Ülkemizde Neden Yabancı dil öğretilemiyor?

Doksanlı yıllarda bir dershanede lise öğrencilerini yabancı dilde üniversite sınavlarında hazırlarken ilginç bir soru sormuştum: “Lise bitiren, hatta üniversite bitiren anne babalarınız İngilizce konuşabiliyorlar mı?” Yirmi öğrencinin bulunduğu sınıfta ancak bir öğrenci parmak kaldırdı. Üç sene ortaokulda, üç sene lisede İngilizce dersi gören bu anne babalar altı senede bu dili konuşmayı öğrenemeyecek kadar geri zekâlı mıydı? Hayır değildi. Çoğu üniversite bitirmiş, iyi bir meslek sahibi olmuşlardı. Peki, neden öğrenemediler? Çünkü metot yanlıştı. Senelerce orta öğretimde gramerle (simplepresent tense, simplepast tense, future tense, presentprogressive tense, presentperfect tense vb.) zamanlar ezberleterek dil öğretmeye çalışıldı. İngilizce öğretmenlerinin çoğu dersini Türkçe anlatıyordu.  

Çocuklara yabancı dil öğretirken kullandığımız metotla, yetişkinlere öğretirken kullandığımız metot ya da metotlar birbirinden farklıdır. Bir yabancı dil, İngilizceyi örnek alırsak, 4 beceri üzerinden öğretilir ve öğrenilir. Here arefourskills:

  1. Listening (dinleme)
  2. Speaking (konuşma – vocabulary is needed here)
  3. Reading (okuma)
  4. Writing (yazma - grammer is needed here)

Bir öğretim üyesi arkadaşı İngilizce yeterlik sınavına hazırlarken İngilizce bir metni okuma ve okuduğunu anlama (reading) ile kendi branşında Türkçe bir metni İngilizceye çevirme (writing) dersleri alması yeterliydi. Dinleme ve konuşma dersi almasına gerek yoktu. 

Konu çocuklar olduğunda, anaokulu ve ilköğretim birinci kademe öğrencilerinedinleme ve konuşma ağırlıklı bir metot uygulamamız gerekir. Burada en çok tercih edilen metot doğal yaklaşım (naturalapproach) adını verdiğimiz görsel araçlara dayalı bir metottur. Bu metodun temel felsefesi şu: Bir çocuk okuma yazma bilmeden ana dilini konuşmayı nasıl öğreniyorsa, o yol izlenerek kolayca ikinci bir dil öğretilebilir. 

Thenwhat is the waythat a childlearnsitsmothertongue? (Peki, bir çocuk ana dilini nasıl öğreniyor?)

-First,silentperiod– That’s not a passiveperiod. Childlistensto itsparents and accumulatesvocabulary in the memory. (Önce, sessiz dönem. Ancak bu pasif bir dönem değildir. Çocuk anneden, babadan ve diğer aile üyelerinden duyduğu kelimeleri hafızaya alır.)

-Second, pronouncingsimplewords – Child startspronouncingcommonlyusedonesyllablewordslike dede, baba, anne, mama. (İkincisi, sık kullanılan dede, baba, anne, mama gibi tek heceli basit kelimeleri telaffuz eder.)

Third,usingshortsentencesof twoelements (subject + main verb) –  Aftersimplewords, childstarts to usesimplesentences of twoelements. eatherverbalclausesornounclauses. Like, Top yok, Babagitti, Bu ne? Anne su, Baba geldi.

-Fourth,implementingitsparent’sorders – For the firstyear, at the ageone, a childmay be can’tuseorderlygrammaticalsentences, but can understandthem and implementsitsparentsorder. Whenfatherormatheraskshimor her to close the door, he orshegoes and closes the door, but can’t say “father, I colosed the door, soyoushouhdthank me for hat service.”

Fifth, Using orderlysentences of threeelements(subject+main verb+object)

Başlangıç (starting) seviyesinde günlük dilde kullanılan ve görsel olarak (resimli) verebileceğimiz basit konulu kelimelerden başlayabiliriz.Bunun için çok başarılı interaktif (dinleme-tekrar etme-cevap verme seçenekleri olan) paket programlar var.

Alphabet  - Whatletter is tihs?

Numbers – Whatnumber is this?

Colours – Whatcolour is this?

People, family, jops – Who is this?

Body parts

Clothes

Food

Animals

Time

Greeting and meeting (selamlaşma ve tanışma)

Burada İngilizce öğretmeni mümkün oldukça basit cümlelerle İngilizce konuşacak ki çocukların İngilizce kulağı (listeningskill) gelişsin. İngilizce öğretmeni dersini Türkçe anlattığı zaman çocuklarda İngilizce kulağı gelişmez.

Öğretmen soru sorduğu zaman, öğrencinin soruyu anlaması ve kısa cevap vermesi yeterlidir.

What’syour name? Sorusuna, öğrencinin

Hatice demesi yeterlidir. “My name is Hatice” demesi gerekmez. Zaten ana dili İngilizce olan bir çocuğa da bu soruyu sorduğunuzda çocuk : “My name is  Janet” demez, Janet der. Yine öğrencinin “How oldareyou?” sorusuna “Seven” demesi yeterlidir. Ana dili İngilizce olan bir çocuk da bu cevabı verir. “I am seven yearsold,” demez ve gerek de yoktur.