Zincircioğulları ( 1 )

Çankırı Araştırmacısı rahmetli Mustafa Soydan (1943-2001), 1993 yılında “Çankırı Aile Lakapları” kitabını yayınladı.


Bir yerleşimin, bir yörenin, bir mahallin dokusunun ve kültürünün sosyolojik kodlarını taşıyan lakaplar konusunda yazılan bu kitap Çankırı için ilk olma özelliğini taşıyan çok önemli bir kaynak.


Soyadı Kanunu’nun yürürlüğe girdiği 1934’den önce herkesin soyunu belirten birer aile lakabı vardı.

Soyadı kanunu çıkınca, belli bir süre içinde herkesin bir soyadı alması mecburiyeti getirildi. Nüfus memurluk ve müdürlüklerine kitapçıklar, emirler gönderildi. Çoğu vatandaşın var olan aile lakabını almak, tescil ettirmek gibi bir düşüncesi ve hazırlığı yoktu. Halk bunu Osmanlı'dan gelen her şeyi reddetme ve inkâr psikolojisi ortamında zannetti ki, “bütün aile ve sülale lakapları silinecek”, başka bir lakap veya soyadı alınacaktı.

Az sayıda aile soylarının adını yani aile lakaplarını soyadı olarak kullanmıştır. Genelde, herkes nüfus memurunun insafına kalmış, o anda memurun canı ne isterse, "Senin soyadın Demir olsun, Bakır olsun, yıldız olsun" gibi o gün için rasgele soyadları verilmiştir. Halk "Ben bu soyadını istemem, benim ve ailemin bu soyadı ile bir alâkası yoktur. Ailemin lâkabı şudur, bunu istiyorum" dememiş, diyememiştir. Bunun sonucunda, yurt çapında olduğu gibi bütün Çankırılıların da eski lakapları maalesef bir kenarda kalmış, unutulmuş ve yeni soyadlarıyla tanınmaya başlamışlardır. Soyadı kanunu Türkiye çapında yanlış uygulanmıştır. Çok az sayıda insanımız da mahkeme kararları ile aslî aile lakaplarını soyadı olarak sonradan almıştır.


Çankırı’da “Ahıskalıoğlu lakabıyla bilinen Mustafa Soydan”, kitabını çıkarma nedenini şöyle izah ediyordu:


Yaklaşık 4.000 yıllık tarihe sahip olan, Yâran diyarı Çankırı’mızın tarihi, coğrafyası, dili, ekonomisi, çeşitli zenginlikleri ve diğer konularında pek çok araştırma, inceleme ve derleme çalışmaları yapılmıştır. Ancak mahalli kültürümüzün bir parçası olan, aile lâkapları konusunda kapsamlı ve detaylı bir inceleme ve derleme yapılmamıştır. İşte bu kültürel boşluğun doldurulması için birkaç yıldan beri yaptığım, derleme çalışmalarımı bir kitapta toplamayı uygun buldum. Zira bir fikir adamımız diyor ki; “Hâl; geçmişin toplamı, geleceğin tohumudur.”


Ahıskalıoğlu “Çankırı Aile Lakapları” kitabının sunuş’unda da şu satırlara yer veriyordu:


Türk tarihi tetkik edildiğinde, devlet ve millet hizmetlerinde bulunan başarılı olmuş, pek çok devlet büyüğünün belirli lâkaplarla anıldığı hemen görülecektir. Bu durum, mahalli ölçekte ele alındığında, yöre ailelerinin belirli lâkaplarda nitelendirme geleneğinin güçlü olması ile açıklanabilir. Genelde lâkap sahibi aileler, bu lâkapla tanınmayı benimsemişlerdir. Ayrıca lâkabın toplum içinde söz konusu aileyi belirleyici bir niteliği vardır. Bunun yanında aile lâkaplarının, kamu vicdanına, hukuka ve ahlaki değerlere aykırı olmaması genel belirleyici faktördür.


