banner198

CHP nin TOKİ ile ilgili sorularına yanıt geldi…

Geçtiğimiz günlerde CHP Çankırı İl Başkanlığının TOKİ ile ilgili yaptığı açıklama ve Çankırı Belediyesine sorduğu sorulara Belediyeden yanıt geldi…

CHP nin TOKİ ile ilgili sorularına yanıt geldi…
banner145

Geçtiğimiz günlerde CHP Çankırı İl Başkanlığının TOKİ ile ilgili yaptığı açıklama ve Çankırı Belediyesine sorduğu sorulara Belediyeden yanıt geldi…

 

Çankırı Belediyesi Basın Bürosundan gazetelere ve haber sitelerine gönderilen açıklamada “Çankırı kamuoyu yanlış bilgilerle yanıltılıyor” denilerek şu konulara değinildi:

 

“Belediyemiz ile TOKİ işbirliğinde gerçekleştirilmesi planlanan 'Kentsel Yenileme Projesi'ne ilişkin Cumhuriyet Halk Partisi Çankırı İl Başkanlığı tarafından, mahalli basın kuruluşları ve internet sitelerine gönderilen basın açıklaması yanlış bilgiler içermesi nedeniyle, kamuoyunun doğru bilgilerle aydınlatılması gereği hasıl olmuştur.

 

Açıklama metninde yer alan “...hazırlanan protokol 05.05.2008 tarihinde taraflarca  imzalanmıştır. Ancak sayın belediye başkanı bu protokolleri imzaladığı tarihte kendisine belediye meclisince imza yetkisi verilmemiştir” ifadesi gerçeği yansıtmamakta ve yanlış bilgiye dayanmaktadır. Belediye Meclisimiz 04.09.2006 tarih ve 167 Sayılı kararı oy birliği ile alarak başkanlık makamına yetki vermiştir. Protokolün imzalandığı tarihte Belediye Başkanı Sayın İrfan Dinç’in yetkisiz olması gibi bir durum söz konusu değildir.

 

09.02.2008 tarihinde bir mahalli gazetemizde yer alan haber metni konu edilerek Belediyemizce basına verilen bilgilerin birbiriyle çeliştiği ifade edilmiştir. Söz konusu gazete haberinde Belediye Meclis Üyelerinin proje hakkında bilgilendirilmesi amacı ile meclis toplantısında projeyi hazırlayan mimar tarafından verilen bilgiler haber konusu yapılmıştır. Toplantıda projenin ilk hali tanıtılmış olup; hak sahiplerinden gelen talep ve öneriler doğrultusunda proje geliştirilerek bugünkü halini almıştır. Projenin ilk safhasında 5-6 kat olarak planlanan daireler yapılan jeolojik ve jeoteknik çalışmalar sonucunda taban alanı yoğunluğu düşürülerek, kat adetleri artırılmak suretiyle (Zemin+9) ‘a çıkarılmıştır. Bu çalışma sonucu konut maliyetleri vatandaşların lehine daha uygun hale getirmiştir.

 

Cumhuriyet Halk Partisi Çankırı İl Başkanlığınca yapılan ve 27 Ocak 2009 tarihinde mahalli gazetelerde yayınlanan basın açıklamasındaki yanlış bilgilere dayanan iddialar ve sorular ile Belediyemizin bu iddialara karşı açıklaması şu şekildedir:

 

- Kentsel Yenileme Projesi ile ilgili bir imar planı var mıdır? Varsa ne zaman askıya çıkarılacaktır?

-Bu proje TOKİ’nin kendi yatırım programında olan bir proje değildi. 3 yıl önce Belediye Başkanımız Sayın İrfan Dinç’in yoğun çabası ve özel gayretleri ile gündeme getirilmiş bir projedir. TOKİ yetkilileri başlangıçta bu tür projeleri gecekondu alanlarında yaptıklarını belirterek bu bölgenin özel mülkiyetli olması nedeniyle zor ve kendileri açısından riskli bir proje olduğunu ifade ettiler. Ancak gelip yerinde inceleme yaptıklarında alanın her ne kadar gecekondu bölgesi olmasa da sosyal çöküntü alanı olduğunu görüp büyük çoğunluğu özel mülkiyetli alanda kendileri için risk taşımasına rağmen projeye ikna edildiler. TOKİ ya da Belediyemiz bu projeye rant sağlamak amacıyla değil sosyal bir proje olarak girmiştir. Kentsel Yenileme Projesi etüd proje olarak hazırlanmıştır. Alanda vatandaşlarla yapılan görüşmelerden ortaya çıkan arz ve talebe göre değişkenlik gösteren bir proje olup yaklaşık 3 yıldır üzerinde çalışmalar yapılmaktadır. Proje üzerindeki değişiklikler bölgedeki vatandaşlarımızın mağdur olmamasına yöneliktir. Çalışmaları son aşamaya getirilen kentsel yenileme projesine ait ait imar planı kısa bir süre sonra Belediye Meclisinin gündemine getirilecek ve kabul edilmesi halinde 1 ay süreyle askıya çıkarılıp ilan edilecektir.

