Çankırı Müftüsü Aslan Türk Kadir Gecisi münasebetiyle gününü öenmini anlatan bir açıkklamda bulundu.

 

14 Ağustos Salı akşamı mübarek Kadir Gecesi’dir.

 

Kadir; şan, şeref, mertebe, değer anlamlarına gelmektedir. Kadir Gecesi’nin manası ise değerli, şerefli bir gece demektir. Bu değerli gecenin önemini belirten en önemli belgemiz Kur’an-ı Kerim’de bu gece hakkında müstakil bir süre bulunmasıdır. Bu Süre’nin adı da KADİR SÜRESİ’dir. Kadir Gecesi hakkındaki bilgileri Allah-ü Teala bu sürede beyan etmiştir. Hak Teâlâ şöyle buyurmaktadır:“ Şüphesiz biz Kur’an-ı Kadir Gecesi’nde indirmişizdir. Kadir Gecesi’nin ne olduğunu bilir misin? Kadir Gecesi (içerisinde Kadir Gecesi olmayan) bin aydan hayırlıdır. Melekler ve Cebrail (as.) o gecede Rablerinin izniyle her türlü iş için inerler. O Gece tan yerinin ağarmasına kadar  bir esenliktir.” (1)

 

 Dinimizde değerli olan zaman dilimlerinden birini daha  yaşamamın büyük mutluluğunu bu gecede inşaallah birlikte tadacak ve yaşayacağız. Hiç şüphesizdir ki bu güzel geceye  değer kazandıran büyük  olay vardır.Bu büyük olay ise  ebedi kitap olan Kur’an-ı Kerim’in bu gece inmeye başlamasıdır.

 Kur’an-ı Kerim Cenab-ı Hakk’ın kelam sıfatının eseri olarak yeryüzüne indirdiği bir kitaptır. Bu kitabın yeryüzüne inmesiyle insanlık saadete ve huzura ulaşmıştır. Çünkü bu kitap ahlaki ve sosyal bakımdan  insani maddi ve manevi mutluluğa ulaştıracak her türlü hedefi göstermiştir.  Dolayısıyla dünyada ve ebedi hayatta  mutlu olmak isteyen her insana  mutluluk yolunu gösterir.Şöyle ki; Nahl Süresi’nin 89.Ayet-i Kerime’sinde Rabbımız şöyle buyurmaktadır: “Ey Muhammed! Sana her şeyi açıklayan ve Müslümanlara doğruyu gösteren   bir rehber, rahmet ve müjde olarak  Kur’an-ı indirdik.”

 İşte, Kur’an-ı Kerim bütün insanlık için bir aydınlık rehberidir.  İnsanlığa rehber olan bu kitabın Kadir Gecesi’nde inmesi hem bu geceye, hem de Ramazan Ayı’na büyük bir şeref ve  değer kazandırmıştır. Bu sebeple; Kadir Gecesi karanlığın bittiği,  aydınlığın başladığı noktadır.

 Bu gecenin önemi hakkında Peygamber Efendimiz  de (SAV)  şöyle buyurmaktadır:”Kim faziletine inanarak ve ecrini ümit ederek Kadir Gecesi’ni ihya ederse, geçmiş günahları affedilir.” (2)

 Bu kadar kadri yüce olan gecede yapılacak  vazifelerimizi şöyle sıralayabiliriz:

1-      Kur’an’ın indiği gece olması sebebiyle Kur’an-ı Kerim ve Meali okunmalıdır,

2-      Tevbe ederek günahlarımızın affını Cenab-ı Hak’tan talep etmek,

3-      Bütün insanlar barışık olmalı, dargın olanlar varsa mutlaka barışmalı,

4-      Bütün insanlık için hayırlı dualar etmek,

5-      Özellikle bu geceye ait olan şu duayı yapmak: “ Allah’ım sen affedicisin, affı seversin, beni de affeyle”. Bu dua Hz. Peygamber Efendimizin (SAV) Hz. Aişe’ye Kadir Gecesi’nde yapmasını istediği duadır.

6-      Yakınlar ziyaret edilmeli, büyüklerin elleri öpülmeli, gönülleri alınmalıdır.

7-      Memleketimiz, devletimiz ve milletimiz için hayırlı dualarda bulunmak,

8-      Kılamadığımız namazları kaza etmek,

9-      Yoksul, muhtaç olan kimselere  yardım ellerimizi uzatmak,

10-  Peygamberimize çokça  Selat-ü Selam okumak,

 

İşte kısaca özetlediğimiz  vazifeleri yerine getirerek bu gece bu şekilde kutlanmalıdır.

 

 Bu muhteşem ve değerli gecenin bütün insanlığa, özellikle de ülkemizin barış ve huzuruna, milli birliğimizin güçlenmesine, devletimizin yücelmesine, Bayrağımızın ebedi olarak bu topraklar üzerinde dalgalanmasına,  Çankırı Halkımızın  dünya ve ahiret mutluluğuna vesile olmasını Cenab-ı Hakk’tan temenni eder, bütün halkımızın Kadir Gecesi’ni kutlar, selam ve saygılarımı sunarım.

 

1-      K.Kerim Kadir Süresi 1-5

2-      Buhari 2, Müslim Salat 25

 

 

Arslan TÜRK  

Çankırı İl Müftüsü

Editör: Haber Merkezi