Çankırı’nın Atkaracalar ilçesinde “Atkaracalar Çalıştayı” gerçekleştirildi.

Bölgede ilk olma özelliği taşıyan çalıştay, Çankırı Karatekin Üniversitesi, Kastamonu Üniversitesi ve Düzce Üniversitesi’nden 15 akademisyenin katılımı ile 29-30 Ekim 2021 tarihinde başarılı bir şekilde gerçekleştirildi.

Atkaracalar Belediye’sinin ev sahipliğinde gerçekleşen çalıştay da; Hoşislamlar Türbesinde Medfun Şeyh Hamza Sultan, Osmanlı Dönemini Atkaracalar İdari Yapısı, Atkaracalar’ın Coğrafi yapısı, Mekan ve Kültür Odağında Edip Cansever’in şiirleri, Atkaracalar’lı Cevriye Banu Sultan’ın Şiirleri, Geleneksel Tıp Uygulamaları, Atkaracalar’ın Turizm potansiyeli, Tarih, Kültür ve Coğrafya Oturumları,  Nüfus defterlerine göre Atkaracalar Şahıs ve İsimleri ve Lakaplar, Alternatif Turizm ve Yerel Etisi, Atkaracalar Turizm Geliştirme Stratejileri konuları kapsamlı şekilde ele alındı.

Atkaracalar’ın Kültür ve Turizm potansiyelini artırmak için neler yapılabileceği ve yapılması gerektiği ile ilgili fikir tartışmalarının da yer aldığı oturumlar ile sonlandırıldı.

Heyet ayrıca Atkaracalar’ın kültürel ve tarihi yerlerinde gözlem, inceleme ve önerilerde bulundu.

Editör: Haber Merkezi