İl Müftüsü Aslan Türk, Mevlid kandili münasebetiyle bir basın açıklamasında bulundu.

 

Aslan Türk’ün basın açıklaması

 

03 Şubat 2012 Cuma gününü Cumartesi gününe bağlayan gece (bu gece) Alemlere Rahmet olarak gönderilen; sevgi, şefkat, merhamet ve hoşgörü timsali olan Hz. Muhammed  (SAV)’in dünyaya teşriflerinin 1441. yıldönümüdür. Kur’an-ı Kerim’in beyanıyla “Bir şahit, müjdeleyici, uyarıcı, Allah’ın izniyle bir davetçi ve nur  saçan bir kandil olarak” (Ahzab: 45,46 ayetler) gönderilen Hz. Muhammed (SAV)’in doğum gecesi, asırlardan beri Müslümanlar tarafından önem atfedilerek “Mevlit Kandili” adı ile kutlanmaktadır.

          

Allah Teala Sevgili Peygamberini bütün insanlığa rahmet olarak göndermiştir. “Biz seni alemlere rahmet olarak gönderdik.” Ayet-i Kerimesi bunu müjdeliyordu. Müşriklerin kendisine yaptıkları eza ve cefaya karşı onlara neden beddua etmediği sorulunca:

 

“Ben lanetçi olarak gönderilmedim. Fakat dua edici ve alemlere rahmet olarak gönderildim.” diyordu.

 

Hz. Muhammed öyle bir nuru ilahidir ki; insanların  dili ve kalemi O’nu layıkıyla anlatmaktan aciz, kelimeler cılız kalır. O, her kemalin üstünde, her üstünlüğün fevkinde, her tasavvurun ilerisindedir. Bir Peygamber ki; yaratanı aşık olmuşta: “ And olsun Ya Muhammet! Sen en yüksek bir ahlak üzerindesin” demiş ve ismiyle ismini birleştirmiş: “La İlahe İllallah, Muhammeden Rasulullah”  Bu iki isim günün her saniyesinde okunan ezanlarla dünya ufkunu aydınlatmaktadır.

 

O; “Ben ancak üstün ahlakı tamamlamak için gönderildim” Hadis-i Şeriflerinde ifade ettikleri gibi bütün insanlığa örnek ve rehber oldu.  Allah-ü Teala Kur’an-ı Kerim’de Ahzab Süresi’nin 21. Ayet-i Kerime’sinde O’nun hakkında şöyle buyurmaktadır: “Muhakkak ki Allah’ın Elçisinde sizin için güzel bir örnek vardır“  O’nun gittiği yoldan giden sahili selamete ulaşır, seven sevilir, öven övülür, güzel görür, güzel görünür, güzel düşünür, güzel  konuşur.

 

Hz. Peygamberi sevmek ve O’nu örnek almak demek; O’nun, insanlığın huzuru ve kalıcı mutluluğu için yaptığı çağrıyı günümüze taşıyarak hayatımıza yansıtmak, davranışlarımızı O’nun örnek ahlakına, emir ve tavsiyelerine göre şekillendirebilmek demektir.

 

Bu duygu ve düşüncelerle Mevlit Kandili’nin bütün insanlığa rahmet, iç ve dış dünyamızı huzur getirmesini, Mevlid-i Nebi’nin toplumumuzda, O’nu yakından tanımaya, sevmeye ve O’nun sevgisi etrafında birleşmeye vesile olmasını Yüce Allah’tan temenni eder, tüm Çankırılı kardeşlerimizin Mevlid Kandili’ni tebrik ederim.

  

03 Şubat Cuma günü akşam namazını müteakip Sultan Süleyman Camiinde Mevlid-i Şerif ve sohbet programı düzenlenmiştir, bütün halkımız davetlidir.

Editör: Haber Merkezi