Evlilik Raporu Nedir?

Evlilik raporu nedir sorusu yeni evlenecek veya evlenmeyi düşünenlerin aklına en çok gelen sorulardan birisidir. Evlilik raporu, yeni evlenecek çiftlerin evlenmelerine mâni bir hastalığa sahip olup olmadıklarına dair yapılan testlerin sonucunda verilen belgedir.

Evlilik raporu yasal bir zorunluluktur. Medeni Kanun’un 136. Maddesinde yer almaktadır ve bu maddeye göre evlilik raporu sayesinde çiftlerin evliliğe engel bir hastalıklarının olmadığı kanıtlanmış olur.

1593 sayılı Kanun’un 123 ve 124. Maddelerinde çeşitli hastalıkların evliliğe engel olacağı değerlendirilmiştir. Kanun maddelerine göre şu hastalıkları olanların evlenmelerine izin verilmeyecek ve bu rahatsızlıkları tedavi edildikten sonra nikâh işlemlerine onay verilecektir:

 • Verem
 • Bel soğukluğu
 • Cüzzam
 • Akıl hastalığı.

Evlilik raporuyla alakalı HIV, Hepatit B ve C hastalıkları da gündeme gelmektedir. Bu hastalıklar yasal olarak evliliği engellememektedir. Fakat tespit edilmesi durumunda çiftlere aşı eğitim ve danışmanlık hizmeti sağlanmaktadır. Diğer eşe de Hepatit B ve C aşısı yapılmaktadır. Sağlıklı eşe bir ay sonunda tekrar yeni kan tahlili yapılmaktadır. Bağışıklıkları varsa evliliğe bir engel yoktur. Bağışıklık sağlanamazsa yeni aşı yapılmakta, 5 ay sonra yeniden sonuçlara bakılmaktadır. Bu nadir bir durum olup aşı genellikle ilk ay içinde sonuç vermektedir.

Evlilik Raporu Nasıl Alınır?

Evlilik raporu nasıl alınır sorusuna karşılık, başvuru yapılacak evlendirme dairesinden istenen bütün tetkikler öğrenilir. Ardından da evlilik raporu alınabilecek yerlere başvurulur. Tetkik sonuçları aile hekimine onaylatılır ve hekim imzalı sağlık raporu alınır.

Evlilik raporu için birtakım testler yapılır. Bunun için gerekli testler şunlardır:

 • Kan tahlili
 • Akciğer filmi
 • Evlilik öncesi SMA testi
 • (Opsiyonel) Akdeniz anemisi testi.

Ayrıca Akdeniz Anemisi de evlilik öncesi yapılması gereken testlerden birisidir. Sağlık raporu alınırken Akdeniz Anemisi testi sonucu da değerlendirilir. Kimi belediyeler sağlık raporunun yanında çiftlerden ayrıca Akdeniz Anemisi için kan alımı belgesi talep edebilmektedir. 50 yaş üzeri kadınlardan ve evlenecekleri erkeklerden ise Akdeniz anemisi testi talep edilmemektedir.

60 yaş üzerinde kişilerin evlilik raporu heyet raporu olarak düzenlenmelidir. Bazı belediyeler 60 yaş üstü evlenecek kişilerden akış sağlığı raporu da talep edebilmektedir.

Evlilik raporu için alınan kan tahlillerinde birtakım incelemeler yapılır. Bu testlerde bakılanlar başlıca şunlardır:

 • Kan grubu
 • Hepatit
 • Frengi
 • AIDS
 • Kan uyuşmazlığı

Eğer çiftlerde kan uyuşmazlığı olması halinde çocuk yapmadan önce gerekli önlemlerin alınması son derece önemlidir.

Nereden Alınır?

Nereden alınır sorusu evlilik raporuyla alakalı bir diğer önemli meseledir. Bakanlık onayına göre evlilik belgesi sadece aile sağlığı merkezleri tarafından düzenlenmektedir. Fakat yapılması gereken testler ve tahliller için yetkili hastanelere, özel sağlık kuruluşlarına ve laboratuvarlara başvurulabilmektedir.

Editör: Haber Merkezi