Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen’den belediyeden işçi çıkartmalarla ilgili beklenen açıklama geldi.

Açıklama Söyle:

Göreve geldiğimiz gün, 165 memur ve sözleşmeli memur, 26 kadrolu işçi, 5 geçici (mevsimlik) işçi, 524’ü erkek, 186’sı bayan olmak üzere 710 ÇANKES (şirket) çalışanı ve 168 TYP kapsamında çalışan personelimiz vardı. Toplam personel sayımız TYP ile birlikte 1074 kişiydi. Bu sayı ortalama olarak Çankırı nüfusunun yüzde 1,3’üne tekabül etmektedir. Personel giderimiz bütçemizin yüzde 40’ı kadar olması gerekirken, belediyemizdeki oran ise yüzde 55 seviyesindedir.

TYP’li çalışma arkadaşlarımızın program süreleri dolmuştur. İŞKUR tarafından tekrar program açılmadığı için işten ayrılmak zorunda kalmışlardır. Bu süreç içerisinde emekli olan ve kurum değiştiren personellerimiz de olmuştur. Bazı arkadaşlarımız da istifa ederek işten ayrılmıştır. Şu an itibariyle 166 memur ve sözleşmeli memur, 25 kadrolu işçi, 4 geçici (mevsimlik) işçi, ÇANKES (şirket) çalışanı arkadaşlarımızın sayısı ise 673’tür. Bunların 500’ü erkek 173’ü bayandır. Bu sayının eksilmesindeki sebep emeklilik ve işten ayrılmalardır.

Belediye Başkanlığım süresince, bugüne kadar hiçbir mesai arkadaşımı işten çıkartmadım ve çalışan arkadaşlarımızın hiçbirini de işe ben almadım. Hiçbirine de siyasi görüşünü sormadım ki, burada çalışan 710 arkadaşımızın tamamı eski yönetimlerin işe başlattığı arkadaşlarımızdır.

Göreve geldiğim günden bu yana ÇANKES bünyesine tek bir kişiyi bile işe başlatmadım. Tüm çalışanlarımıza eşit mesafede yaklaştım. Bazı belediyelerin yaptığı gibi, kamuoyu bu belediyeleri çok iyi biliyor, hiçbir bayan kardeşimizi, kadın iffetine zarar verecek, onların gururunu incitecek bir işe göndermedim. İşini layıkıyla yapmayan, yanlışlıklar yapan ve beytül mala zarar veren personellerimiz oldu. Bunları bile savunmalarını alarak ikaz etmekle yetindim. Arkadaşlarımıza hep erdem ve şefkatle yaklaştım. Suistimal edenler dahi oldu, yine de heyecanlarına verdim.

Hanım Lokalleri kapatıldıktan sonra boşa çıkan 70’e yakın kardeşimizin bazılarını personel sayımız fazla olmasına rağmen görevlendirme yaparak istihdam ettik. Bazı çalışanlarımızı personel fazlalığı yüzünden ihtiyaç dışı istihdam etmek zorunda kaldık. İşten çıkartılacak olan kardeşlerimiz için de istihdama yönelik arayışlar içerisinde olmamıza rağmen, maalesef iş olanağı sağlayamadık. Personellerimiz arasından da bundan rahatsız olup durumu bize iletenler oldu. Görüşmelerimizde mağdur olabilecek arkadaşlarımıza ihtiyaçları dâhilinde özel sektörde iş olanağı sağlayabileceğimizi ve önümüzdeki yıllarda devam eden sosyal projelerimizi hayata geçirdiğimizde kendileriyle tekrar çalışabileceğimizi belirttik. Bunu yaparken de bütün kanuni haklarını ödeyeceğimizi beyan ettik. Hiç kimsenin onurunu ve gururunu zedeleyecek bir tavırda bulunmadık. Görüşmelerimizin kapsamı ve üslubumuz tamamen koşulların gerekliliği ve iyi niyet üzerine kuruludur.

