ünlü konukları ise Türk Edebiyatının usta şairi Nazım Hikmet Ran ve Türk edebiyatının en üretken roman yazar Kemal Tahir’den başkası değildi. Fotoğraf karesinde yer alan boş arsaya ise 1942 yılından günümüze kadar gelen postane binası yapıldı.

Çankırı Müzesine ev sahipliği yapan II. Abdülhamid Dönemi yapılarından olan Çankırı Eski Hükümet Konağı binası valilik, ardından adliye binası olarak hizmet verdi. Tarihi yapı 2017 yılında restorasyonun ardından Çankırı Müzesi olarak hizmet vermeye başladı. Detaylı bir restorasyon çalışmasına uğrayan bina 2 fotoğraf karesinde ayakta kalan tek yapı olma özelliği taşıyor.

Yine Çankırı Müzesinin önünde kerpiç duvarlı kavak ağaçları yer alan bahçe ise Dondurma bahçesi olarak adlandırılıyordu. Çankırılı ailelerin sıcak yaz günlerinde soluk aldığı bir noktadaydı. 1985 yılında bu bahçeye 3 katlı Çankırı Valiliğinin de bulunduğu askeri kışla modeline benzeyen kare planlı bir bina inşa edildi. 2019 yılında Ankara yoluna yapılan yeni yerleşkesine taşınan resmi kurumların ardından bu binada 2021 yılında yıkıldı. Şimdilerde ise kent meydanı olarak planlanan alanda işyerleri yapıldı.

Cankiri Ocadde Detay

Çankırı'nın coğrafi işaretli lezzeti: İnce Ekmek Muskası Çankırı'nın coğrafi işaretli lezzeti: İnce Ekmek Muskası

Yaklaşık 100 öncesine ait fotoğraf karesinde ağaçlandırılmamış Çankırı kalesi net bir şekilde görülürken, yıllar içerisinde yükselen binalarla değişen Çankırı, şimdiki fotoğraf karesinde yer buluyor. Yine soğan külahlı Sultan Süleyman Cami minaresinin depremden önceki görüntüsü fotoğraf karesine yansıyor.  

Geçmiş tarihi neolitik çağa kadar dayanan Çankırı, Pafloganya’ya bir dönem başkentlik yapmış kadim şehirlerden birisidir. Tuz madeni dolayısıyla cazibesini her dönemde koruyan Çankırı; Danişment, Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet tarihi boyunca Türk yurdu olarak kaldı.

Editör: Ercan Şeker