ÖZEL HABER: Cumhuriyet’imizin 100. Yılında, bir Cumhuriyet kurumu olan Ankara Kulübü Derneğinin ilk kuruluş belgeleri ortaya çıkarıldı. 1932 yılında kurulduğu iddia edilen Ankara Kulübü’nün aslında 13 Ekim 1925 tarihinde kurulduğunu Çankırılı araştırmacı, yazar Kadir Çimen belgeleriyle ortaya çıkardı.

Çankırı Postası köşe yazarlarından Kadir Çimen, Çankırı üzerine yaptığı çalışmalar ve Ankara üzerine yaptığı araştırmalar ve yazılarla tanınmaktadır.  Ülkemizin bir kesitinin sosyal yaşantısına ve 1925-1930 arası Ankara tarihine dair bilinmeyen konuları ortaya çıkaran Çimen, Ankara Kulübü Derneği üzerine yaptığı çalışmalar üzerine Çankırı Postasına özel şu açıklamalarda bulundu.

 “Ankara Kulübü Derneğini son 10 yıldır tanıyorum. Kuruluş tarihi 1932 olarak belirtilen derneğin, o dönemin ruh hali göz önüne alındığında, 1932 yılında bir derneğin kurulması mümkün değildir. Çünkü 1931 yılından itibaren Kızılay gibi birkaç dernek dışında tamamı fesih edilerek, faaliyetlerini Cumhuriyet Halk Partisinin bir kolu olarak kurulan Halkevlerinin 9 kolundan birinde sürdürür olmuşlardır. Bunları bilen biri olarak ve 1932 tarihinin aslında bir belgesinin olmadığından yola çıkarak, Ankara Kulübü tarihini araştırmaya başladım. Üç dört yıllık bir çalışmanın ardından eski yazı halinde kuruluş dilekçesi, 25 maddelik nizamnamesi ve resmi yazışmaları buldum. Belgeler Ankara Kulübünün 13 Ekim 1925 tarihinde kurulduğunu açıkça göstermekteydi.”dedi.

‘Niçin, 13 Ekim 1925 tarihinde kurulmuş özel bir sebebi var mıdır?’ diye sorduğumuz Çimen, açıklamalarına şöyle devam etti.

Çankırı türküleri yaren meclislerinde yaşatılıyor Çankırı türküleri yaren meclislerinde yaşatılıyor

“Evet! Bu çok önemli bir tarih. Ankara 13 Ekim 1923 günü yani Cumhuriyet’in ilanından 16 gün önce başkent olarak ilan edilmişti. Ankara’nın başkent oluşunun 2. Yıldönümü aynı zamanda Ankara Kulübü’nün kuruluş günü olarak seçilmiştir. Elbette tesadüf değildir. Cumhuriyet’in kurucusu ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk’ün talimatı ile kurulan Ankara Kulübü’nün kuruluş günüde özel olarak bugüne getirilmiştir.”

Ortaya çıkardığınız bu belgeler bir tarih değiştirdi. Bu anlamda size “tarihi değiştiren adam” diyebiliriz. Bu belgeleri ilk kez nerede yayınlayarak kamuoyu ile paylaştınız?

“Ankara’nın başkent oluşunun 100. Yılı için Türk Yurdu Yayınlarından çıkarılacak “Türk Yurdu Ankara” isimli bir kitap çalışmamız vardı. Bulduğum bu belgelerin ilk kez burada yayınlanmasını öngörerek, konuyla ilgili “Belgeler Işığında Başkent’in Köklü Derneği Ankara Kulübü” adlı yazımı bu kitap için hazırladım. 2020 yılı başında başlayan kitap çalışmamız 3 yılı aşkın bir süre devam ederek Ankara’nın başkent oluşunun 100. Yıldönümüne, yani 13 Ekim 2023 tarihine yetiştirildi. Kitabın çıkmasıyla yazı çok ilgi gördü. 900 sayfalık “Türk Yurdu Ankara” kitabı yoğun bir talep görerek peş peşe baskı yaparak dört bin adet basıldı.”

Çalışmalarınıza devam ettiğinizi biliyorum. Peki kuruluş belgelerini bularak tarihe not düşmüş biri olarak daha ne gibi konuları peşindesiniz?

“Kuruluş belgeleri bulundu. Ancak ilk kulüp binası nerede? Şimdi bunun peşindeyim. Müthiş bir hikayesi var, Ankara Kulübü’nün. Yurt dışından bulduğum belgeler yanında, pek çok bilgi ve belgeye ulaştım. Ancak bu çalışmalarım tam anlamıyla bitince, Ekim ayında çıkarmayı planladığımız “Türk Yurdu Ankara II” kitabında yayınlayacağım. 2025 yılında da “Tüm bu bilgilerin içinde yer alacağı bir kitap hazırlığına Kasım ayında başlayacağım.”

Editör: Günnur Şeker