Ak Parti Çankırı Milletvekili Hüseyin Filiz Astarlızade Hilmi Efendinin vefatının 50. Yıl dönemi sebebiyle bir basın açıklamasında bulundu.

Hüseyin Filiz’in basın açıklaması

Çankırılı Astarlızâde Mehmed Hilmi Efendi yaşadığı dönemde dini ve dünyevi ilimlerde uzman ve geniş ufuklu tasavvuf anlayışıyla insanlığa ve Çankırı’mıza büyük hizmetleri olmuştur. Hiçbir zaman vatan, millet, devlet sevgisinden taviz vermemiş olup, bilakis günün devlet erkânı tarafından takdirle ve saygıyla karşılanmıştır.

Bir milletin ilmi ve fikri yönden ilerlemesi; topluma hizmet etmiş değerli şahsiyetlerin kültür mirasına sahip çıkılması, öğrenilmesi ve benimsenmesiyle gerçekleşir. Allah yoluna ömrünü adayan Astarlızâde Mehmed Hilmi Efendi’nin fikir ve davranışları yaşadığı dönemde örnek alındığı gibi günümüzde de nesilden nesile aktarılmalı ve yaşatılmalıdır.

Bu vesileyle; 1876 yılında Çankırı’da dünyaya gelen Astarlızâde Mehmed Hilmi Efendi 1962‘de Rahmet-i Rahman’a kavuşmasının 50. yılında minnetle yad ediyor, ALLAH’dan rahmet diliyorum.

Editör: Haber Merkezi