Çankırı’daki aile lâkaplarının hemen tamamının ailelerin toplumda oluşturdukları kanatlara göre adlandırıldığı görülecektir. Ahıskalıoğulları, Desticiler, Karakülâhoğulları, Şatıroğulları gibi…


Yıllara sâri araştırmalarımız sonucunda, “altı yüzün üzerinde” aile lâkabı tespit ettik. Ancak bunlardan bugün Çankırı’mızda yaşayan “yetmişe yakın” aile kalmıştır. Diğerlerinin ya nesli tükenmiş, ya da Çankırı dışına göç etmişlerdir. Bu arada Çankırı sevdalısı bir insan olarak, bir temennimi de belirtmeden geçemeyeceğim. Çankırı dışında yaşayan hemşerilerimin hiç olmazsa dinî bayramlarda Çankırı’daki mezarlarını ziyaret etmeleri hem bizleri, hem de yakınlarını sevindirecektir.


Özellikle son elli yılda yaşanan göç dalgası nedeniyle Çankırılı birçok ailenin Çankırı ile ünsiyeti koptuğu için hayattaki bireylerine ulaşmakta zorluk çekilmektedir.


Çankırı Şehir Tarihinde her birinin ayrı kıymeti olan bu köklü aileler hakkında toplanacak bilgiler, ileride Çankırı’nın birçok bilinmeyenine ışık tutacaktır.


Bu amaçla Zincircioğulları ailesi ile ilk adımı atarak; rahmetli Mustafa Soydan’ın kitabının bir anlamda devamı mahiyetindeki “Çankırılı Aileler Lakaplarını nereden aldı?” çalışmasını da başlatıyoruz. Umarız bu çalışma yeni ailelerin katılımıyla kalıcı bir esere yani kitaba dönüşür.

Kamuoyunda “yıkımındaki yanlışlar nedeniyle yuvarlanıp takla atarak” gündem olan Un Fabrikasının sahibi Zincircioğulları Çankırı’nın köklü ailelerinden biridir.


Çankırı ve çevresinde, 1920'li yıllarda yaşanan kuraklık suyla çalışan un değirmeni sahibi İsmail Zincircioğlu'nu arayışa yöneltti ve 1924 yılında Macar makine mühendisi Jozsef Lengyel'i Çankırı'ya getirerek un fabrikasının yapımına başladı.
O günkü şartlarda oldukça zorlu bir mücadele ile fabrika 1928 yılında hizmete girdi. Başta Ankara olmak üzere, Karadeniz bölgesindeki illerin de un ihtiyacı Zincircioğulları'nın fabrikasından karşılandı.


26 Eylül 1926 tarihinde Çankırı'daki tiftik mağazasının önünde


Cumhuriyet Mahallesi'nde kurulduğu sokağa ismini ‘Fabrika Sokak’ olarak veren ve zamanında şehir dışına kurulan fabrika, yılların akışında kentin büyümesi sonucu şehrin ortasında kaldı.

"Bazı ailevi meselelerden dolayı bir kısım hisseler Hamit Tekin ve ortaklarına Ocak 1992 tarihinde devredildi. Yaklaşık 15 yıl daha üretimini sürdüren tesis, Hamit Tekin beyin vefatı sonrası bazı varislerinin arzusu üzerine fabrika binasının yıkılıp kat karşılığı müteahhide verilerek Zincircioğlu Park Plaza'nın yapılmasına karar verilerek 84 yıl ayakta duran çınar hatıralarda kalmış oldu..."

Var olsunlar gerek Baba Turgut Zincircioğlu, gerekse oğlu Orhun Zincircioğlu yukarıda izah ettiğimiz amacımızı kendilerine ilettiğimde muhabbetle karşıladı.

Uzun görüşmeler sonucunda amacımızı şekillendiren soruları kendilerine  yönelttim.

Çok sayıda görsel belge eşliğindeki cevapları ve Zincircioğlu ailesine dair detaylı anlatımları Orhun Zincircioğlu kaleme aldı.

