Çankırı Karatekin Üniversitesi tarafından hazırlanan “Kırmızı Tebeşir” Projesi’nin Ön Araştırma Sonuçları düzenlenen basın toplantısı ile açıklandı.

 

Buna göre kız çocuklarının okula devam etmeme nedenlerinin ilk sırasında ekonomik nedenler gelmekte.

 

T. C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Merkezi Finans ve İhale Birimi tarafından yürütülen “Özellikle Kız Çocuklarının Okullaşmasının Arttırılması Hibe Programı” kapsamında toplam 78 öğrencinin bilgilerine ulaşılarak gerçekleştirilen saha çalışması sonucunda elde edilen bilgiler projenin devamında veri tabanı olarak kullanılacak.

 

Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Hatice Yazgan tarafından açıklanan çalışmanın ön sonuçlarına göre okula devam etmeme nedenlerinin ilk sırasında ekonomik nedenler gelmektedir. Öğrencilerin anne ve babalarının eğitim göstergeleri ve ailedeki çocuk sayısının fazlalığı ekonomik sebepleri destekleyen unsurlar.

 

Öğrencilerin ebeveynlerinin eğitim düzeyinin ilkokul mezunu olduğu, merkezde bulunan öğrencilerin babalarının genelde işsiz olduğu annelerinin de ev hanımı olduğu çalışmanın diğer sonuçlarındandır. Ekonomik sebeplerden sonra kız öğrencilerin okula devam etmeme nedenlerinden bir diğeri ise barınma/ulaşım sorunudur.

Editör: Haber Merkezi