710 şirket personelimizin tamamının eski yönetimler tarafından işe alındığı hepimizin malumudur. Dün işçi maaşını ödeyebilmek için bankadan taksitle kredi çekenlerin, bugün seslerinin yüksek çıkması bir suçluluk psikolojisinin gereğidir. Kim ne söylerse söylesin, biz Çankırı insanının haklarına sahip çıkmaya kararlıyız. Bu anlamda 1 kişinin yapacağı işi, 6 kişinin yapmasını da doğru bulmuyoruz. Bu durum, başından beri ifade ettiğimiz verimli ve üretken belediyecilik anlayışımıza da ters düşmektedir.

Eğer siyasi bir niyet içerisinde olsaydık, 710 personelimizin tamamının iş akdini fesheder, yerine de kendi ideolojimize uygun çalışma arkadaşlarımızı yerleştirirdik. Asılsız birçok dedikoduya rağmen bunu hiçbir zaman aklımızdan geçirmedik, kimsenin ekmeği ile oynamak istemedik. Takdir edersiniz ki; mazbatayı aldığımda yaptığım ilk iş, parti rozetimi çıkartarak herkese eşit ve adil davranmaya söz vermek olmuştur. Çankırı Belediyesi’ni bir aile, buradaki arkadaşlarımızı da ailenin bir ferdi olarak gördük. Ailenin içerisinde dahi farklı görüşler olabileceğini ifade edip, bazı yerel yönetimlerde örneklerini gördüğümüz gibi kimseye baskı ve zorlama yapmadık.

Bu yaptığımız icraatlar ve israf yönündeki kısıtlamalar, beytül mala sahip çıkmamız rantiyecileri, belediyeden nemalananları ve egoları rahatsız etmiş olabilir. Bundan da halkımızın çoğunun memnun olduğu kanaatindeyim.

Çankırı’daki hemşehrilerimin iradesi ile göreve gelmiş bir Belediye Başkanıyım. Bugüne kadar görev yapmış hiçbir Belediye Başkanımıza, siyasi görüşü ne olursa olsun, saygıda kusur etmedim, yanlışlarını söylemekten de çekinmedim, riyakârlık yapmadım. Konuşacak çok sözümüz olmasına rağmen şehrimizin huzuru ve birlikteliği için sükût ettik, erdemli tavrımızı hiçbir zaman bozmadık.

Bu açıdan; asılsız ve mesnetsiz yazılar ile söylemler karşısındaki suskunluğumuzun korkumuzdan değil, edebimizden ileri geldiğini bir kez daha hatırlatmak isterim. Gücümüzü halkımızdan alıyor ve bu gücü hizmet olarak tekrar onlara yansıtmak istiyoruz. Ortak akıl ve kararla hareket ettiğimiz sürece en zor durumlarda bile doğruya ulaşacağımıza inancımız tamdır. Halkımızın bizlere layık gördüğü bu koltukta siyaset yapmaya değil hizmet etmeye geldik. Hemşerilerimizin desteği, bize olan güveni ve inancı hiç kırılmasın, dualarını eksik etmesinler yeter.

Biz hemşehrilerimizin bize yüklediği sorumlulukların farkındayız. Bu minvalde bir saniye bile durmadan, şikâyet etmeden yürüyoruz ve yürümeye kararlılıkla devam edeceğiz. Gelecek seçimleri değil, gelecek nesilleri düşünerek çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz.

Kim nasılsa, karşısındakini de öyle görürmüş. Terazisinden asla şüphe etmediğimiz ve adaletine inanıp güvenerek gönüllerine girdiğimiz halkımız, Çankırı’nın geleceğine sahip çıkma mücadelesinde bizlere yardımcı olacak, heyecanımızı, azmimizi ve emeğimizi karşılıksız bırakmayacaktır.

Editör: Haber Merkezi