Devam edecek…


Çankırı Aile Lâkapları

A

1.ARABACILAR

2.ABALILAR

3.ABACILAR

4.ABDALLAR

5.ABDOĞLAR

6.ABICALAR

7.AHCOLAR

8.AHMET ÇAVUŞLAR

9.AHRETLİKLER

10.AKGÜLLER

11.AKÇA OĞULLARI

12.AKMANLAR

13. AKYAZILILAR

14.AK MEHMETLER

15. AK KADINLAR

16.ALA MEŞLAKLAR

17.ALLI YELEKLER

18.ALİ AĞALAR

19.ALİ HOCALAR

20.ALİ ŞIHLAR

21.ALTIPARMAKLAR

22.ALAADDİNLER

23.AKKIZLAR

24.ARAZLAR

25.ARAP HAÇCALAR

26.ARAP OĞULLARI

27.ABILALAR

28.ABSARILIOĞLU

29.APTİLLER

30.ABAZALAR

31.ACI ERÜKLER

32.AHISKALI OĞULLARI

33.ARAP SIDIKA HANIMLAR

34.ARPACILAR

35.ARMUTÇULAR

36.ARUKLAR

37.ARZUHALCİ

38.ASARAPLAR

39.ASYALAR

40.ASİYE HANIMLAR

41.ASTARLIOĞLU

42.AŞIK MUSLUOĞLU

43.AŞIKLAR

44.AŞIK HASANLAR

45.ATEŞLER

46.ATA EFENDİLER

47.AVAL ALİLER

48.AKKANATLAR

B

1.BABADOSTU

2.BACACILAR

3.BACA KUŞLAR

4.BAKRAÇLAR

5.BAKRAÇ KAPAKLARI

6.BAYRAKTARLAR

7.BASDAKLILAR

8.BEHÇET BEYLER

9.BEKMEZLER

10.BENLİHOCALAR

11.BEKTAŞİLER

12.BEŞİ BİRLİKLER

13.BEVAPLAR

14.BIDI MEMETLER

15.BIYIK MÜHDÛZADE

16.BİTİRİM AHMATLER

17.BİDEKLER

18.BİKLECELER

19.BOYACILAR

20.BOYNU KISAOĞLU

21.BÖLÜĞÜN AHMETLER

22.BUHARALAR

23.BURNU BÜYÜK OSMANLAR

24.BURUŞUKLAR

25.BORNACILAR

26.BOSTANLILAR

27.BASTI AHMETLER

28.BOKLU ÖMERLER

C

1.CABALAR

2.CABA KAVUKLAR

3.CAMBAZLAR

4.CAM GÖZLER

5. CANLAR

6. CANAVARLAR

7. CANSIZLAR

8.CARTLAR

9.CEBECİLER

10.CEBİ DELÜKLER

11.CEDDENLER

12.CELİL BABALAR

13.CEVAHİLER

14.CEZAYİRLER

15.CİCİK HASANLAR

16.CİĞERCİLER

17.CİNCİ İMAMLAR

18.CİVELEKLER

19.CİVCİLER

20.CİN PADİŞAHLARI

21.CIRIKLAR

22.CİZMECİLER

23.CIZCIZLAR

24.CORUKLAR

25.CİM BOĞLULAR

26.CUNBALAR

Ç

1.ÇARIKLAR

2.ÇATIKKAŞLAR

3.ÇAĞLA GÖZLER

4.ÇARLİSTON MEHMET

5.ÇAKICILAR

6.ÇALI BAKKALI

7.ÇAM AHMETLER

8.ÇANAKLAR

9.ÇAYCILAR

10.ÇEBİŞLER

11.ÇEKTÜRLER

12.ÇELEBİLER

13.ÇENTELER

14.ÇERÇİLER

15.ÇERKEZLER

16.ÇEVİRMELER

17.ÇİÇİLER

18.ÇİMİLER

19.ÇİVİTÇİLER

20.ÇİVİTÇİOĞULLARI

21.ÇİLHAFIZLAR

22.ÇOBANOĞULLARI

23.ÇOPURLAR

24.ÇOZ ALİLER

25.ÇOLAK ALİLER

26.ÇÖRDÜĞLER

27.ÇOPANOĞULLARI

28.ÇÖLKESENLER

29.ÇUHADIRLAR

D

1.DARENDELİLER

2. DALLILAR

3.DALAVARE AHMET

4.DAŞ DİBEKLER

5.DALAKLILAR

6.DAŞÇILAR

7.DAMAKLAR

8.DAŞKIRANLAR

9.DANALAR

10.DAVŞANLAR

11.DAL GÖĞÜSLÜLER

12.DAĞLARZADELER

