Çankırı İl Tarım ve Orman Müdürlüğü duyurdu: KDAKP kapsamında salça makinesi hibe çağrı dönemi başladı. Detaylı sizler için toparladık.

Başvuru Süresi

Erdoğan’ın Kurban Bayramı mesajında  “Gazze” vurgusu Erdoğan’ın Kurban Bayramı mesajında “Gazze” vurgusu

Başvuru Başlangıcı    : 10.06.2024    Saat : 08:00

Başvuru Bitişi             : 03.07.2024     Saat : 17:00

Uygulama Bölgesi     : Tüm İlçeler

Tarım ve Orman Bakanlığı Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı tarafından yürütülen Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi kapsamında yararlanıcıların başvuracağı Ahır Modernizasyonu Makinaları'na %70 hibe desteği sağlanacaktır.

Hibe Oranı

Başvurularda %100 oranında  destekleme yapılacaktır.

Başvurularda aşağıdaki konulara dikkat edilmelidir.

Proje İçerisinde Yer Alan Makinalar

  1. Salça Makinası

Başvuru Yerleri:

Başvurular Ekonomik Kalkınma Kümesi-1 (Merkez, Yapraklı, Korgun, Kızılırmak), Ekonomik Kalkınma Kümesi-2 (Çerkeş, Atkaracalar, Bayramören, Kurşunlu, Ilgaz) ve  Ekonomik Kalkınma Kümesi-3 (Eldivan, Şabanözü, Orta) de bulunan İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri ile Merkezde Çankırı İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne yapılacaktır.

Hibelere Kimler Başvuru Yapabilir?                                                                         

1.Türkiye Cumhuriyeti (T.C.) vatandaşı olmak.

2.Yukarıda tanımı yapılmış hedef grup içerisinde yer alan yoksul ve çok yoksul tanımına uygun gerçek kişiler olmalıdır.

3.Başvuru sahiplerinin “C. Uygulama bölgesi" bölümünde yazılı köylerde/mahallelerde ikamet etmesi zorunludur. Duyuru tarihi itibariyle en az 6 (altı) aylık asli ikametinin bu mahallelerde/köylerde olduğunu gösteren Tarihçeli Yerleşim Yeri Bilgileri Raporu istenecektir.

4.Kamu çalışanları (kadrolu ve sözleşmeli işçi, memur vs.) başvuru yapamazlar.

5.Aynı hanede/ikamette yaşayan bireyler tarafından aynı çağrı döneminde tek bir hibe konusunda başvuru yapılabilir, aksi durumun tespiti halinde tüm başvurular iptal edilecektir.

6.Birinci alt bileşende yer alan salça makinesi için sadece kadınlar başvuru yapabilecektir.

7. Bu destekten faydalanmak isteyen kişilerin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı kayıtlarına göre muhtaçlık kaydı olması gerekmektedir.

8. Başvuru sahipleri başvuru tarihi itibariyle 18 yaşına girmiş ve 66 yaşından gün almamış gerçek kişiler olmalıdır.

9. Başvuru sahibi daha önce KDAKP kapsamında herhangi bir hibe destek programından yararlanmamış olmalıdır.

10. Proje faaliyetlerinde görev yapan personelin birinci derece yakınları hibeye başvuru yapamazlar, aksi durumun tespiti halinde başvurusu iptal edilecektir.

Başvuruda İstenecek Belgeler:

1.Başvuru Dilekçesi

2.Ek-1 Ön Talep Formu (İl/İlçe Müdürlüklerinden temin edilebilir)

3.  Ek-2 Ekonomik Durum Bilgileri Formu

4.Kimlik belgesi fotokopisi

5.Başvuru sahibinin e-Devlet sisteminden alacağı Nüfus Kayıt Örneği

6.  Başvuru sahibinin e-Devlet sisteminden alacağı ikametini gösterir Tarihçeli Yerleşim Yeri Bilgileri Raporu

7.  Başvuru sahibinin e-Devlet sisteminden alacağı SGK Hizmet Döküm Raporu

8.Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı kaydı (Muhtaçlık Belgesi)

9. Başvuru sahibi hibe konusuyla ilgili bir eğitime katılmış ise, sertifika veya katılım belgesi

10.Ek- 8 Aynı Hanede Yaşayan Bireyler Beyan Formu (AHYBBF) (varsa başvuru sahibi veya aynı hanede ikamet eden bireylere ait en az %40 engellilik durumunu gösterir rapor eklenmelidir).

Başvurunuzu Nasıl Yapabilirsiniz?

  1. Başvurular, ilan edilen başvuru bitiş tarihinden önce yapılmış olmalıdır. Bu tarihten sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
  2. Başvurular şahsen yapılmalıdır. İnternet veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
  3. Başvuru formunda ve eklerindeki bilgilerden başvuru sahibi sorumludur. Başvuru yapan kişi hibeye hak kazansa dahi başvuru dosyasında bulunan belge veya bilgilerin gerçeğe aykırı olduğu tespit edilmesi halinde başvuru geçersiz sayılır.
  4. Bu programdan yararlanacak olan kişiler Ek-1 Ön Talep Formlarında gerekli bilgi ve belgelerin tamamlanması sağlanmalıdır.
  5. Ek-1 Ön Talep Formu ekleri olarak sunulan belgelerin ÇDE'ler tarafından doğrulukları kontrol edilir.
  6. Başvuru sahibi resmi evrakların asıllarını sunar, ÇDE'ler asıl evrakların fotokopisini çeker ve aslı gibidir diye onaylar.
  7. Başvuru dosyaları Merkez ilçede 1 (bir) takım diğer ilçelerde 2 (iki) takım olarak hazırlanacaktır. Bir takımı (asıl) İPYB'ye gönderilecek, 1 (bir) takımı Çiftçi Destek Ekiplerince muhafaza edilecektir. Eğer isterse başvuru sahibi de 1 (bir) takım çoğaltabilir.
  8. Hibe talebinde bulunan kişiler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı kaydına ait resmi belgeleri sunmalıdır.
Editör: Tuğçe Betül Arpacı