Çankırı Karatekin Üniversitesi Türkiyat Enstitüsü tarafından düzenlenen ve Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY)’un katkı sunduğu, “1. Uluslararası Türkiyat Kongresi” 8 Haziran 2022 Salı günü Hukuk Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen açılış töreni ile başladı.

12 farklı ülkeden 110 bildirinin sunulacağı kongrenin açılışına, Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Erdem, Prof. Dr. Hüseyin Odabaş, ÇAKÜ Türkiyat Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. AbdulselamArvas, Türk Dünyasından ve Türkiye’nin diğer illerinden gelen akademisyenler, kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı.

 Vali Ayaz, Rektör Çiftçi ve katılımcılar ilk olarak TÜRKSOY tarafından açılan “Türk Dünyası Kültür Temalı Fotoğraf Sergisi”ni gezdi.

TÜRKSOY yetkilisi Güler Fedai, sergide Türk Kültür Başkentlerinin, tabiatı, tarihi ve mimari dokusu, insan manzaraları ile kültür ve sanatına dair fotoğrafların bulunduğu bilgisini verdi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasıyla başlayan kongredeÇAKÜ Uluslararası öğrencilerinin selamlama konuşmalarını da içeren kongre tanıtım videosu yayınlandı ve Türk Dünyası Müzik dinletisi icra edildi.

Kongrenin açılış konuşmalarında ilk olarak kürsüye gelen Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, 20 yıl önce hayali kurulan Türk Dünyası birlikteliğinin bugün hayata geçirilerek ortak duygu, fikir ve hedeflerde buluşup birlikte hareket ettiğini görmenin mutluluğu ve heyecanı içerisinde olduğunu ifade ederek konuşmasına başladı.

Rektör Çiftçi, “ Bildiğiniz gibi küreselleşen dünyada küreselleşende bir kültür oluşmaktadır. Bu küresel kültürün tarihi bir geçmişi olmadığı için doğal olarak sirayet ettiği kültürleri de etkilemektedir. Bu küresel kültür hegemonyasında bizde Türk Dünyası olarak kendi kültür değerlerimizi korumak, yaşatmak ve geleceğe aktarmak zorundayız.  Bizim Türkiyat kongremizde bu amaca hizmet etmek için düzenlenmiştir. Türkiye’nin en genç Türkiyat Enstitüsü olarak böylesine önemli bir kongreye ev sahipliği yapmaktan da son derece mutluyuz.  Genç ama dinamik bir enstitümüz var. Dolaysıyla biz geçmişin sermayesini gelecekte yeni inşa hareketleri oluşturacak şekilde tasarlayıp gayret göstereceğiz. Bizim edebiyatımız, kültürümüz, sanatımız, tarihimiz, dilimiz, dinimiz bize dair ne varsa onlar üzerinde çalışacağız, tartışacağız, onlara özgünlük katarak dünya bilimine ve  Türk dünyasının kültür birikimine katkılar sunacağız. “ dedi.

Çankırı Karatekin Üniversitesi’nin kökenini, özgüvenini, enerjisini, heyecanını Türk İslam Medeniyetinden aldığının altını çizen Rektör Çiftçi, “ Aldığımız bu özgüven ve enerji ile de kendi potansiyelimizi ortaya koyarak değer yargılarımız üzerindenhedefler oluşturmaktayız.  Nedir bu hedefler? Daha adil bir dünya istiyoruz.  Daha paylaşımcı bir dünya istiyoruz. Milletlerin kültürlerini daha özgürce yaşayabileceği ve ortaya koyabileceği bir dünya istiyoruz. Daha barışçıl ve daha huzurlu bir dünya istiyoruz ve bunun için gayret gösteriyoruz.  Bu hedeflerin medeniyet köklerimizde var oluşu omuzlarımıza da bu mesuliyeti yüklüyor. Bu bağlamda şu bir realite ki, Tarihten Türk’ü çekerseniz tarih sayfalarının büyük bir kısmı boş kalır.  Anayurttan Atayurda yaptığımız ziyaretlerde de düşüncelerimizi oradaki meslektaşlarımıza ve devlet yetkililerine aktarıyoruz.  Yani siyasi anlamda vücut bulan birlikteliklerin başta kültür olmak üzere her alanda kendisini göstermesi gerekiyor.  Umuyoruz ve istiyoruz ki, Türkiyat kongreleri Türk dünyasının değişik coğrafyalarında niteliği ve katılımı artırılarak devam etsin.  Bu duygularla kongremizde emeği geçen herkese teşekkür ediyor, kongremizin hayırlara vesile olmasını temenni diyorum.”  Sözleriyle konuşmasını tamamladı.