 

-Yapılacak konutları, iş yerlerini, kentsel donatı yapıları vs. gösterir vaziyet planı yapılmış mıdır?

-Projenin bütününe ilişkin vaziyet planı etüd proje kapsamında mevcuttur. 06.03.2008 tarih ve 67 sayılı Belediye Meclis kararı ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 73. maddesine istinaden Çankırı Kentsel Yenileme Alanı sınırları belirlenmiş ve 1 ay süre ile askıda kalarak ilan edilmiştir.

 

-Özel mülkiyeti bulunan 1740 kişiye ait yapılacak konutlar ne kadar bir alan kapsamaktadır?

- Proje alanında özel mülkiyetli hak sahibi sayısı 1852’dir. Kentsel Yenileme Projesi Toplam Alanı 34.8 hektar, konut alanı 19.7 hektar, ticaret alanı 1.1 hektar, ilköğretim tesis alanı 1.3 hektar, dini tesis alanı 0.03 hektar, park alanı 4.6 hektar, yol alanı  8.1 hektardır.

 

-Yapılacak projenin neleri kapsadığını ve projede yer alan konut, işyeri, kentsel donatı yapılarının maliyet analizlerinin ayrı ayrı bedellerini ve toplam proje bedelinin değerinin ne kadar olduğunu?

Proje toplam maliyeti 2008 birim fiyatlarına göre yaklaşık 150 milyon TL'dir.  Proje yukarıda belirtilen yapıları ve sosyal donatıları kapsamakta olup, inşaat maliyetlerinde TOKİ’nin son üç ay içerisinde yapmış olduğu ihale bedellerin ortalaması kullanılarak bulunan değer esas alınmıştır. Bunun üzerine arazideki toplam kamulaştırma bedelleri eklenerek konut maliyetleri hesaplanmıştır.

 

-Özel mülkiyeti olan 1740 kişiye kira yardımı, yapılıp yapılmayacağının yapılacaksa ne kadar olacağını?

- Kentsel Yenileme Projesi etaplar halinde yapılacak olup, ilk etapta yapılan konutlar hak sahiplerine devredilinceye kadar kira yardımı yapılacaktır. Bu proje hazırlanırken başından itibaren bölgede yaşayan vatandaşların gelir durumları göz önüne alınmış olup Belediyemiz projeyi dayatmacı bir anlayışla değil vatandaşların menfaatleri doğrultusunda yürütmek istemektedir.

 

-200 TL/m2 arsa bedelinin tüm mahallelerde sabit tutulmasının doğru olup olmadığının ve bu m2 bedelinin gerçeği yansıttığına inanıyor musunuz? m2 bedelinde bir iyileştirme yapmayı düşünüyor musunuz?

-Proje bir bütünlük içerdiği için 200 TL/m2 bedeli tüm mahallelere eşit olarak değerlendirilmiştir. Bu bedel uzun çalışmalar sonucu belirlenmiş olup arsa değerlerine ek olarak arsa üzerindeki yapıların enkaz bedelleri vatandaşlara yansıtılmıştır. Şu an arsa bedeli için belirlenmiş rakam budur.

 

-Proje alanında bulunan mevcut işyeri sahiplerine işyeri verilmesi düşünülmekte midir? Mevcut işyerlerinin maliyet analizlerinin hangi kriterlere göre tespit edildiğini? Konut, ticari saha, kentsel donatı yapıları yapıldıktan sonra geriye arazi kalmakta mıdır?  Kalıyorsa buralarda nasıl tasarrufta bulunulması düşünülmektedir?

-Kentsel yenileme projesinde işyeri sahiplerine talep etmeleri halinde belirlenen kriterlere göre işyeri verilecektir. Maliyet analizleri günümüz rayiç değerleri ve proje üzerindeki konumuna göre belirlenmektedir. Konut, ticari saha, kentsel donatı yapıları yapıldıktan sonra geriye kalan bölüm ise yeşil alan, park ve oyun alanları olarak planlanmıştır.

 

Proje alanındaki maliyet analizlerinde  arsa m2 x 200.00 TL.+ Bina inşaat alanı x 2008 yılı Bayındırlık İskan Bakanlığı birim fiyatı (III/A) + Müştemilat İnşaat alanı x 2008 Bayındırlık İskan Bakanlığı birim fiyatı (I/A) + Ağaçlar Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı 2008 yılı fiyatı üzerinden hesaplanmıştır. Binanın yaşına göre yıpranma payı ve eksik imalattan dolayı eksik imalat payı düşülerek toplam fiyat belirlenmiştir. Alanda bulunan cami, okul arsalarına değer tespiti yapılmamış olup; mevcut durumları korunacaktır.

 

Kamuoyunun bilgisine saygı ile duyurulur."

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER