Çankırı’nın Orta İlçesine bağlı Kalfat köyü belde olma yolunda hızla ilerliyor. Hukuki süreç ise devam ediyor.

Kalfat köyünde yaşayan İsmail Doğan adlı vatandaş, 2021 yılında İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğüne; Kalfat Belde Belediyesi tüzel kişiliğinin kaldırılarak köy tüzel kişiliğine dönüştürülmesine ilişkin işlemin geri alınması ve belde belediyesi tüzel kişiliğine kavuşturulması talebiyle yapmış olduğu başvuru ilgili kurumca reddedildi. 

Çankırılı Genç gardiyan feci kazada hayatını kaybetti Çankırılı Genç gardiyan feci kazada hayatını kaybetti

Ankara 18. İdare Mahkemesine 2022 yılında kararın reddine ilişkin dava açan Doğan’ın başvurusu 22.04.2023 tarihinde görüşülerek karar bağlandı. Bir başkanj ve 2 üye hakimden oluşan 18. İdare Mahkemesi Heyeti,  “Kalfat Beldesi’nin tüzel kişiliğinin devam ettirilmesi yolundaki başvurunun reddine yönelik hukukça uygunluk bulunamamıştır.” hukuki değerlendirmesinde bulundu.

İçişleri Bakanlığı karar işlemini oy birliği ile iptal eden idare mahkemesi heyeti, kararın tebliğini izleyen günden itibaren 30 gün içerisinde istinaf yolu açık olmak üzere, Kalfat köyünün belde olmasının yolunu açtı.

Kalfat Beldesi, 2000’in altına düşen beldelerin ilk mahalli idare seçiminden geçerli olmak üzere köye dönüştürüldüğü, düzenlemende TÜİK tarafından gerçekleştirilen nüfus sayım sonuçlarına dayanarak 2011 yılında nüfusu 2 binin altına inerek 1638’e gerilemişti. Kalfat beldesinin 2012 yılı sonuna kadar nüfusu tekrardan 2 bin üzerine çıkmıştı.

Kalfat köyünün yeniden belde statüsü alarak belediye teşkilatı kurulmasına yönelik İçişleri Bakanlığına açtığı davada hukuki süreç ise halen devam ediyor.

Editör: Haber Merkezi