Emir Karatekin Bey

1071`de başlayan Anadolu’nun fethi, Süleyman şahın 1075`de İznik’i alarak Anadolu Selçuklu Devletinin temellerini atmasıyla devam etmiş, aynı zamanda 1080`deki büyük Türkmen Göçü ile Anadolu’da ki Türk nüfusu hızlı bir artış göstermiştir. Emir Karatekin Bey, önceleri Turhal ve Zile civarı beyi olmuş, sonraları ise Sinop ve Çankırı'nın fethi için görevlendirilmiştir. 1074 (kimilerine göre 1082) yılında Çankırı'yı fethederek şehri karargâhının merkezi yaptı. Danişmendname bu fethin Danişmendliler adına yapıldığını söylerse de, Bizans kaynaklarıyla öbür kaynaklar, Emir Karatekin`i Süleymanşah`a bağlı bir komutan olarak gösterir. Emir Karatekin, Çankırı’yı aldıktan sonra Kastamonu ve Sinop’u topraklarına katarak egemenlik alanını genişletmiş ve gücünü sağlamlaştırmıştı. Bu fetihleri efsanevi olarak anlatan Danişmendnameye göre, Çankırı`yı fetheden Emir Karatekin, Melih Danişmend Gazi ile Emir Artuk`un arkadaşlarındandır.

Birinci Haçlı Seferleri’nde Selçuklu Sultanı Kılıç Aslan’ın yanında yer alarak düşmana büyük hezimetler yaşatmıştır. Büyük Selçuklu Sultanı Melihşah, başta Süleymanşah olmak üzere Anadolu`da kendisine karşı bağımsız bir güç oluşturan bu beylere karşı 1078`de Porsuk Bey, 1091`de Emir Bozan komutasında ordular gönderdi; Emir Karatekin’de bu ordularla çarpıştı ve savunmasını güçlendirmek için, Sinop yöresinden geri çekildi.

Karatekin Bey, ölümüne kadar burada görev yapmış olup, kesin olmamakla birlikte- 1106 yılında Haçlı ordusuyla yapılan bir savaşta şehit edilmiştir. Kabri Çankırı Kalesi'nde tek katlı bir binada bulunmaktadır. Türbe Danişmentliler dönemi eserlerinden olup, tuğla ve moloz taştan inşa edilmiş, yalın bir yapıdır. İçinde 4 adet sanduka bulunmaktadır. Ölümüne kadar Çankırı merkez olmak üzere, Çankırı, Kastamonu ve Sinop havalisinin tek idarecisi olmuştur. Aynı binada eşi Meryem hatun ve iki çocuğunun da kabirleri bulunmaktadır.