Fransa’nın Ermeni soykırımını inkârı suç sayan yasanın kabul edilmesinin ardından sivil toplum kuruluşları Fransa’yı protesto etmek için basın bildirileri yayımladılar.

 

Türkiye Kamu-Sen Çankırı İl Temsilcisi Metin Memiş’in basın açıklaması:

 

"Türkiye bu küstahlığı unutmayacaktır"

 

Fransa’da Ermeni soykırımını inkarı suç sayan yasanın kabul edilmesi dünya tarihinde bir kara sayfa olarak yerini alacaktır.

 

Fransa’nın kabul ettiği bu yasa ne insan haklarıyla ne de düşünce özgürlüğüyle bağdaşmaktadır. Kendilerini uygarlığın ve çağdaşlığın savunucusu olarak gören Fransa’nın kabul ettiği bu yasa, kendileriyle tezat bir görüntü oluşturmalarına neden olmaktadır. Fransa kendi kirli geçmişine ayna tutmadan, insan hakları dersi vermeye kalktığı Türk Milleti ona karanlık geçmişini bir tokat gibi çarpmalıdır.

 

Milletimiz geçmişinde kurduğu devletlerin boyundurluğu altındaki azınlıklara gösterdiği hoşgörü tarih sayfalarında yerini almaktadır. Fransa Türk milletinin sabrını sınamak istiyorsa önce tarihin o tozlu raflarından bu gerçekleri önüne sermelidir. Ne Uluslararası Adalet Divanı ne de Türkiye’deki diğer yetkili mahkemeler, Türkleri bu şekilde suçlayamaz. Yetkili bir mahkemenin kararı olmadan bir suçun, bir millete, bir gruba veya şahsa mâl edilmesinin adı yalandır, iftiradır.

 

Ülkemize ve milletimize demokrasi dersi vermeye kalkanların ve sözde Ermeni soykırımı hakkında aleyhimizde karar alan ülkelerin, ellerindeki soykırım kanı daha kurumamıştır.

 

Bu ülkelerin yaptığı zulüm, işkence ve soykırımlar insanlık tarihinde kara bir leke olarak durmaktayken, gerçekte olmamış bir olayı, sırf siyasi nedenlerden dolayı olmuş gibi göstermek, bu milletlerin, tarih önünde kendilerini temize çıkarma ve kirli tarihlerin unutturma çabasından başka bir şey değildir.

 

Türkler asla Ermenilere soykırım yapmamışlardır. Bu gerçeği değiştiremeyeceklerini bilenler, gerçekleri duymaya dahi tahammül edememektedirler.

 

Ne çabuk unuttunuz; daha dün  Osmanlıya annelerini göndererek aman dileyenlerin torunları şunu herhalde bilmiyorlar; dün devletini tahtınızı kurtaran büyük Türk Milleti, gün gelir devletlerini, meclislerini, senatolarını başlarına yıkar. Türk Milleti bu aymazlığa asla unutmayacaktır. İki ülke arasındaki ilişkilerin yeniden gözden geçirilmesi gerekmektedir. Fransa ile ticari ve siyasi ilişkiler, düşünce özgürlüğüne kelepçe vuran bu yasa kaldırılıncaya kadar askıya alınmalıdır.

 

Türkiye Kamu-Sen olarak, devletimizi, halkımızı, tüm sivil toplum kuruluşlarımızı, Batının çirkin yüzüne ayna tutmak adına, Türk düşmanlığı konusunu iç ve dış kamuoyunun gündemine taşımaya ve en kısa zamanda, uzun soluklu bir kampanya başlatmaya davet ederken, bu alçak ve haddini aşan girişimlerden derhal vazgeçilmesi ve özür diletilmesi için üzerimize düşen görevi yapacağımızı Türk kamuoyuna bildiririz.

 

ÇANKIRI TÜK OCAĞI BASIN AÇIKLAMASI:

 

1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarının reddedilmesini suç sayan yasa teklifinin Fransa Meclisi ve senatosunda görüşülerek kabul edilmesini; Çankırı Türk Ocağı Yönetim Kurulu olarak esefle kınıyoruz.

 

Şanlı tarihimizin hiçbir döneminde soykırım olmamış ve insanlığa mezalim yapılmamıştır.

Türk Milletini derinden yaralayan, Türk tarihini tek taraflı bilgilere dayanarak karalayan ve bu haksızlığa karşı kendini savunma hakkını elinden alan kanunun kabul edilmesi insan hak ve hukuki ile de bağdaşamaz.

 

Sözde Ermeni Soykırımını reddedenlerin cezalandırılmasını öngören tek yanlı, haksız ve asılsız teklifin Fransa Ulusal Meclisi Genel Kurulunda ve senatosunda görüşülerek, kabul edilmesi tarihi bir hatadır.

 

Tarihte yaşanan olaylar bilimsel, tarafsız araştırmalarla ele alınmalıdır.

Kendilerini tarihçilerin ve yargıçların yerine koymakta sakınca görmeyen parlamentoların bu tür tasarrufları siyasi olduğu kadara hukuki ve ahlaki son derece sorunludur. Fransa'nın bu tutumu, çifte standardın bariz örneğidir.

 

21. yüzyılda bir Avrupa ülkesinin tarihteki yalanları cesaretle reddedenleri cezalandırmaya kalkması, bilim adına, ifade özgürlüğü, insan hak ve hürriyetleri adına son derece vahim, kaygı verici hatta utanç vericidir. Kendi tarihleriyle yüzleşemeyenlerin asılsız iddialar üzerinden Türk tarihine saldırmaları çok ciddi bir samimiyetsizlik göstergesidir.
 

Eğer Fransız Ulusal Meclisi tarihle ilgilenmek istiyorsa Afrika'da yaşananları, Ruanda'da, Cezayir'de gerçekleşen katliamları aydınlığa kavuşturmalıdır.

 

Fransa bu hatalı kararından biran önce vazgeçmeli ve büyük Türk Milletini zan altından kurtarmalıdır.

 

Aksi halde, tarih ve insanlık önünde ırkçı, ortaçağın karanlık düşüncesi tutumuyla hareket etmesi sonucu, çağın ne kadar gerisinde kalacağı ve gelecek nesillerce de lanetle anılacağını hatırlatırız.

 

Yüce Türk Milleti zamanı geldiğinde Fransa’ya gerekli cevabı er ya da geç verecektir.

 

Tüm Halkımızı Fransız mallarını kullanmama ve boykota davet ediyoruz

 

Editör: Haber Merkezi