Çankırı daha şiddetli sel felaketleri görebilir

Son zamanlarda yaşanan şiddetli yağışlar nedeniyle Çankırı su taşkınları sorunu ile karşı karşıya. İklim değişikliği nedeniyle yağmurlar daha şiddetli yağacağı için sel felaketi daha sık görülecek. Çevre bilimci Doçent Dr. Emrah Akyüz, Çankırı’da son yıllarda çevresel felaketlere neden olan sel olaylarını değerlendirdi. İklim değişikliğinin neden olduğu hava olayları nedeniyle sel felaketinin arttığını belirten Doçent Dr. Emrah Akyüz, dere yataklarının imara tamamen kapatılmaması ve rasyonel kentsel politikaların hayata geçirilmemesi durumunda sel felaketlerinin daha şiddetli yaşanabileceği uyarısında bulundu.

“Kürese lsınma Sel Felaketinin Ana Nedeni.”

Sel felaketi Türkiye’de sıklıkla görülmektedir. Özellikle Çankırı ve çevre iller sel felaketinin merkezinde. Bunun başlıca sebebi ise iklim değişikliği. Sanayi Devrimi sonrası sera gazlarının salınımının artması küresel ısınmayı tetiklemektedir. Son 200 yıl içerisinde yeryüzü ortalama sıcaklığı yaklaşık olarak 2 derece arttı. Dünya nüfusunun artması ile sera gazlarının salınımı da artmakta ve bu durum yeryüzünün daha fazla ısınmasına neden olmaktadır. Küresel ısınma beraberinde iklimlerin kısa süre içerisinde düzensiz bir şekilde değişmesine neden olmaktadır. İklim değişikliği adı verilen bu çevre olayı kimi bölgelerde kuraklığa ve orman yangınlarına kimi bölgelerde ise su taşkınları gibi felaketlerin oluşmasına neden olmaktadır.

“İklim Değişikliği Sel Riskini Arttırıyor.”

Küresel ısınmanın etkileri bölgeden bölgeye farklılık gösterebilmektedir. Bu farklılığın nedeni bölgenin coğrafi yapısı ve iklim koşulları ile ilgilidir. Küresel ısınma nedeniyle suyun daha fazla buharlaşması ve bulutların çoğalması, daha fazla yağmurun yağmasına neden olmaktadır. Ani ve şiddetli yağmurlar ise su kaynaklarının taşması sonucunu doğurmaktadır. Bu nedenle iklim değişikliğinin neden olduğu sel felaketinden en fazla etkilenmesi muhtemel bölgeler deniz, nehir ve dere gibi su yataklarına sahip yerlerdir.

İklim değişikliğini bölgesel politikalar ile önlemek mümkün değildir. Küresel bir sorun olduğu için iklim değişikliği ile mücadelede küresel ölçekli politikaların hayata geçirilmesi gerekmektedir. Bu görev ise tüm dünya ülkelerine düşmektedir. Fakat iklim değişikliğinin olası etkilerini azaltmak mümkündür. İklim değişikliğinin neden olduğu sel felaketini önlemek veya etkilerini azaltabilmek atılması gereken adımlar şu şekilde sıralanabilir:

1- Dere yataklarının çevresine konut yapılması sonlandırılmalıdır. 

2- Dere yataklarının çevresindeki konutlar başka yere taşınmalıdır.

3- Tarım arazilerine köklü ağaçlar ekilmelidir.

 4- Dere yatakları ıslah edilmemeli veya daraltılmamalıdır.

5 - Kentlerde yağmur suyu kanalları çoğaltılmalı ve bunların düzenli bakımı yapılmalıdır.

6 - Orman ve mera alanlarında tarım yapılması yasaklanmalıdır.

 7 - Su yataklarının denizlerle birleştiği kanallar düzenli olarak temiz tutulmalıdır.

Editör: Haber Merkezi