13.DEDE MEMEDLER

14.DEMİRCİOĞULLARI

15.DELİLER

16.DELLALLER

17.DELLAL OSMANLAR

18.DELİGÖZLER

19.DELİ ÖMÜRLER

20.DESTALLER

21.DESTİCİLER

22.DEMİRDAŞLAR

23.DEMİR KAPULULAR

24.DENGİLER

25.DEYBOYCULAR

26.DEDEMİN ÖMER EFENDİ

27.DÜDÜKÇÜLER

28.DEMÜRCÜLERİN HÜSNÜ EFENDİ

29.DİNGİLLER

30.DİZDARLAR

31.DODURGALAR

32.DOBULOĞULLARI

33.DIBDIBLAR

34.DOLMACILAR

35.DORUK CEVİZLER

E

1.EBÇET

2.ECEVİTLER

3.EBE DOĞLULAR

4.EFELER

5.EKELER

6.ELİFLER

7.ELMALILAR

8.EMÜR AHMETLER

9.EMİR SÜLEYMANLAR

10.ESATLAR

11.ESENİN MEMEDLER

12.EMBELEKLER

13.EŞEKÇİLER

14.EŞEĞİ GANCIKLAR

15.ERKEKMİSİN HASAN ÇAVUŞ

16.EHLENLER

17.ERİCEKLİLER

18.EYTAM MÜDÜRLERİ

19.EZİR PANLAR

20.ETEM ÇAVUŞLAR

21.ETHAMLAR

F

1.FADİĞİN MUSTAFA AĞA

2.FALFALLAR

3.FAİK BEYLER

4.FATİLER

5.FENERCİLER

6.FETİ BEYLER

7.FEYZİ PAŞALAR

8.FIRINCILAR

9.FİDAYDALAR

G

1.GABACAOĞULLARI

2.GABAKÇILAR

3.GABA ÜSÜYÜNLER

4.GABA SAKALLAR

5.GADILAR

6.GADIAĞLARI

7.GADI KIRANLAR

8.GANICIOĞULLARI

9.GAHVECİOĞULLARI

10.GAPANLAR

11.GADIRDAKLAR

12.GAYFECİLER ÜSÜYÜNLER

13.GAMBERLER

14.GAFİLOĞLU

15.GANTARCILAR

16.GAMZELİLER

17.GAMŞI GUYRUKLAR

18.GAPUSUZLAR

19.GANDİLCİLER

20.GANDİLCİOĞLU

21.GALENDERLER

22.GALTAKÇILAR

23.GALCİLER

24.GALE AĞASI

25.GALE ŞIHHI

26.GARA YILANLAR

27.GARA TAVUKLAR

28.GARDİYANLAR

29.GARA GEVREKLER

30.GARA BİBERLER

31.GARA ALİLER

32.GARA İMAMLAR

33.GARA HAMDİ HOCALAR

34.GARA ŞAHAN

35.GARA HACILAR

36.GAMBUR HAKKILAR

37.GASAP SALİMLER

38.GASİRLER

39.GASVAROĞLU

40.GAVAKOĞLU

41.GAVALALİLER

42.GAVAŞLAR

43.GAVUKÇULAR

44.GAVUÇ HAKKILAR

45.GAVUÇ AHMETLER

46.GINNAPIN HAFIZ

47.GIŞ MAMUDLAR

48.GIYAM EFELER

49.GIYICILAR

50.GIYISİNLER

51.GIZILBAŞLAR

52.GIZ KÂTİPLER

53.GOÇUMLAR

54.GOÇAĞAN TAHİRLER

55.GOLAĞASILAR

56.GORUCULAR

57.GÖZELALİLER

58.GÖZEL HAFIZLAR

59.GÖLMEMEDLER

60.GÖKFEZLER

61.GÖZÜN BEBEĞİ

62.GÜMÜŞOĞULLARI

63.GÜÇÜK İMAMLAR

64.GUŞGUŞLAR

65.GURANCILAR

66.GURBAÇ KORUSU

67.GURRA HOCALAR

68.GURU GALAYCILAR

69.GURTÇULAR

H

1.HABEŞLER

2.HACIBAŞLILAR

3.HACIBAYRAMLAR

4.HACI EVLİYALAR

5.HACI ÇOPURLAR

6.HACCANI HACI HASANLAR

7.HACI KASIMLAR

8.HACI HASİFLER

9.HACI KADİRLER

10.HACI HIFSILAR

11.HACI MAZİNLER

12.HACI BEYLER

13. HACI ALİLER

14.HACI HASAHLAR

