banner198

Şirket Ortaklık Yapısı Kavramı ve Sunduğu Avantajlar

Şirket ortaklıkları, firmaların ticari faaliyetlerini sürdürebilmeleri ve daha ileri seviyelere taşıyabilmeleri için yapılan işbirlikleri anlamına gelmektedir.

Şirket Ortaklık Yapısı Kavramı ve Sunduğu Avantajlar
banner145

Şirket Ortaklık Yapısı Kavramı ve Sunduğu Avantajlar

Şirket ortaklıkları, firmaların ticari faaliyetlerini sürdürebilmeleri ve daha ileri seviyelere taşıyabilmeleri için yapılan işbirlikleri anlamına gelmektedir. Bu ortaklıklar, firmalar arasında yapılan anlaşmalar dahilinde farklı hisse oranları ile kurulabilmektedir. Resmi olarak ortak unvanı alındıktan sonrasında ise hisse sahibi olan kişilerin yönetim süreçlerinde söz hakları ve oy kullanma hakları doğmaktadır. Bu hakların amacı dışında kullanılmaması ve ortaklıkların şeffaflık ilkesi dahilinde sürdürülebilmesi ise şirket ortaklık kavramı ile mümkün olmaktadır. Bu kavramın kişilere sağladığı avantajların ise kısaca şu şekilde sıralanması mümkündür:

     Ortaklık ilişkileri kurulmadan öncesinde firmalar hakkında gerekli araştırmaları yaparak ve gerçekçi verileri elde ederek güvenliğin sağlanması,

     Ortaklık sonrasında firma itibarının korunabilmesi ve güçlendirilebilmesi,

     Firmalara ait küresel hisse sahipliği bilgilerine hızlı ve etkili bir erişimin sağlanabilmesi,

     Mevcut ya da potansiyel ortaklık yapıları kapsamında elde edilen verilere ulaşılabilmesi,

     Beneficial Ownership adı verilen veri tabanı sayesinde firmaların hizmet sağladığı ülkelerin tespit edilebilmesi,

     Araştırma süreçlerinde gerçekleştirilen tüm aşamaların çok daha hızlı şekilde tamamlanması ve zaman tasarrufunun sağlanması,

     Firmaların sahip oldukları hisse paydaları ve yüzdelerinin araştırılması,

     Tüm veri işleme süreçlerinin otomatik ve şeffaf şekilde gerçekleştirilebilmesi,

     Ortaklık talebinde bulunan firmaların ticari hayatları boyunca elde ettikleri sahiplik türlerinin detaylı şekilde araştırılabilmesi,

     Tüm bilgilerin Kara Para Aklama Düzenlemeleri (AMLA) ve Kurumsal Şeffaflık Yasası (CTA- Corporate Transparency Act) kapsamında güncellenen veri tabanları üzerinden elde edilmesi,

     Ortaklık sonrasında uyum sürecinin doğru şekilde yönetilebilmesi için gerekli olan planlamaların hazırlanması,

     Ortaklık süreçleri içerisinde yaşanması mümkün olan tüm risk faktörlerinin erken dönemde tespit edilmesi ve gerekli önlemlerin alınmasıdır.

Şirket ortaklık yapısı kavramı, firmaların kendi güvenliklerini sağlayabilmeleri adına en önemli kriterlerin başında yer almaktadır. Bu kavram sayesinde risklerin oluşması durumunda en hızlı aksiyonların gösterilmesi mümkün olmaktadır. Özellikle yurtdışı hedef müşteri kitlelerini kapsayan ticari faaliyetlerde yolsuzluk tespit edilmesi, yalnızca hisse payı olan ortakların değil; diğer tüm ortakların da aynı kapsamda değerlendirilmesine yol açmaktadır. Bu nedenle herhangi bir ortaklık ilişkisi kurulmadan öncesinde güvenilir ve profesyonel firmalar aracılığı ile gerekli analizlerin yaptırılması büyük bir önem taşımaktadır.

