Çankırı Belediyesi Nisan Ayı 1. Olağanüstü Meclis Toplantısından belediye bünyesine beş yeni müdürlük daha eklenmesi kararı çıktı.

Çankırı Belediyesi,10 Nisan 2014 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik esaslarına  dayanarak bünyesine yeni müdürlükler ekledi.

 

 

Belediye Başkanı İrfan Dinç'in başkanlığında olağanüstü gündemle yapılan meclis toplantısında belediyeye ait mevcut on yedi müdürlüğe beş müdürlük daha eklenerek toplam müdürlük sayısı yirmi ikiye çıkarıldı. Eklenen müdürlükler ve görevleri ise şu şekilde:

 

 

Belediyeye bağlı kuruluşların yönetimi ve denetimi altındaki kişi ve birimlerin her türlü faaliyet, iş ve işlemleri ve etkinlikleriyle ilgili olarak teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma işlerini yürütmek üzere Teftiş Kurulu Müdürlüğü,

 

 

Belediyenin 5 yıllık Stratejik Plan ve Performansının hazırlanması, güncellenmesi ve yenilenmesi çalışmalarını koordine etmek, faaliyet raporlarının hazırlanmasını koordine etmek üzere Stratejik Geliştirme Müdürlüğü,

 

 

Uzun dönemli kentsel tasarım proje ve programlarını hazırlamak üzere Kentsel Tasarım Müdürlüğü,

 

 

Belediye gelirlerinin tahakkukunu, tahsilatını takip etmek üzere İşletme ve İştirakler Müdürlüğü,

 

 

Sebze ve Meyvelerin sağlık şartlarına uygunluğunu denetlemek, mevzuat çerçevesinde kişi ve kurumlara toptan pazarlanarak sevk ve idaresini sağlamak üzere Hal Müdürlüğü.

Editör: Haber Merkezi