15.HACI ŞIHOĞULLARI

16.HACI ŞÜKRÜLER

17.HACI TAHİRLER

18.HACI KÜTÜKLER

19.HACI TEYFİKLER

20.HACI MAHMUT

21.HACI SADIKLAR

22.HACI VAHİTLER

23.HACI ŞAKİRLER

24.HACI YOSİFLER

25.HACI MAKAKLAR

26.HACI OSMAN EFENDİ

27.HAFIZ AĞALAR

28.HATEMZADELER

29.HANIMKIZLAR

30.HANDA OYNAMAZLAR

31.HAMAMCILAR

32.HAMDİ ÇAVUŞLAR

33.HAFIZ HASIMLAR

34.HANYALIOĞLU

35.HANYALILAR

36.HARHARCILAR

37.HAŞERİLER

38.HASTALAR

39.HATİPLER

40.HAYVAROĞLU

41.HANAĞASILAR

42.HANCIEMİROĞLU

43.HELVACILAR

44.HEVÜÇ ETEMLER

45.HİNDİLER

46.HODDALAŞLAR

47.HODOĞLU

48.HOŞAFCILAR

49.HÖŞMERİMLER

50.HÜDEVRİŞLER

51.HÜLLÜMLER

52.HÜSMENLER

İ

1.İĞCİLER

2.İĞDİRLER

3.İĞBOLULAR

4.İPİÇÜRÜKLER

5.İLİMONLAR

6.İDDANLAR

7.İNEKÇİ HAKKILAR

8.İRİ BEKİRLER

9.İSFENDİYAROĞLU

10.İMAMOĞLU

11.İNANDIKLAR

12.İSLAMLAR

13.İSPİROĞLU HAFIZ

14.İZZETLER

15.İBİŞLER

16.İSTANBULLUOĞLU

K

1.KARAALİLER

2.KASIMOĞULLARI

3.KALELİ KÖSELER

4.KARADAYILAR

5.KASIMAĞALAR

6.KARTALLILAR

7.KALTAKLILAR

8.KÂHYALI OĞLU

9.KELEMAŞILAR

10.KARAKÜLAHOĞULLARI

11.KARLIKLAR

12.KANDARCI HOCA

13.KARACABEYLER

14.KABASAKALLAR

15.KARAKULLUKÇU

16.KARAETHEMLER

17.KAHVEÇALARLAR

18.KAHVECİ ÜSÜYÜNLER

19. KASMALAR

20.KEÇECİLER

21.KEÇEPASIMLAR

22.KENBAĞLILAR

23.KESERCİLER

24.KEZBAN HOCALAR

25.KESTEFLER

26.KERŞAHOĞULLARI

27.KEŞLER

28.KEREŞABANLAR

29.KİRMANOĞLU

30.KİREMİTÇİLER

31.KİBARLAR

32.KİREVÜTÇÜLER

33 KİTAPSIZLAR

34.KIRKDOLAPLAR

35.KORUCUOĞLU

36.KOCABIYIKLAR

37.KOKAKCILAR

38.KİRKİTLER

39.KÖPEKCİOĞLU

40.KÖREFE

41.KÖSEHOCALAR

42.KÖSELER

43.KÖSTEKLER

44.KÖŞKERLER

45.KÜRTÜ ÜSÜYÜNLER

46.KÜTÜKÇÜLER

47.KÜT YUSUFLAR

48.KÖNEZLER

49.KOÇHİSARLAR

50.KÜRDEKLER

51.KIRIMOĞLU

52.KIRBIYIKLAR

L

1.LAVLAVLAR

2.LEBLEBİCİLER

3.LÖMENLER

4.LÖLÜKLER

M

1.MAHİLER

2.MANİCİLER

3.MANTARLAR

4.MACİR ALİLER

5.MALAKLAR

6.MARAZIN MUSTAFA

7.MAŞATLAR

8.MAZILAR

9.MAZUMLAR

10.MAYALIKLAR

11.MAYMAKLAR

12.MALCILAR

13.MECBURİ EFENDİ

14.MECİTLER

15.MENTERECİLER

16.MELİKÜRDÜN HOCALAR

17.MERCİMEKLER

18.MESCİOĞLU

19.MERYEMANALAR

20.MEHRİCANLAR

21.MENEVŞE OSMAN

22.MİLLETİN KAMİL

23.MİHİMİ NALBANT

24.MOLA OSMAN OĞLU

25.MUHTARLAR

26.MUKBİRLER

27.MUĞLAR

28.MUMCUNUN MUSTAFA EFENDİ

29.MUSTAMELLER

30.MUSTANLIKLAR

31.MUFATOĞLU