Şirket Ortaklık Yapısı ve Faydaları

Şirket ortaklıklarının kurulabilmesi için farklı işletmeler üzerinden dolaylı olarak ya da aracısız şekilde doğrudan ortaklık sağlanması mümkün olmaktadır. Evrensel olarak beneficial owner adı verilen şirket ortaklık yapısı kavramı, sürdürülen ticari faaliyetler sırasında intifa hakkı tanınması durumudur.

Günümüzde birçok firmanın intifa hakkını amacı dışında kullandığı sıkça görülmektedir. Bu durum sonucunda ise faaliyetlerin kısıtlanması ve fon kaynaklarının gizlenmesi gibi durumlar ortaya çıkmaktadır. Bunun en yaygın sebeplerinin başında ise yolsuzluk, kara para aklama ve vergi kaçırma gibi eylemler yer almaktadır. Tüm bu haksız eylemlerin önlenebilmesi adına çeşitli küresel yaptırımlar ve uygulanması zorunlu olan standartlar belirlenmiştir. Bu sayede firma güvenliği ve güvenilirliğinin korunması mümkün olmaktadır.

Yolsuzluk eylemleri gösteren ya da amacına uygun olmayan ortaklıkların tespit edilmesi durumunda, firmada hissesi bulunan tüm ortaklar küresel yaptırımlar dahilinde değerlendirilmektedir. Bu durum sonucunda bilgisi olmayan ortaklar dahi, süreç sonuçlanana kadar ciddi mağduriyetlerle karşı karşıya gelmektedir. Tüm bu mağduriyetlerin engellenebilmesi ise şirket ortaklık yapısı kavramı ile mümkündür.

Şirket ortaklık yapısı kavramı, firmaların ortaklık kurmadan öncesinde risk faktörlerini analiz etmeleri ve potansiyel tehditlerden kaçınabilmeleri adına en etkili kriterlerin başında yer almaktadır. Bu sayede firmalar, ortaklık sözleşmelerini onaylamadan ve resmiyete dökmeden öncesinde kendilerini güvence altına alma imkanına sahip olmaktadır. Kurulan yanlış ortaklıklar dahilinde maruz kalınan yolsuzluk ve benzeri bilgiler ise evrensel veri tabanları üzerinde kalıcı bir iz bırakmaktadır. Bu durum sonucunda firmaların gelecek hayatlarındaki ticari faaliyetlerini sürdürmeleri de hayli zorlu bir hal almaktadır.

Evrensel olarak Financial Action Task Force (FATF) olarak adlandırılan ve ülkemizde Kara Para Aklanmasının Önlenmesine Yönelik Mali Eylem Görev Gücü olarak tanınan kuruluş, terörle mücadele finansmanı başta olmak üzere birçok standardın belirlenmesinde etkili rol oynamaktadır. Ancak bu standartlara rağmen evrensel örgüt yapılarının hayli karmaşık bir yapıları vardır. Özellikle ülkelerin veri erişimi konusunda sürdürdükleri yasal düzenlemeler, güncel olmayan bilgiler ve kalitesiz veriler gibi durumlar sonucunda alınan önlemler yetersiz kalabilmektedir. Ancak şirket ortaklık yapısı ile en güncel ve güvenilir verilere, en hızlı şekilde ulaşılması mümkün olmaktadır.

En Güncel ve Güvenilir Verilerin Kaynağı: Bilgiden Daha Fazlası

Hem Türkiye’de hem de dünya çapında en büyük ticari veri tabanına sahip olan Bilgiden Daha Fazlası ailesi, diğer tüm hizmetlerinde olduğu gibi şirket ortaklık yapısı kavramı üzerinde de en etkili hizmetleri sunmaktadır. Veri tabanı üzerinde 450 milyonu aşkın işletme bilgisini barındıran firma, her zaman için en güvenilir verileri aktarmaktadır. Aynı zamanda 30 seneyi aşkın tecrübesi ve her biri alanında uzman kadrosu ile rakiplerinden bir adım önde olmayı başarmaktadır. Bu nedenle şirket ortaklığı kurmayı düşünen kişilerin en profesyonel hizmetleri almaları adına www.bilgidendahafazlasi.com adresini ziyaret etmeleri önerilmektedir.

 

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner304