Çankırılı Başbakan 82 yıl önce görev başında vefat etti Çankırılı Başbakan 82 yıl önce görev başında vefat etti

ÖZEL HABER:  Ülkemizin en köklü sivil toplum kuruluşu Türk Ocakları, Cumhuriyet’imizin 100. Yılına Armağan olarak on iki temel sorun hakkında, alanının uzmanlarınca hazırlanan raporları kitap halinde yayınladı.

1912 yılında kurulan, Osmanlı Devleti’nin küllerinden Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasında fikren ve fiilen harcı bulunan Türk Ocakları, Cumhuriyet’imizin ikinci yüzyılına girerken temel meselelerimiz hakkında Türkiye’nin ve Türk Milleti’nin gelecek ufku konusundaki tespit ve tekliflerini kamuoyu ile “Cumhuriyet’imizin İkinci Yüzyılına Girerken Sorunlar ve Çözümler” kitabı ile paylaştı.

Türk Yurdu Yayınları tarafından iki bin adet basılan kitap, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, bakanlar, siyasi parti başkanları, il belediye başkanları, valiler, bazı kurum ve kuruluşlar, sivil toplum örgütleri ile basın mensuplarına bir mektup eşliğinde iletildi.

Konu hakkında Türk Ocakları Genel Başkanı Prof. Dr. Mehmet Öz, Çankırı Postasına açıklamada bulundu.

Prof. Dr. Mehmet Öz, “Türk Ocakları olarak Cumhuriyet’imizin ikinci yüzyılına girerken ülkemizin temel meseleleri ve bunlara dair çözüm önerileri konusunda uzmanlara hazırlattığımız raporları bir kitap olarak yayımladık. Cumhuriyet’imizin İkinci Yüzyılına Girerken Sorunlar ve Çözümler başlığını taşıyan kitapta, on iki ana başlık yer almaktadır. Hiç şüphesiz, bu başlıklara başkaları da eklenebilir veya bunların altındaki konular, müstakil başlıklar altında ele alınabilir. Bizim maksadımız, mümkün mertebe özlü bir şekilde ana konuları gündeme getirmekti. Kitabın konu başlıkları şunlardır: Aile, Bilim ve Teknoloji, Çevre ve İklim Değişikliği, Devlet ve Siyaset, Yeni Dış Politika Ufku, Eğitim, Ekonomi, Gençlik, Hukuk ve Adalet, Güvenlik Politikaları, Nüfus ve Göç, Kültür Politikaları. Cumhuriyet’imizin ikinci yüzyılına girerken ülkemiz ve milletimizin yaşadığı sorunları belirleyip bunlara çözüm önerileri sunan eserin Türk devlet adamlarına önemli bir kılavuz olacağı inancındayım. Türk Yurdu Yayınları tarafından kitap hâline getirilen bu çalışmadan yöneticilerimizin faydalanması temennisi ile kendilerine gönderdik. Milletimize hayırlı olsun.” temennisinde bulundu.

Editör: Haber Merkezi