32.MÜCELLİTLER

33.MÜDERRİSLER

34.MÜFTÜOĞLU

35.MÜFTÜLER

36.MÜLAZIMLAR

37.MUSEVİLER

38.MÜJDECİOĞULLAR

39.MÜEZZİNLER

N

1.NACATIMLAR

2.NAFİZİN ALİLER

3.NAHNAHLAR

4.NALBANTLAR

5.NALİLCİOĞLU

6.NALKESENLER

7.NALKIRANLAR

8.NATIRLAR

9.NERGİZLER

10.NEZGİTLER

11.NERİOĞLU

O

1.ODUNCUOĞULLARI

2.OKKALILAR

3.OVACILAR

Ö

1.ÖKSÜZLER

2.ÖLÇEKLER

3.ÖRDEĞEN HASAN

4.ÖRDEKLER

P

1. PAZARCI PAŞALAR

2.PALANCILAR

3.PALDIMLAR

4.PALABIYIKLAR

5.PAŞA MEHMETLER

6.PATPATLAR

7.PATATOĞLU

8.PATKAVUKLAR

9. PAYELİLER

10.PETEKLER

11.PEHLİVANLAR

12.PERİŞANLAR

13.PERTEV BEYLER

14.PITLAMAZLAR

15.PULÇULAR

R

1.RAHTIVANLAR

2.RAİF BEYLER

3.RAİF HOCA

S

1.SABUNCULAR

2.SAHAN KAPAKLARI

3.SAĞIR ALİLER

4.SAKİNELER

5.SALLOCULAR

6.SALUKLAR

7.SAĞLEPCİLER

8.SARAYLILAR

9.SARAYDALLILAR

10.SARI GAVAŞLAR

11.SARI HAFIZLAR

12.SARI KADILAR

13.SARI SOFULAR

14.SANDUKÇULAR

15.SANCAKTAR ZADELER

16.SEREZLİLER

17.SELVERLER

18.SERT YUSUFLAR

19.SERGENLER

20.SEYİT ALİLER

21.SİPAHİLER

22.SİMSİMLER

23.SİRKECİLER

24.SIRMACILAR

25.SIÇTIMOĞLU

26.SOFU HOCALAR

27.SOLAKOĞULLARI

28.SUBAŞILAR

29.SUCULAR

30.SU İTTİLER

31.SÜTÇÜ KADN

32.SÜTCAĞLAR

33.SIÇAN HAMDİLER

34.SAATÇİ HOCALAR

Ş

1.ŞAHİN OSMANLAR

2.ŞAMLILAR

3.ŞAMSUTLAR

4.ŞAKİR HOCALAR

5.ŞAKİR ONBAŞILAR

6.ŞAKRAVANLAR

7.ŞEHSUVAROĞLU

8.ŞAKŞAKLAR

9.ŞAKİR AĞALAR

10.ŞEKERCİLER

11 ŞİRİNLER

12.ŞİŞLİ OĞLU

13.ŞİNANAYLAR

14.ŞIHIN HAFIZLAR

15.ŞEBCİLER

16.ŞİBŞİBLER

17.ŞOVERLER

18.ŞATIROĞULLARI

T

1.TABAK SATILMIŞLAR

2.TABAK ŞIYH

3.TABUR AĞASI

4.TAHMİSLER

5.TAHARLAR

6.TARHANACILAR

7.TAHTAKAŞIKLAR

8.TAHTA SAKALLAR

9.TAHTA KILIÇLAR

10.TAKKAÇILAR

11.TAYYAR ZADELER

12.TAKIMCILAR

13.TASLAĞIN ZELA

14.TAPUCULAR

15.TATARLAR

16.TAVUKÇULAR

17.TAHTA YARUKLAR

18.TEK BIYIKLAR

19.TEKKEŞİNLER

20.TELİSLİ EFE

21.TEFALİKLER

22.TERZİ KAMİLLER

23.TERK ÇARKLAR

24. TİFTİKÇİLER

25.TİLKİ BEKİRLER

26.TIĞLI’NIN ABDULLAH ÇAVUŞ

27.TIĞLIOĞULLARI

28.TKIRLAR

29.TIKIR KADILAR

30.TRAMPETÇİLER

31.TİTREKLER

32.TOMBULLAR

33.TOMBUL MEMELİLER

34. TOMTOMLAR

35. TOKONUN HAKKI EFENDİ

36. TOMAKLAR

37. TOZNOCOLAR

38. TUZCU ŞAKİRLER

39.TÜFEKÇİBAŞILAR

40.TÜTÜNOĞLU

41.TÜRÜDÜ

42.TÖRLEK ŞABANLAR

43.TÜLÜLER

U

1.UNCUOĞLU

2.UYKUCULAR

3.UZUN HOCALAR

