Çankırı Belediyesi’nden II. Darü’l-Hadisler” Sempozyumu

Anadolu’nun İslamlaşma Sürecinde Darü’l-Hadisler Başlıyor

 

Çankırı Belediyesi ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi işbirliğinde düzenlenen“Anadolu’nun İslamlaşma Sürecinde Darü’l-Hadisler” Sempozyumu 100. Yıl Kültür Merkezi’nde cumartesi günü başlıyor.

 

8–9 Eylül tarihleri arasında yapılacak sempozyum saat:09.00’da protokol konuşmalarının yer aldığı açılış toplantısı ile başlayacak. Açılış Konferansı Prof. Dr. Raşit Küçük tarafından verilecek.

 

 “Anadolu’nun İslamlaşma Sürecinde Darü’l-Hadisler” Sempozyumu Programı Şöyle;

 

SEMPOZYUM PROGRAMI

 

1.GÜN PROGRAMI 08.09.2012 CUMARTESİ

 

Yer: 100. Yıl Kültür Merkezi Çankırı

09.00–09.30 Protokol Konuşmaları

09.30–10.30 Açılış Konferansı

Oturum Arası-Çay/Kahve Molası 10.30–10.45

 

1.OTURUM 10.45–12.30

 

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Talat SAKALLI

 

Dr. Abdullah Hikmet ATAN

Daru’l-Hadiseleri Ortaya Çıkaran Temel Nedenler ve İslam İlim-kültür Dünyasındaki Yeri

Müzakere: Prof. Dr. Selçuk COŞKUN

 

 

Doç. Dr. Abdullah KARAHAN

Bursa Daru’l-Hadisleri

Müzakere: Prof Dr. Zekeriyya GÜLER

 

 

İbrahim MEMİŞ

Trakya Yöresi Ve Anadolu’da Hadis Hadis Eğitimi ve Kültürünü Yayma Çalışmalarına Edirne Daru’l-Hadisi’nin Katkısı

Müzakere: Prof. Dr. Osman GÜNER

 

Prof. Dr. Ahmet YILDIRIM

Kazakistan’daki KARNAK medreseleri Ve Hadis Eğitimi

Müzakere: Prof. Dr. Abdulkadir EVGİN

 

ÖĞLE ARASI 12.30–14.00

 

2.OTURUM 14.15–14.15

 

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Kemal SANDIKÇI

 

Arafat AYDIN

Sema’ Kayıtları Ve İcazetnamelerde Darul-Hadisler

Müzakere: Prof. Dr. Bünyamin ERUL

 

Mustafa Celil ALTUNTAŞ

Osmanlı Darul-Hadis Medreselerinin İdari Teşkilatı

Müzakere: Prof. Dr. Ali TOKSARI

 

Arş. Gör. Ekrem YÜCEL

Coğrafi Merkezleri Bakımından Darul-Hadisler

Müzakere: Doç. Dr. Nihat YATKIN

 

OTURUM ARASI - ÇAY/KAHVE MOLASI 15.15–15.30

 

3.OTURUM 15.30.30–17.00

 

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ahmet YÜCEL

 

Yrd. Doç. Dr. Harun ÇAĞLAYAN

Darul-Hadislerde Verilen Hadis Eğitiminin Kelamı Açıdan Konumu Ve Değerlendirilmesi

Müzakere: Doç. Dr. Bekir KUZUDİŞLİ

 

Doç. Dr. Bekir TATLI

İstanbul Sofu Mehmed Paşa Darul Hadisi Müderrisi, Süleymaniye Camii’nin İl Vaizi Muharrem Efendi.(ö.983/1575)Veta’limü’l-Müteallimli Terğibi Talibi-ilm Adlı Eseri

Müzakere: Doç. Dr. Salih KARACABEY

 

Abdullah Taha İMAMOĞLU

19. yüzyıl Müderrislerinden Ahmed Fatih Efendinin Nuhbetü’l Tercümesi Ve Şerhi

Müzakere: Prof. Dr. Veli ATMACA

 

20.00-21.30

Yaren Gösterisi

Yer: Yaren Evi Belediye İş Merkezi Kat.5

 

2.GÜN PROGRAMI 09.09.2012 PAZAR

 

4. OTURUM 08.30–10.00

 

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ali Osman ATEŞ

 

Doç. Dr. Muhammet YILMAZ

Sadreddin El-Konevi Huzurunda Okunan İbnü’l-Esir El-Cezeri’nin Cami’u’l-Usul İsimli Eserinin Kıraat Ve Sema Kayıtları Üzerine Bir Değerlendirme

Müzakere: Prof. Dr. Cemal AĞIRMAN

 

Prof. Dr. Mehmet EREN

Ziyaiyye Darul Hadis’inde Birden Fazla Hocanın Katılımıyla Yapılan Dersler

Müzakere: Doç. Dr. Habil NAZLIGÜL

 

Dr. Mehdin Çiftçi

Süleymaniye Darül-Hadisinde Okutulan Eserler(XVI-XVII. Asırlar)

Müzakere: Prof. Dr. Seyid AVCI

 

OTURUM ARASI-ÇAY/KAHVE MOLASI 10.00–10.15

 

5. OTURUM 10.15–11.15

 

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Yılmaz CAN

 

Okt. Mahmut Sami KANBAŞ

Anadolu Selçuklu Darül Hadislerindeki Hat Sanatı Üslubu Ve Bu Üslubunun sonraki dönemlere etkisi

Müzakere: Yrd. Dr. Kemal ÖZKURT

 

Mimari Gelenek Ve Siyasal Güç Kavşağında Darül-Hadisler

Müzakere: Prof. Dr. Yusuf Ziya KESKİN

 

OTURUM ARASI-ÇAY/KAHVE MOLASI 11.15–11.30

 

6.OTURUM 11.30–13.30

 

DARUL-HADİSLERİN GÜNCELLENMESİ

(WORKSHOP)

Moderatör: Prof. Dr. Yavuz ÜNAL

 

 

14.00–17.00 ÇANKIRI GEZİSİ

Editör: Haber Merkezi