1928 yılında Çankırı’da doğdu. İlkokulu ve ortaokulu Çankırı’da bitirdi. 1946 yılında İstanbul Kabataş Lisesinden mezun oldu. Daha sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ile İktisat Fakültesi Gazetecilik Enstitüsünde yüksek tahsilini tamamladı. 1955 yılında Çankırı Belediye Başkanı seçildi. Bu görevde 5 yıl çalıştıktan sonra 27 Mayıs 1960 ihtilali ile görevine son verildi.

 

1961 yılında yapılan seçimlerde Çankırı Milletvekili seçildi. Bir yıl TBMM Başkanlık Divanı Üyesi olarak görev yaptıktan sonra 1 Kasım 1962 yılında TBMM Başkanvekili oldu. Bu görevde 10 yıl bulunduktan sonra 1975 yılında kurulan hükümette İmar ve İskân Bakanı oldu. Boğaziçi köprüs bakanlığı döneminde inşa edildi. 1977 seçimlerinde beşinci defa Çankırı Milletvekili seçildi.

12 Eylül 1980 ihtilali sırasında TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı iken meclisin kapatılması ile görevi sona erdi. Takip eden yıllarda eşinin diplomat olması dolayısı ile on yıl Viyana’da, daha sonra da yine eşinin görevi ile bir süre Danimarka’da yaşadı.

Tuluğ ve Tansu adında iki çocuğu bulunmaktadır. 13 Temmuz 2013 tarihinde 86 yaşında yaşamını yitiren Eski Bayındırlık, İmar ve İskan Bakanı Nurettin Ok´un kabri Çankırı Sarı Baba mezarlığındadır.