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz ise konuşmasında, Türk dünyası adına gerçekleştirilen her türlü faaliyetin içinde olmaktan ve katılmaktan ÇAKÜ'de Türkiyat Enstitüsü bulunmasından ve bu enstitünün böylesine önemli bir kongreye ev sahipliği yapmasından mutlu olduklarını söyledi.

Vali Ayaz, “ İnşallah önümüzdeki süreçte, hem ülkemiz ve ülkemizin değerleri hem de çok kadim bir geçmişe sahip olan Türk dünyası ve Türk dünyası ülkelerinin değerlerinin bir biriyle tanıştırılma adına başarılı çalışmalara imza atacak olan Türkiyat Enstitümüzün faaliyetlerine ve yayınlarına şahitlik edip istifade etmiş oluruz.  Emeği geçen herkese teşekkür ediyor misafirlerimize de ilimize ve Üniversitemize hoş geldiniz diyorum.” İfadelerini kullandı.

Kongre hakkında bilgileriTürkçe, Rusça ve İngilizce olarak veren ÇAKÜ Türkiyat Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. AbdulselamArvas, “Türkiyat Enstitüsü olarak, daha önceki faaliyetlerimizi taçlandırmak üzere çok katılımlı uluslararası bir etkinliğe, bilimsel bir şölene ev sahipliği yapıyoruz.

Bugün açılışını yaptığımız “I. Uluslararası Türkiyat Kongresi”nde Türk dünyasının tarihi, coğrafyası, dili, edebiyatı, folkloru hakkında mühim bilgiler verilecek ve Türkoloji’nin sosyal, kültürel, iktisadî meseleleri enine boyuna ele alınacaktır. Bu manada üç gün sürecek olan bu bilim şölenimizde Kore’den Arnavutluk’a, Sibirya’dan Irak’a kadar çok geniş bir coğrafyadan konuklarımız var. Kongre katılımcılarımız tarafından, Türk dilini konuşan halklara ilişkin konular bilimsel zeminde konuşulacak, tartışılacak, tahlil edilecek; ilgili meseleler hakkında mukayeseler yapılacak ve çözüm önerileri sunulacaktır.

Bugün kongremize 12 farklı ülkeden alanında uzman çok değerli bilim insanları katılmaktadır. Bundan ötürü kongremize ilgi gösterip başvurdukları ve etkinliğimize gerek yüz yüze gerekse çevrimiçi katılıp destek verdikleri için tüm araştırmacılara minnettarız.” dedi.

Konuşmaların ardından kongre bildiri sunumlarına geçildi.

1.Fasılda; Prof. Dr. Süleyman Kayıpov Pamir Kırgızlarının Sözlü Geleneğinde Bilmeceler (Etnik Felsefe Açısından Bir Bakış), Prof. Dr. Özkul ÇobanoğluTürk Bilimde Yeni Yöntem ve Kuramsal Çerçeveler Üzerine, Doç. Dr. RanettaGafarova Cengiz Dağcı’nın “Yansılar” eserinde Felsefe Düşüncüleri bildirilerini sundular.

Fasıl sonrası ÇAKÜ Rektör YardımcılarıProf. Dr. Mehmet Erdem ve Prof. Dr. Hüseyin Odabaş tarafından oturum konuşmacılarına plaket verildi.

Oturumlar halinde devam edecek ÇAKÜ 1. Uluslararası Türkiyat Kongresi 10 Haziran 2022 Cuma günü gerçekleştirilecek şehir gezisi ile sona erecek.

Editör: Haber Merkezi