1 Mayıs bildirgesi, çalışan taleplerini dile getirmekten uzaklaşmış, etnik çevrelerin özel taleplerinin dillendirildiği; çalışanların hayat şartlarının iyileştirilmesi yerine, cezaevinde yatan teröristlerin hayat şartlarının iyileştirilmesinin istendiği, bir propaganda aracı haline getirilmiştir. Bu nedenle Türkiye Kamu-Sen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü Taksim’de değil, illerde yapacağı basın açıklamalarıyla ayrı kutlayacaktır.

Konuyla ilgili basın açıklaması yapan Türkiye Kamu-Sen İl Temsilcisi  Metin Memiş; “Türkiye Kamu-Sen, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününün amacından saptırılarak, siyasi çekişmelerin arenası haline getirilmesine de sonuna kadar karşı olacaktır. Ülkemizi gerginliğe sürükleyerek, memurun, işçinin, emeklinin sorunlarını hasıraltı etme, gündemi saptırma amacı güdenler; çalışanlara, sendikacılığa ve 1 Mayıs’a en büyük darbeyi vurmaktadır. Çalışanların, küresel politikaların saldırılarına maruz kaldığı şu günlerde, örgütlü mücadelemizi zayıflatarak, küresel saldırılar karşısında bizleri çaresiz bırakmak isteyen kesimlerin varlığı, bizleri ziyadesiyle kaygılandırmaktadır.Ne yazık ki bugün, çalışanlara karşı uygulanan hukuksuzluklar hat safhaya çıkmışken; Kamu görevlilerine verdiği sözleri unutanlar, attıkları imzaya sahip çıkamayanlar; hukuku çiğneyerek, kamu görevlilerinin grev hakkını gasp edenler varken; En küçük ekonomik olumsuzlukta işten çıkarılan, sendika üyesi olduğu için sürülen, tehdit edilen, iş akdi feshedilen çalışanlarımız çaresizlik içinde kıvranırken; “Her işveren bir kişiyi işe alırsa, işsizlik sorunu kalmaz” diyen, ama söylediğine kendisi bile inanmayan; memurları, sözleşmelileri, sokağa döken, kaderine terk eden bir iktidar iş başındayken; Emeğinin karşılığını alamayan, alın terini akıtan ama kıymeti bilinmeyen çalışanlarımız kan ağlarken; Bazı örgütler, yaşadığımız sorunları gündeme getirmek yerine; terörist başının cezaevi koşullarının tartışılmasını istemektedir.Tekraren ve ısrarla vurguluyoruz ki; Türkiye Kamu-Sen, 1 Mayıs’ı ‘Emek ve Dayanışma Bayramı’ olarak görmektedir” dedi.

Açıklamasında çalışanların içinde bulunduğu güç koşulları dile getiren İl Temsilcisi Metin Memiş, 1 Mayısın olumsuz şartlar altında kutlanmasının üzücü olduğunu söyledi.  Memiş konuşmasına şöyle devam etti:

“21. yüzyıl, çalışanlar için bir kâbusa dönüşmüş durumdadır. Ülkemiz çalışanları, 1 Mayıs 2011’i, işte bu olumsuz şartlar altında karşılamaktadır.Bizler, kamu görevlilerinin temsilcileri olarak, her ortam ve platformu, yaşanan güçlüklerin dile getirilmesi, çalışma hayatının iyileştirilmesi, üyelerimizin hak ve menfaatlerinin korunması ve geliştirilmesi için bir araç olarak kullanmak arzusundayız.Bu çerçevede 1 Mayıs’ı da “Emek ve Dayanışma Bayramı” olarak görmekteyiz. Bu nedenle 1 Mayıs, bir hesaplaşma günü değil, çalışanların sorunlarının gündeme taşındığı ve çözümlerin bulunduğu gün olmalıdır.Bunun için de 1 Mayıs’ın, gerginliklerin yaşandığı bir gün olmaktan çıkarılıp, bir bayram havası içinde kutlanan, daha uzun bir zamana yayılan, tüm çalışanların sorunlarının gündeme taşındığı ve çözüme kavuşturulduğu bir süreç olmasını arzu etmekteyiz.İçinde bulunduğumuz durum, dünyanın her yerinde, çalışanlara karşı topyekün bir saldırı içinde bulunulduğunu göstermektedir. Bu nedenle en azından yılda bir gün, tüm çalışan örgütleri, aralarındaki rekabeti, anlaşmazlıkları ve görüş ayrılıklarını bir kenara koyup, başka amaçlar peşinde koşmaktan vazgeçip, yalnızca çalışanların sesi olmayı denemelidirler. Ancak bu şekilde 1 Mayıs tarihi, tüm çalışanlar açısından daha anlamlı hale gelebilir, tüm sendikalar asgari müştereklerde, fikir birliği sağlayabilir. Türkiye Kamu-Sen olarak, bugüne kadar; bu amaç doğrultusunda, 1 Mayıs’a gerçek değerini ve anlamını kazandırmak adına, yapılacak eylem ve etkinliklerde yer alma arzusu taşıdık. Elbette Türkiye Kamu-Sen’in ülkemiz gündemini meşgul eden konulara duyarsız kalması düşünülemez. Ülkemizin farklı sorunları ve bunların çözümü ile ilgili olarak farklı bakış açıları vardır. Ancak bu konular, siyasidir ve siyasi alanda tartışılmalıdır. Ne yazık ki, bazı sendikalar 1 Mayıs’ı, çalışanların haklarının savunulduğu bir ortam olmaktan uzaklaştırarak, siyasi çekişmelere araç olarak kullanma, devletle ve kurumlarla hesaplaşma ve bazı çevrelerin sözcülüğünü yapma amacına alet etmek istemektedirler.”

Metin Memiş konuşmasının sonunda, tüm çalışanların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü kutlayarak, tüm sorunların çözüldüğü 1 Mayıslarda buluşmak dileğini yineledi
Editör: Haber Merkezi