4.URGANCIOĞLU

5.UZUN ÇAVUŞLAR

6.UZUN EVLİYALAR

Ü

1.ÜÇ ETEKLER

2.ÜÇ KARIŞLAR

3.ÜÇKARDEŞLER

V  

1.VAKVASILAR

2.VARNALILAR

Y

1.YAĞCILAR

2.YAĞIZLAR

3.YAHAKÇILAR

4.YAMPAL HOCASI

5.YARALILAR

6.YAVANOĞULLARI

7.YAZICILAR

8.YAĞCI HACILAR

9.YEŞİLLİOĞLU

10.YILAN KIRKANLAR

11.YOĞURTÇULAR

12.YENİ ZENGİNLER

13.YETİMLER

14.YİĞİTBAŞLAR

15.YORGOLAR

16.YÖRECİLER

 

Z

1.ZADELER

2.ZAKİRAĞALAR

3.ZARİFLER

4.ZAİMOĞULLARI

5.ZAKİR’İN HASAN

6.ZEDEFLER

7.ZENCİRCİOĞLU

8.ZEYREKLER

9.ZİBİDİLER

10.ZIDDIMIN HACI ALİ

11.ZIKKIM ALİLER

12.ZOBACILAR

13.ZÜFER AĞALAR

14.ZURNACILAR


YORUM EKLE
YORUMLAR
Halim
Halim - 11 yıl Önce

çankırı postası çankırının bilinmeyenlerine ışık tutuyor.tebriklerimizi sunarız.

SERDAR KIYMAZ
SERDAR KIYMAZ - 11 yıl Önce

çankiri aile lakaplari arasinda (kadilar) da bulunmakta araştirdiğinzi zaman görebilirsiniz. saygilar.

Aynur
Aynur - 11 yıl Önce

artık ne yazık ki çok az yerli aile var çankırıda.zencircioğularımı yoksa zincircioğullarımı?

HATİCE
HATİCE - 11 yıl Önce

çok kiymetli bir araştirma.devamini meraklan bekliyoruz, teşekkürler.

Yavuz Uysallı
Yavuz Uysallı - 8 yıl Önce

Listede Kaleli Sancaktaroğullarını göremedim. Alaca Mesçit Mahalesinde, Bey konağı denen, haemelik, selamlklı evde çocukluk günlerim geçmişi. Babamın ölümünndn sonra satılan bu konağın tarihi eser olarak restore edildiğni duydum. Araştırmam da dedelarimden birinin SANCAK bEYİ OLDUĞUNU ÖĞRENDİM. nüfus kanunu ile soyadlarımız değişmiş, Baba ve amcalarımın nüfus kağııtların da Aile lakabı "Kaleleli sancaktar
oğulları diye yazılıdır. Nüfus Md.
kayıtlarında kütükler kayıp yada (?!) . Ulaşamıyorum. bilgisi olan..Ltf..0124409911) .. .

Behzat
Behzat - 11 yıl Önce

anlaşılıyorki göç çankırıyı kötü vurmuş.

gülay çığman
gülay çığman - 10 yıl Önce

babaanne tarafım isfendiyoroğolları dede tarafım çankırının ilk lise müdürü ve matematik öğretmenidir.bizim sülalemizde çankırının çok eski ve köklü ailelerindendir.ailemizin bu listede olmaması beni üzdü

Emin Bıdı
Emin Bıdı - 8 yıl Önce

Şimdi bu araştırmaya göre benim kökenimde Çankırı çünkü BIDI MEMETLER çankırıdaymış ve memet ismi sülalemizde dede den oğula verilerek bugünümüze gelmiş ve bi benzerlikte şu; MEMET ismi ortasında H harfi kullanılmadan.