Çankırı'nın MHP'li Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, belediyenin 4 aylık gelir gider bilançosunu basın toplantısı düzenleyerek kamuoyu ile paylaştı.